Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 21 september 2021

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 14 september 2021, nr. 35

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Algemeen Bestuur Regio Achterhoek dd. 22 september 2021

Besluit:
Met inachtneming van een aantal nadere overwegingen ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Keur

3. Vaststelling subsidie 2020 en aanvraag subsidie 2022 Stichting Yunio

Besluit:

  • De subsidie 2020 t.b.v. Stichting Yunio vastgesteld op € 380.708 voor de uitvoering van het basistakenpakket JGZ, € 27.432 voor het Rijksvaccinatieprogramma 0-4 jarigen, € 36.984 voor Home-Start (+) en € 12.700 voor InHuis Steungezinnen.
  • Het overschot ad. € 11.814 terugvorderen.
  • Aan Stichting Yunio voor 2022 subsidie verleend tot een bedrag van € 429.829 voor het basistakenpakket  JGZ, € 32.920 voor het Rijksvaccinatieprogramma, € 42.500 voor Home-Start, € 14.800 voor InHuis Steungezinnen, € 15.000 voor Thuisbegeleiding en rekening te houden met de subsidiëring van maximaal twee trajecten VoorZorg, onder de voorwaarde dat de raad hiervoor de middelen beschikbaar stelt in de begroting voor 2022.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Lankveld

4. Achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)/gemeente Winterswijk

Besluit:

  • De gemeenteraad voorstellen in te stemmen met het aangaan van een nieuwe achtervangovereenkomst met het WSW met ingang van 1 augustus 2021.
  • Kennisgenomen van de aankondiging van WSW dat er enkele wijzigingen in bestaande achtervangovereenkomsten worden voorbereid; deze worden later dit jaar ter besluitvorming aan het college voorgelegd.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: E. Rouw