Nevenfuncties college

Burgemeester

B.J.J. (Joris) Bengevoord

Postbus 101, 7100 AC Winterswijk

e-mail: jbengevoord@winterswijk.nl

Nevenfuncties:

 • Deelnemer overleg driehoek Politie Achterhoek Oost
 • Lid (en vice-voorzitter) Dagelijks Bestuur Regio Achterhoek
 • Lid AB Regio Achterhoek
 • Lid AB VNOG
 • Lid Bestuurlijke Begeleidingscommissie Veiligheidsstrategie Oost
 • Lid Bestuurlijke begeleidingsgroep Grenzhoppers
 • Lid Bestuurscollege politie Regio NO-Gelderland
 • Lid (en voorzitter) Commissie Grens Regio Achterhoek
 • Lid DB EUREGIO
 • Lid Duitsland overleg (D5/D7+1) Regio Achterhoek
 • Lid Pijler Bestuur Platform Middelgrote Gemeenten
 • Lid Platform Stichting Marketing Winterswijk
 • Bestuurslid Deutsch-Niederländische Gesellschaft e.V. (1 uur per maand)
 • Penningmeester AEBR (niet ambtsgebonden)
 • Beschermheer BGG - Brinkheurne (niet ambtsgebonden)
 • Lid Raad van Advies Master Public Management Twente University (niet ambtsgebonden)
 • Lid Raad van Toezicht 013 Poppodium (Tilburg) (niet ambtsgebonden)

Plaatsvervangend bestuurder in de volgende functies:

 • Lid AB GGD NOG
 • Lid AB Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)

Alle nevenfuncties zijn onbezoldigd. 

Wethouders

H.J. (Henk Jan) Tannemaat (WB)

Postbus 101, 7100 AC Winterswijk

e-mail: htannemaat@winterswijk.nl

Nevenfuncties:

 • Lid AB Erfgoed Centrum Achterhoek en Liemers
 • Lid AB en DB Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA)
 • Lid AB Stadsbank Oost Nederland
 • Lid AvA Werkbaan Oost BV
 • Bestuurslid Werkbaan Oost BV
 • Lid Thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt
 • PoHo Sociaal
 • Lid Pijler Economie & Fysieke Leefomgeving Platform Middelgrote Gemeenten
 • Lid Pijler Samenleving Platform Middelgrote Gemeenten
 • Voorzitter Marktoverleg
 • Verhuurder onroerend goed (niet ambtsgebonden. Bezoldigd. 2 uur per maand)
 • Lid VvE De Winkelaar (niet ambtsgebonden, 3 uur per jaar)
 • Lid VvE Beukenhorstweg 17-19 (niet ambtsgebonden, 3 uur per jaar)
 • Lid VvE Roelvinkstraat 35-61 (niet ambtsgebonden, 3 uur per jaar)

Plaatsvervangend bestuurder in de volgende functies:

 • Lid AB Regio Achterhoek
 • Lid AvA ROVA

Alle nevenfuncties (op 1 na) zijn onbezoldigd.

I.T.F. (Inge) klein Gunnewiek (VVD)

Postbus 101, 7100 AC Winterswijk

e-mail: igunnewiek@winterswijk.nl

Nevenfuncties:

 • LID AB Recreatieschap Achterhoek en Liemers
 • Lid AB Omgevingsdienst Achterhoek
 • Thematafel Wonen&Vastgoed
 • Thematafel Smart Werken en Innovatie
 • Lid Poho Vrijetijdseconomie
 • Lid AvA PPS
 • Voorzitter Stichting WCL
 • Lid Taskforce Natuur en Landschap
 • Lid Platform Nationaal Landschap Winterswijk
 • Lid AvA Alliander
 • Lid Platform Nuval
 • Lid AvA Vitens
 • Lid AvA BNG
 • Platform Middelgrote Gemeenten - Pijler Financiën
 • Platform Middelgrote Gemeenten - Pijler Economie & Fysieke Leefomgeving
 • Lid Beirat Wenningfeld
 • She business

Plaatsvervangend bestuurder in de volgende functies:

 • Lid AB Erfgoed Centrum Achterhoek en Liemers

Alle nevenfuncties zijn onbezoldigd. 

C.J. (Tineke) Zomer-Bruntink (GroenLinks)

Postbus 101, 7100 AC Winterswijk

e-mail: tzomer@winterswijk.nl

Nevenfuncties:

 • Lid Thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid
 • Lid Thematafel Circulaire Economie en Energietransitie
 • Lid Tafel van Groenlo
 • Lid Stuurgroep AGEM
 • Lid Bestuur Coöperatieve Achterhoekse Energie Maatschappij
 • Lid Bestuur Winterswijks Energiebureau
 • Lid pijler Economie & Fysieke Leefomgeving Platform Middelgrote Gemeenten
 • Lid AvA ROVA
 • Secretaris GroenLinks afdeling Oost Achterhoek (niet ambtsgebonden)

Plaatsvervangend bestuurder in de volgende functies:

 • LID AB Recreatieschap Achterhoek en Liemers
 • Lid AB EUREGIO (na raadsbesluit)
 • Lid AB Sociale Dienst Oost Achterhoek

Alle nevenfuncties zijn onbezoldigd. 

E.S.F. (Elvira) Schepers-Janssen (PvdA)

Postbus 101, 7100 AC Winterswijk

e-mail: eschepers@winterswijk.nl

Nevenfuncties:

 • Lid AB GGD NO-Gelderland
 • Lid AB Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA)
 • Lid Poho Sociaal
 • Lid Thematafel De Gezondste Regio
 • Lid Thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt
 • Lid Adviescommissie RMC
 • Lid Lokale Educatie Agenda (LEA)
 • Adviserend lid Winterswijkse Uitdaging
 • Lid Pijler Samenleving Platform Middelgrote Gemeenten

Plaatsvervangend bestuurder in de volgende functies:

 • Lid AB Stadsbank Oost Nederland

Alle nevenfuncties zijn onbezoldigd. 

Gemeentesecretaris

dr. G.W. (Wilfred) Goedmakers

Postbus 101, 7100 AC Winterswijk
e-mail: wgoedmakers@winterswijk.nl

Nevenfuncties:

 • Lid van de Rekenkamercommissie gemeente Gooise Meren (niet ambtsgebonden, onkosten vergoeding)

Verklaringen van afkortingen gebruikt op deze pagina

AB Algemeen Bestuur
AEBR Assosciation European Border Regions
AGEM Achterhoekse Groene Energie Maatschappij
AvA Algemene Vergadering van Aandeelhouders
BNG Bank Nederlandse Gemeenten
DB Dagelijks Bestuur
EUREGIO Grensoverschrijdend samenwerkingsverband van gebieden die liggen in de Europese Unie
GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
PoHo Portefeuillehouders Overleg
PPS Publiek Private Samenwerking
RMC Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
ROVA Regionaal Orgaan Verwijdering Afvalstoffen
VNOG Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland
WCL Waardevol Cultuurlandschap