Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 13 oktober 2021

1. Tijdelijke ophoging opvangcapaciteit Azc Winterswijk

Besluit:

  • Akkoord gegaan met de tijdelijke uitbreiding van de opvangcapaciteit met 100 opvangplaatsen voor de duur van 12 maanden, maar in elk geval tot uiterlijk tot en met 31 oktober 2022;
  • Ingestemd met de inhoud van het addendum, zodat het addendum een onlosmakelijk geheel vormt met de Bestuursovereenkomst tussen het COA en de gemeenten uit 2000.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord, H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: B. klein Gunnewiek