Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 14 september 2021

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 6 september 2021, nr. 34

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie tot 11 oktober) van het college van B en W d.d. 6 september 2021, nr. 35

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

3. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie tot 20 september) van het college van B en W d.d. 6 september 2021, nr. 36

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk