Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 14 september 2021

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 6 september 2021, nr. 34

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Werkagenda Samenwerking Achterhoekse gemeenten - Menzis 2020-2024

Besluit:
Ingestemd met de Werkagenda “Samenwerking Achterhoekse gemeenten - Menzis 2020-2024”.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: G. Rauwerdink

3. Collectieve ziektekostenverzekering 2022 voor mensen met een laag inkomen

Besluit:
Een nieuwe overeenkomst Gemeentepolis afsluiten met Menzis.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat/ behandelend ambtenaar: R. Veerbeek-Hengeveld

4. Convenant Cultuur & Onderwijs Winterwijk

Besluit:

  • Het Convenant Cultuur & Onderwijs Winterswijk vastgesteld.
  • Wethouder Tannemaat gemandateerd om namens het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk het Convenant Cultuur & Onderwijs Winterswijk te ondertekenen.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat/ behandelend ambtenaar: M. Roerdinkholder

5. Beantwoording vragen CDA en GroenLinks over openbaarmaking notitie Zeer Zorgwekkende Stoffen door provincie Gelderland

Besluit:
De vragen van CDA en GroenLinks inzake openbaarmaking notitie Zeer Zorgwekkende Stoffen door provincie Gelderland beantwoorden conform bijgaande brieven.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: P. van Dijk