Koninklijke Erepenning

Voor verenigingen en instellingen is het mogelijk om een Koninklijke Erepenning aan te vragen. Dit is alleen mogelijk bij de viering van een bijzonder jubileum van een vereniging of instelling. De Koning wijst de Koninklijke Erepenning toe. U kunt hier lezen hoe u de Koninklijke Erepenning kunt aanvragen.

Voorwaarden Koninklijke Erepenning

Voor een vereniging of instelling in de gemeente Winterswijk, kan een Koninklijke Erepenning worden aangevraagd. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden:

  • De vereniging of instelling bestaat minimaal 50 jaar;
  • De vereniging of instelling heeft een vestigingsadres in de gemeente Winterswijk;
  • De Erepenning wordt uitgereikt bij de viering van het 50-jarige jubileum (of bij een volgend jubileum van 25 jaar, bijvoorbeeld 75-jarig of 100-jarig jubileum). Alleen in heel bijzondere gevallen is daarop een uitzondering mogelijk;
  • Een bond of overkoepelende organisatie kan de Koninklijke Erepenning niet ontvangen.

Aanvragen Koninklijke Erepenning

Om een Koninklijke Erepenning aan te vragen, neemt u contact op met Paulien van Vliet, kabinetsmedewerker. U legt duidelijk uit waarom uw vereniging of instelling de erepenning verdient. Geef hierbij ook informatie over de ontstaansgeschiedenis en het doel van de vereniging en de soort activiteiten. Dien uw aanvraag minimaal zes maanden voor de gewenste uitreikingsdatum in.

Uw aanvraag voor de Koninklijke Erepenning stuurt u naar: Gemeente Winterswijk, t.a.v. P. van Vliet, Postbus 101, 7100 AC Winterswijk of per e-mail aan pvliet@winterswijk.nl. Stuur de volgende informatie mee bij de aanvraag:

  • Uittreksel van de Kamer van Koophandel;
  • Statuten of ander document met datum van oprichting;
  • Financieel jaaroverzicht;
  • Namen en gegevens van het dagelijks bestuur;
  • Eventuele publicaties over de organisatie.

Dit gebeurt er met uw aanvraag

De aanvraag wordt beoordeeld door de burgemeester. Hij bekijkt of alle noodzakelijke gegevens bij de aanvraag zijn meegestuurd. De aanvraag wordt, voorzien van het advies van de burgemeester, aangeboden aan de Commissaris van de Koning van de provincie Gelderland. De Koning beslist over de de toekenning van de Koninklijke Erepenning. U krijgt van de Commissaris van de Koning bericht of u de erepenning ontvangt.

Contact en meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paulien van Vliet (kabinetszaken):

Kijk voor meer informatie op de website van het Koninklijk Huis.

Koninklijke Erepenning

Bron beeld: ©Koninklijke Nederlandse Munt