Gemeentelijke Erepenning

De erepenning is een eerbewijs van de gemeenteraad van Winterswijk. Met het toekennen van een erepenning kan de raad uitdrukking geven aan zijn waardering en erkentelijkheid jegens natuurlijke personen, die zich voor de gemeenschap bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

Toekennen van een erepenning

Het presidium is belast met de voorbereiding bij het toekennen van een erepenning. De afgelopen jaren werden erepenningen vooral toegekend aan vertrekkende raadsleden, wethouders, burgemeester en een enkele ambtenaar. De toekenning aan deze gemeentelijke functionarissen vond plaats op basis van interne regels. In 2008 heeft het presidium deze interne regels afgeschaft. Een gemeentelijk functionaris komt voortaan alleen nog maar voor een erepenning in aanmerking onder dezelfde noemer als andere natuurlijke personen. Bovendien heeft het presidium uitgesproken dat de geleverde prestatie moet hebben plaatsgevonden anders dan in de uitoefening van het beroep. Aanvragen mogen bovendien niet afkomstig zijn uit de familiekring van de voorgedragen kandidaat.

Meer informatie

Verordening Erepenning Winterswijk