Nevenfuncties college

Burgemeester

B.J.J. (Joris) Bengevoord

Postbus 101, 7100 AC Winterswijk

e-mail: jbengevoord@winterswijk.nl

Nevenfuncties:

 • Deelnemer overleg driehoek Politie Achterhoek Oost
 • Lid (en vice-voorzitter) Dagelijks Bestuur Regio Achterhoek
 • Lid AB Regio Achterhoek (plaatsvervanger is wethouder Saris)
 • Lid AB VNOG
 • Lid Bestuurlijke Begeleidingscommissie Veiligheidsstrategie Oost
 • Lid Bestuurlijke begeleidingsgroep Grenzhoppers
 • Lid Bestuurscollege politie Oost-Nederland
 • Lid (en voorzitter) Commissie Grens Regio Achterhoek
 • Lid Commissie VNG International
 • Lid DB EUREGIO
 • Lid Duitsland overleg (D5/D7+1) Regio Achterhoek
 • Lid Peiler bestuur Platform 31
 • Lid Platform Stichting Marketing Winterswijk
 • Penningmeester AEBR
 • Beschermheer BGG - Brinkheurne (niet ambtsgebonden)
 • Lid Raad van Advies Master Public Management Twente University (niet ambtsgebonden)
 • Lid Raad van Toezicht 013 Poppodium (Tilburg).

Plaatsvervangend bestuurder in de volgende functies:

 • Lid AB GGD NOG (plaatsvervanger voor wethouder Saris)
 • Lid AB Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) (plaatsvervanger voor wethouder Elferdink)

Alle nevenfuncties zijn onbezoldigd. 

Wethouders

drs. I.G. (Ilse) Saris (CDA)

Postbus 101, 7100 AC Winterswijk

e-mail: isaris@winterswijk.nl

Nevenfuncties:

 • Adviserend lid Winterswijkse Uitdaging
 • Ambassadeur Achterhoek in Beweging
 • Ambassadeur JAA
 • Lid AB EUREGIO (plaatsvervanger is wethouder Aalderink)
 • Lid AB en DB GGD NOG (plaatsvervanger is burgemeester Bengevoord)
 • Lid AB Sociale Dienst Oost Achterhoek, tezamen met wethouder Aalderink (plaatsvervanger is wethouder Elferdink)
 • Lid Adviescommissie RMC
 • Lid Commissie VNG International
 • Lid (en voorzitter) Lokale Educatie Agenda (LEA)
 • Lid onderwijsadviesraad opleidingengroep Sport en Bewegen Graafschapcollege
 • Lid Poho Duurzame Economie, tezamen met wethouder Elferdink
 • Lid (en voorzitter) Poho Sociaal, tezamen met wethouder Aalderink
 • Lid regiegroep Nu Niet Zwanger (NNZ)
 • Lid (en voorzitter) Stuurgroep Park Achterhoek
 • Lid bestuur van Achterhoek United (niet ambtsgebonden)
 • Platform Middelgrote Gemeenten - Pijler Samenleving, tezamen met wethouder Aalderink
 • Voorzitter Marktoverleg
 • Vrijwilliger St. Ludger Parochie (niet ambtsgebonden)

Plaatsvervangend bestuurder in de volgende functies:

 • Lid AB Regio Achterhoek (plaatsvervanger voor burgemeester Bengevoord)
 • Lid AB Stadsbank Oost Nederland (plaatsvervanger voor wethouderAalderink)

Alle nevenfuncties zijn onbezoldigd. 

D.W. (Wim) Aalderink (WB)

Postbus 101, 7100 AC Winterswijk

e-mail: waalderink@winterswijk.nl

Nevenfuncties:

 • Bestuurslid Werkbaan Oost BV
 • Lid AB Erfgoed Centrum Achterhoek en Liemers (plaatsvervanger is wethouder Elferdink)
 • Lid AB Recreatieschap Achterhoek en Liemers (plaatsvervanger is wethouder Elferdink)
 • Lid AB en DB Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA), tezamen met wethouder Saris (plaatsvervanger is wethouder Elferdink)
 • Lid AB en DB Stadsbank Oost Nederland (plaatsvervanger is wethouder Saris)
 • Lid Adviescommissie Regiotaxi
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Werkbaan Oost BV
 • Lid (en interim voorzitter) PoHo Mobiliteit
 • Lid PoHo Overleg Werk en Inkomen
 • Lid Poho Ruimtelijke ontwikkeling en Volkshuisvesting, tezamen met wethouder Elferdink
 • Lid Poho Sociaal, tezamen met wethouder Saris
 • Lid Poho Vrijetijdseconomie
 • Lid (en voorzitter) Stuurgroep Basismobiliteit
 • Lid Stuurgroep Regiovisie Wonen
 • Platform Middelgrote Gemeenten - Pijler Economie & Fysieke Leefomgeving
 • Platform Middelgrote Gemeenten - Pijler Samenleving, tezamen met wethouder Saris

Plaatsvervangend bestuurder in de volgende functies:

 • Lid AB EUREGIO (plaatsvervanger voor wethouder Saris)
 • Lid AvA ROVA (plaatsvervanger voor wethouder Elferdink)

Alle nevenfuncties zijn onbezoldigd.

ing. G.J.W. (Wim) Elferdink (CDA)

Postbus 101, 7100 AC Winterswijk

e-mail: welferdink@winterswijk.nl

Nevenfuncties:

 • Lid AB Omgevinsdienst Achterhoek (plaatsvervanger is burgemeester Bengevoord)
 • Lid AvA Alliander
 • Lid AvA BNG
 • Lid AvA PPS
 • Lid AvA ROVA (plaatsvervanger is wethouder Aalderink)
 • Lid AvA Vitens
 • Lid Bestuur Coöperatieve Achterhoekse Energie Maatschappij
 • Lid Bestuur Stichting WCL
 • Lid Bestuur Winterswijks Energiebureau
 • Lid Commissie Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling EUREGIO (op voordracht PoHo Duurzame Economie Regio Achterhoek)
 • Lid Platform Nationaal Landschap Winterswijk
 • Lid Platform Nuval
 • Lid Poho Duurzame Economie, tezamen met wethouder Saris
 • Lid Poho Plattelandsontwikkeling Oost-Achterhoek
 • Lid Poho Ruimtelijke ontwikkeling en Volkshuisvesting, tezamen met wethouder Aalderink
 • Lid Stuurgroep AGEM
 • Lid Tafel van Groenlo
 • Lid Taskforce Natuur en Landschap
 • Lid tijdelijke bestuur Evangeliegemeente Spoorzicht (niet ambtgebonden)
 • Mede eigenaar klein agrarisch bedrijf (bezoldigd)
 • Platform Middelgrote Gemeenten - Pijler Financiën

Plaatsvervangend bestuurder in de volgende functies:

 • Lid AB Erfgoed Centrum Achterhoek en Liemers (ECAL) (plaatsvervanger voor wethouder Aalderink)
 • Lid AB Recreatieschap Achterhoek en Liemers (plaatsvervanger voor wethouder Aalderink)
 • Lid AB Sociale Dienst Oost Achterhoek (plaatsvervanger voor wethouders Saris en Aalderink)

Alle nevenfuncties zijn onbezoldigd (m.u.v. mede eigenaar klein agrarisch bedrijf).

Gemeentesecretaris

drs. A. (Alwin) Oortgiesen

Postbus 101, 7100 AC Winterswijk
e-mail: aoortgiesen@winterswijk.nl

Nevenfuncties:

geen.

Verklaringen van afkortingen gebruikt op deze pagina

AB Algemeen Bestuur
AEBR Assosciation European Border Regions
AGEM Achterhoekse Groene Energie Maatschappij
AvA Algemene Vergadering van Aandeelhouders
BNG Bank Nederlandse Gemeenten
DB Dagelijks Bestuur
EUREGIO Grensoverschrijdend samenwerkingsverband van gebieden die liggen in de Europese Unie
GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
JAA Jongeren Ambtenaren Achterhoek
PoHo Portefeuillehouders Overleg
PPS Publiek Private Samenwerking
RMC Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
ROVA Regionaal Orgaan Verwijdering Afvalstoffen
VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten
VNOG Veiligheidsoverleg Noord Oost Gelderland
WCL Waardevol Cultuurlandschap

 

Uitgelicht