Samenstelling college

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van Winterswijk. De burgemeester is voorzitter van het college. Naast de burgemeester bestaat het college uit vier wethouders. De gemeentesecretaris/algemeen directeur is secretaris.

Burgemeester B.J.J. (Joris) Bengevoord

Burgemeester Bengevoord

Contactgegevens:

Programma's burgemeester Bengevoord

 • Programma 1: Bestuur, Dienstverlening en Organisatie
 • Programma 2: Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving
 • Programma 3: Regionale en Grensoverschrijdende samenwerking en Lobby

Wethouder H.J. (Henk Jan) Tannemaat - Winterswijks Belang

Wethouder Henk Jan Tannemaat

Eerste locoburgemeester

Contactgegevens:

Programma's wethouder Tannemaat

 • Programma 6: Economie Centrum inclusief RO
 • Programma 7: Cultuur inclusief RO
 • Programma 8: Infrastructuur inclusief RO en RO Sport en Zorg
 • Programma 9: Werk en Inkomen

Wethouder I.T.F. (Inge) klein Gunnewiek - VVD

Wethouder klein Gunnewiek

Tweede locoburgemeester

Contactgegevens:

Programma's wethouder klein Gunnewiek

 • Programma 10: Economie, Bedrijvigheid en Vrijetijdseconomie inclusief RO
 • Programma 11: Wonen en Buitengebied, Natuur en Landschap inclusief RO
 • Programma 13: Financiën

Wethouder L.C.M. (Bert) Frings - GroenLinks

Wethouder Bert Frings

Contactgegevens:

Programma's wethouder Frings

 • Duurzaamheid, Klimaat & Milieu, Openbare Ruimte en Mobiliteit

Wethouder E.S.F. (Elvira) Schepers-Janssen - PvdA

Wethouder Schepers

Vierde locoburgemeester

Contactgegevens:

Programma's wethouder Schepers

 • Programma 4: Maatschappelijke participatie, Gezondheid, Zorg en Sport
 • Programma 5: Jeugd en Onderwijs

Gemeentesecretaris G.W. (Wilfred) Goedmakers

Gemeentesecretaris Wilfred Goedmakers

Contactgegevens:

Taken

 • Leiding geven als eindverantwoordelijke aan de gemeentelijke organisatie
 • Zorgen voor een burgergerichte en efficiënte bedrijfsvoering
 • Zorgen voor de verbinding tussen de organisatie en het gemeentebestuur (college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad)
 • Rechtstreeks adviseren aan het college van burgemeester en wethouders

Meer informatie