Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie tot 20 september) d.d. 6 september 2021

1. De Rikker

Besluit:

  • Medewerking verleend aan woonwijk De Rikker, zoals omschreven in de nota.
  • Ingestemd met de met De Rikker Winterswijk B.V. te sluiten Anterieure grondexploitatieovereenkomst en mandaat verleend aan wethouder Klein Gunnewiek om de anterieure grondexploitatieovereenkomst te ondertekenen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: T. Schopman, J. Roelofsen