Coalitieakkoord 2018-2022

Burgerparticipatie, duurzaamheid en armoedebestrijding zijn drie thema’s die als rode draden door het nieuwe coalitieakkoord verweven zijn. Dit akkoord is door de coalitiepartijen CDA Winterswijk en Winterswijks Belang gesloten onder de naam Winterswijk maken we samen!

In het coalitieprogramma ‘Winterswijk maken we samen!’ (pdf, 747kB) zijn de ambities en voornemens van deze partijen voor de huidige bestuursperiode vermeld.

Uitgelicht