Samenstelling college

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van Winterswijk. De burgemeester is voorzitter van het college. Naast de burgemeester bestaat het college uit drie wethouders. De gemeentesecretaris/algemeen directeur is secretaris.

College van burgemeester en wethouders

V.l.n.r. Wim Elferdink, burgemeester Joris Bengevoord, Ilse Saris, Wim Aalderink, Alwin Oortgiesen

Burgemeester B.J.J. (Joris) Bengevoord

Burgemeester Bengevoord

Postbus 101, 7100 AC Winterswijk

e-mail: jbengevoord@winterswijk.nl 

Programma's burgemeester Bengevoord

 • Bestuur en Dienstverlening
 • Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving
 • Regionale en Grensoverschrijdende samenwerking

Wethouder I.G. (Ilse) Saris - CDA

Wethouder Saris

1e locoburgemeester

Postbus 101, 7100 AC Winterswijk

e-mail: isaris@winterswijk.nl

Programma's wethouder Saris

 • Maatschappelijke Participatie en Zorg
 • Jeugd en onderwijs
 • Economie - Centrum

Wethouder D.W. (Wim) Aalderink - Winterswijks Belang

Wethouder Aalderink

2e locoburgemeester

Postbus 101, 7100 AC Winterswijk

e-mail: waalderink@winterswijk.nl

Programma's wethouder Aalderink

 • Cultuur, Sport en Vrijetijdseconomie
 • Ruimtelijke ontwikkeling in de kern en Mobiliteit
 • Werk en Inkomen

Wethouder G.J.W. (Wim) Elferdink - CDA

Wethouder Elferdink

3e locoburgemeester

Postbus 101, 7100 AC Winterswijk

e-mail: welferdink@winterswijk.nl

Programma's wethouder Elferdink

 • Economie en Bedrijvigheid
 • Ruimtelijke ontwikkeling en Economie buitengebied, Natuur en Landschap
 • Duurzaamheid, Klimaat en Milieu
 • Organisatie en Financiën

Gemeentesecretaris A. (Alwin) Oortgiesen

Gemeentesecretaris Oortgiesen

Postbus 101, 7100 AC Winterswijk

e-mail: aoortgiesen@winterswijk.nl

Taken

 • Leiding geven als eindverantwoordelijke aan de gemeentelijke organisatie
 • Zorgen voor een burgergerichte en efficiënte bedrijfsvoering
 • Zorgen voor de verbinding tussen de organisatie en het gemeentebestuur (college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad)
 • Rechtstreeks adviseren aan het college van burgemeester en wethouders

Meer informatie

 

Uitgelicht