Gemeenteraad

Website met informatie over de gemeenteraad, de commissies Ruimte en Samenleving, werkgroepen van deze commissies, het presidium en de rekenkamercommissie. De informatie betreft vooral agenda’s, besluiten(lijsten) van de raad, vergaderstukken en verslagen, waaronder ook de videoverslagen van de gemeenteraadsvergaderingen.

https://www.winterswijk.nl/gemeenteraad

Uitgelicht