Predicaat Koninklijk

Landelijke organisaties en bedrijven kunnen het predicaat Koninklijk ontvangen.

De onderneming moet wat betreft aard, omvang en betrouwbaarheid aanzien hebben en op zijn gebied in Nederland een eerste of een zeer vooraanstaande plaats innemen, bij voorkeur met een internationale uitstraling. Hierbij wordt mede rekening gehouden met de grootte van het bedrijf, het aantal werknemers en de omzet; als richtlijn geldt dat het bedrijf niet tot het MKB behoort.

Een onderneming moet honderd jaar bestaan en het Predicaat wordt slechts ter gelegenheid van een bijzonder jubileum (100- of 125-jarig bestaan en verder bij een veelvoud van 25 jaar) verleend.

Op de website van het Koninklijk Huis vindt u informatie waaraan uw aanvraag moet voldoen.

Om een predicaat Koninklijk aan te vragen, neemt u contact op met Paulien van Vliet, kabinetsmedewerker. Tijdens een oriënterend gesprek informeert zij u waar uw aanvraag aan moet voldoen en kan ze de procedure toelichten (e-mail pvliet@winterswijk.nl of telefoonnummer (0543 543 106).