Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 19 oktober 2021

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 12 oktober 2021, nr. 41

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 13 oktober 2021, nr. 42

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk