Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 4 oktober 2021

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 28 september 2021, nr. 39

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Principeverzoek ontwikkeling perceel Huppelseweg 1

Besluit:
Medewerking verleend aan het principeverzoek voor de ontwikkeling van het perceel Huppelseweg 1, onder de voorwaarde dat een nog op te stellen erfinrichtingsplan wordt goedgekeurd.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: W. Oortman

3. Beslissing op bezwaarschrift tegen weigering omgevingsvergunning bedrijfswoning en 2 bedrijfsgebouwen aan de Vosseveldseweg voorheen 35

Besluit:

 • Het advies van de Commissie Bezwaarschriften overgenomen.
 • Het bezwaarschrift ongegrond verklaard.
 • Het primaire besluit in stand gelaten.
 • Het verzoek om proceskostenvergoeding afgewezen.
 • In overleg gaan met initiatiefnemer en onderzoeken of op basis van nieuwe aangeleverde gegevens een omgevingsvergunning kan worden verleend voor 2 bedrijfsgebouwen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: S. Tollkamp

4. Niet-bedrijfsmatig geëxploiteerde recreatieparken

Besluit:
De raad voorstellen:

 • het bestaande beleid ten aanzien van niet-bedrijfsmatig geëxploiteerde recreatieparken te bevestigen;
 • open te staan voor initiatieven van parken die zelf willen werken aan hun toekomstbestendigheid onder de randvoorwaarden dat:
  a. de gemeente de bestemming niet zal wijzigen;
  b. bestaande rechten worden gerespecteerd;
  c. de gemeente geen investeringen doet in grond en vastgoed;
  d. de gemeente geen investeringen doet in de marketing of verhuurbaarheid van individuele recreatiewoningen of individuele parken;
  e. er een minimale steun van 90% van de eigenaren op het betreffende park / de betreffende parken is voor het plan van aanpak.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: G. Overkamp