Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 6 september 2021

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 31 augustus 2021, nr. 33

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Beantwoording raadsvragen fractie Voor Winterswijk over bouwplan kop Meddosestraat

Besluit:
De vragen beantwoorden conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: S. Tollkamp

3. Vervolgonderzoek sport

Besluit:

  • De vervolgopdracht Sport vastgesteld.
  • De opdracht financieren uit de middelen die in de concept begroting 2022 zijn opgenomen voor de medewerker Sport.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: E. Abbink