Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 26 oktober 2021

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 19 oktober 2021, nr. 43

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Vergadering Algemeen Bestuur VNOG d.d. 28 oktober 2021

Besluit:
Ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: T. Wagenmans

3. Vaststelling bestemmingsplan Oude Bocholtsebaan 13

Besluit:
De raad voorstellen het bestemmingsplan Oude Bocholtsebaan 13 ongewijzigd vast te stellen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: W. Oortman

4. Beslissing op bezwaarschrift tegen weigering omgevingsvergunning voor het plaatsen van een schuur met veranda Tricot 14

Besluit:

  • Het advies van de Commissie Bezwaarschriften overgenomen.
  • Het bezwaarschrift ongegrond te verklaard.
  • Het weigeringsbesluit in stand gelaten onder aanvulling van de motivering zoals opgenomen in het advies.
  • Het verzoek om proceskostenvergoeding afgewezen.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: R. Kattenbelt