Gemeenteraad

 • Vergaderingen gemeenteraad

  Algemene informatie over de raadsvergaderingen, agenda's, besluitenlijsten en verslagen van raadsvergaderingen.

 • Raadsvergaderingen in beeld en geluid

  Raadsvergaderingen worden live uitgezonden via internet. Beeld- en geluidopnames van raadsvergaderingen zijn vanaf januari 2009 beschikbaar.

 • Vergaderschema gemeenteraad

 • Samenstelling gemeenteraad

  Een overzicht van de leden van de samenstelling van de gemeenteraad.

 • Nevenfuncties raadsleden

  De nevenfuncties van de raadsleden en de griffier.

 • Presidium

  Het presidium heeft als belangrijkste taak het vaststellen van de voorlopige agenda’s van de raadsvergaderingen. Daarnaast besteedt het presidium speciale aandacht aan de procedurele gang van zaken bij raads- en commissievergaderingen.

 • Griffie

  De griffie adviseert en ondersteunt de gemeenteraad en de raadsommissies.

 • Activiteitenkalender 2017

  Een overzicht van de activiteiten van raad en -commissies

 • Bestuurlijke termijnagenda

  De bestuurlijke termijnagenda is een planningsinstrument voor de raad, de raadscommissies, het college en de ambtelijke organisatie. In de bestuurlijke termijnagenda wordt aangegeven wanneer belangrijke onderwerpen in de gemeenteraad aan bod komen.

 • Schriftelijke vragen

  Raadsleden en commissieleden kunnen schriftelijk vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders en aan de burgemeester afzonderlijk.

 • Ingekomen stukken

  Een overzicht van de ingekomen stukken die bestemd zijn voor de gemeenteraad.

 • Rekenkamercommissie

  De gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk hebben een gezamenlijke rekenkamercommissie. De rekenkamercommissie voert onafhankelijke onderzoeken uit naar het beleid en de uitvoering van taken door de drie gemeenten.

Uitgelicht