Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 28 september 2021

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 21 september 2021, nr. 38

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Principeverzoek herontwikkeling Sieverdinkweg 11

Besluit:
Medewerking verleend aan de herbouw van de oude boerderij, het toevoegen van een extra woning in de schoppe en de sanering en herinrichting van het perceel Sieverdinkweg 11, onder de randvoorwaarden zoals opgenomen in de nota.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: C. Ortelee

3. Vaststelling bestemmingsplan 'Schoolweg 17-19'

Besluit:
De raad voorgesteld het bestemmingsplan 'Schoolweg 17-19' gewijzigd vast te stellen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: C. Ortelee

4. Vaststelling bestemmingsplan 'Breukers'

Besluit:
De raad voorstellen het bestemmingsplan 'Breukers' gewijzigd vast te stellen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: T .Schopman

5. Inkoop huishoudelijke ondersteuning 2022 e.v.

Besluit:

  • Het uurtarief voor Huishoudelijke Ondersteuning ingaande 1 januari 2022 vastgesteld.
  • Het Inkoopdocument Huishoudelijke Ondersteuning 2022 e.v. vastgesteld en publiceren voor inschrijving.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: G. Rauwerdink

6. Verbouwen schoppe tot woning Hilgeloweg 4

Besluit:
Medewerking verleend aan de verbouw van de schoppe aan de Hilgeloweg 4 tot woning onder de in de nota opgenomen randvoorwaarden.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: C. Ortelee