Koninklijke onderscheiding

Een lintje is een persoonlijke Koninklijke onderscheiding voor iemand die zich al lange tijd voor de maatschappij inzet. Vaak onbetaald, zonder eigenbelang en in alle bescheidenheid. U kent vast iemand die een lintje verdient. U kunt daarvoor zorgen door deze persoon voor te dragen. Er zijn enkele voorwaarden en stappen die u moet nemen, voor een lintje kan worden uitgereikt. U kunt hier lezen hoe dit in zijn werk gaat en wat u kunt doen.

 

Voorwaarden Koninklijke onderscheiding

Er zijn een aantal voorwaarden voor het voordragen van iemand die een Koninklijke onderscheiding verdient:

 • De activiteiten zijn van meerwaarde voor de samenleving;
 • De persoon is inwoner van de gemeente Winterswijk;
 • De persoon zet zich al ongeveer 15 jaar (gemiddeld 6-8 uur per week) in voor de samenleving. Korter kan ook, maar dan moet de maatschappelijke uitstraling bijzonder groot zijn;
 • De persoon die u wilt voordragen, valt in één van de volgende categorieën:
  • Mensen die zich vrijwillig, belangeloos en onbaatzuchtig inzetten;
  • Mensen die in hun werk bijzondere prestaties leveren. Zulke 'bijzondere of zeer uitzonderlijke verdiensten in de werkkring' moeten meer zijn dan wat normaal gesproken van iemand in een dergelijke functie wordt verwacht;
  • Mensen die actief zijn op het gebied van de mantelzorg kunnen onder bepaalde voorwaarden worden voorgedragen voor een Koninklijke onderscheiding.
Iemand voordragen

U dient uw aanvraag in bij de burgemeester van Winterswijk. Daarvoor neemt u contact op met Paulien van Vliet, kabinetszaken. Zij kan u in grote lijnen vertellen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn om voor een onderscheiding in aanmerking te komen. Zo voorkomt u teleurstellingen en weet u zeker dat de gemeente het verzoek op de juiste manier in behandeling neemt.

Een Koninklijke onderscheiding wordt uitgereikt bij de Algemene Gelegenheid in april (laatste werkdag voor de verjaardag van de Koning, ook wel bekend als Lintjesregen). Op een ander moment is dat ook mogelijk, zoals bij een bijzondere gelegenheid, bijvoorbeeld de viering van een jubileum:

 • Lintjesregen: u dient de aanvraag uiterlijk 1 juli in voor de Lintjesregen van het volgende jaar.
 • Bijzondere gelegenheid: u dient de aanvraag 6 maanden voor de uitreikingsdatum in. Het moet gaan om een passende gelegenheid, die samenhangt met het merendeel van de verdiensten van de persoon die u voordraagt.
Motivering

Waarom u vindt dat iemand een lintje verdient - de motivering - is het belangrijkste onderdeel van de aanvraag. Op het aanvraagformulier en in de ondersteuningsbrieven geeft u aan wat de bijzondere verdiensten zijn van degene die u voordraagt. Dit aanvraagformulier krijgt u na contact met mevrouw Van Vliet. U kunt het voorstelformulier ook downloaden via www.lintjes.nl.

U voegt uitgebreide informatie toe over het vrijwilligerswerk dat de persoon heeft gedaan door de jaren heen. U doet dit zo compleet mogelijk, met vermelding van de jaartallen en de gemiddelde inzet per week.

Ook moet u anderen vragen de aanvraag voor een Koninklijke onderscheiding te ondersteunen. De ondersteuningsbrieven moeten ondertekend zijn en uitgeprint worden op origineel briefpapier.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

De burgemeester brengt advies uit aan de commissaris van de Koning over de ingediende aanvraag. Bij een positief advies van de burgemeester, wordt ook de hoogte van de onderscheiding ingediend. Vervolgens wordt het voorstel naar het Kapittel voor de Civiele Orden gestuurd. Dit onafhankelijke college geeft een zwaarwegend advies aan de betrokken minister. Als ook de minister positief beslist, wordt de onderscheiding bij Koninklijk besluit verleend. De burgemeester informeert de aanvrager over de uitkomst van het voorstel.

Er zijn dus verschillende personen en instanties betrokken bij de beoordeling. U moet er altijd rekening mee houden dat het voorstel afgewezen kan worden. Daarom adviseren wij u eventuele voorstellen zo vertrouwelijk mogelijk te behandelen om teleurstellingen te voorkomen.

Contact en meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paulien van Vliet (bestuurssecretariaat):

Meer informatie over Koninklijke onderscheidingen vindt u op www.lintjes.nl

 

Onderscheiding Ridder Orde van Oranje-NassauOnderscheiding Orde Nederlandse Leeuw

Bron: Kanselarij der Nederlandse Orde