Nevenfuncties raadsleden

Raadsleden moeten hun nevenfuncties openbaar maken. Onder nevenfuncties worden in dit verband verstaan álle andere functies dan die van het raadslidmaatschap. Het maakt daarbij niet uit of de functie wordt vervuld uit hoofde van het raadslidmaatschap of anderszins, dan wel bezoldigd is of onbezoldigd.

Hieronder treft u een overzicht aan van de nevenfuncties van de raadsleden en de griffier aan. De nevenfuncties van de voorzitter van de raad (burgemeester) zijn vermeld bij de burgemeester. Een opgave van deze nevenfuncties is bovendien ter inzage gelegd in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25.

 

Winterswijks Belang

Website Winterswijks Belang

De heer H.J. Tannemaat

Fractievoorzitter

foto Henk Jan Tannemaat

 • Lid Algemeen Bestuur Vereeniging Volksfeest Winterswijk (gemiddeld tijdsbeslag per maand: 2 uur, onbezoldigd)
 • Ondernemer VoF Kast&Co (gemiddeld tijdsbeslag per week: 20 uur, bezoldigd)
 • Voorzitter ABH-City vereniging (gemiddeld tijdsbeslag per week: 4 uur, onbezoldigd)
 • Ondernemer/verhuurder onroerend goed (gemiddeld tijdsbeslag: 1 uur per maand, bezoldigd)
 • Bestuurslid Vereniging van eigenaren 'De Winkelaar' (Gemiddeld tijdsbeslag: 6 uur per jaar, onbezoldigd)
 • Bestuurslid Ver. van eigenaren Beukenhorstweg 17-19 (gemiddeld tijdsbeslag: 6 uur per jaar, onbezoldigd)
 • Lid overlegplatform Winterswijk (gemiddeld tijdsbeslag: 4 uur per maand, onbezoldigd)


De heer T.B. Jonker

de heer T.B. Jonker

 • Ondernemer - vakantieboerderij.nl (gemiddeld 8 uur per week, onbezoldigd)
 • chauffeur VDB DollWin (gemiddeld 15 uur per week, bezoldigd)

 

Mevrouw I. Mes

Ingrid Mes  

 • Consulent wonen bij De Woonplaats (gemiddeld 24 uur per week, bezoldigd)
 • Secretaris Vereniging Wenters Goud (gemiddeld 2 uur per week, onbezoldigd)

 

Mevrouw R. van der Meulen

Ruth van der Meulen

 • Commercieel medewerker Arco Meubelfabriek (gemiddeld tijdsbeslag per week: 40 uur, bezoldigd)
 • Lid algemeen bestuur van Gaited Baroque Horse Registry - internationaal paardenstamboek- (gemiddeld tijdsbeslag 3 uur per maand, onbezoldigd)
 • Voorzitter Vereniging Wenters Goud (gemiddeld tijdsbeslag 2 uur per week, onbezoldigd)
 • Interim bestuursvoorzitter Winterswijks Belang (gemiddeld tijdsbeslag 6 uur per maand, onbezoldigd)

 

De heer A. van Nijkerken

Andr? van Nijkerken 2014 

 • Principal adviseur bij M&I/Partners te Amersfoort (gemiddeld tijdsbeslag per week: 40 uur, bezoldigd)
 • DGA bij eigen BV Van Nijkerken bedrijfsvoeringsadvies BV (gemiddeld tijdsbeslag per week: 0 uur, bezoldigd)
 • Voorzitter Stichting Usawa Afrika - bouwen en exploiteren school voor kansloze kinderen in Tanzania (gemiddeld tijdsbeslag per week: 2 uur, onbezoldigd)

 

De heer E.J.W. te Selle

foto Erwin te Selle

 • Ontwerper/constructeur Philips Lighting BV Winterswijk (gemiddeld tijdsbeslag per week: 40 uur, bezoldigd)
 • Penningmeester en trainer bij Winterswijkse Watersport Vereniging (gemiddeld tijdsbeslag per week: 5 uur, onbezoldigd)
 • Penningmeester Stichting Behoud Strandbad (gemiddeld tijdsbeslag per week: 0,5 uur, onbezoldigd)

 

CDA

Website CDA

De heer G.J.W. Elferdink

Fractievoorzitter

Dhr. G.J.W. Elferdink  

 • Melkveehouder (gemiddeld tijdsbeslag per week: 50 uur, bezoldigd)
 • Voorzitter districtsraad Achterhoek-Liemers bij FrieslandCampina (gemiddeld tijdsbeslag per week: 4 uur, bezoldigd)
 • Lid tijdelijk bestuur Evangeliegemeente Spoorzicht (gemiddeld tijdsbeslag per week: 1 uur, onbezoldigd)

 

Mevrouw W.H.H.S. Elsinghorst-van Dinteren

Raadslid Wilma Elsinghorst-van Dinteren

 • Taken agrarisch bedrijf (gemiddeld tijdsbeslag per week: 5 uur, bezoldigd)
 • Lid Euregioraad (gemiddeld tijdsbeslag per week: 3 uur, onbezoldigd)
 • Webbeheerder en schrijver www.meddo.net (gemiddeld tijdsbeslag per week: 4 uur, onbezoldigd)
 • Webbeheerder CDA site (gemiddeld tijdsbeslag per maand: 1 uur, onbezoldigd)
 • Vrijwilliger Hospicegroep De Lelie (gemiddeld tijdsbeslag per week: 8 uur, onbezoldigd)

 

De heer T.H. de Graaff

foto Tom de Graaff

 • Beleidsadviseur Control Waterschap Rijn en IJssel (gemiddeld tijdsbeslag per week: 36 uur, bezoldigd)
 • Lid Hoofdstembureau Waterschap Rijn en IJssel - m.i.v. 1 oktober 2014 en gedurende vier kalenderjaren - (tijdsbeslag: periodiek tijdens verkiezingen, onbezoldigd)
 

Mevrouw C. te Voortwis-Stroes

foto Carla te Voortwis

 • Werknemer Sensire Thuiszorg (gemiddeld  tijdsbeslag per week: 24 uur, bezoldigd)
 • Voorzitter Albanië-project van PKN Winterswijk (gemiddeld tijdsbeslag per week: 4 uur, onbezoldigd)
   

VVD

Website VVD

De heer G.E. Visser

Fractievoorzitter

foto Gosse Visser  

 • Eigenaar Dwarsdenkers verandermanagement - Interim-management, advies en coaching (gemiddeld tijdsbeslag per week: 32 uur, bezoldigd)
 • Opdracht voor Glasvezelbuitenaf; adviseur maatwerkoplossingen (aantal uren variabel en nog niet in te schatten,  bezoldigd)
 • Bestuurslid-penningmeester SBBW (gemiddeld tijdsbeslag per week: 6 uur, onbezoldigd)

 

De heer Th.J.M. van Beek 

foto Tom van Beek

 • Medewerker werkgroep Infra Steengroevetheater Winterswijk (gemiddeld tijdsbeslag: 60 uur p/jaar, onbezoldigd)
 • Eigenaar Tom van Beek Huis-Tuin- en Bouwservice (gemiddeld tijdsbeslag per week: 40 uur, bezoldigd)
 • Initiatiefnemer plan 'Steengoed' (onbezoldigd) 

 

Mevrouw I.T.F. klein Gunnewiek

Mevr. Inge klein Gunnewiek

 • Ordning Fiscaal en Administratie: zelfstandig ondernemer, belastingconsulent (gemiddeld 32 uur per week, bezoldigd)
 • Penningmeester FC Trias (gemiddeld tijdsbeslag 3 uur per week, onbezoldigd)
 •  

De heer F. Roerdinkholder

foto Frank Roerdinkholder

 • Concerncontroller bij woningcorporatie Domijn (gemiddeld tijdsbeslag per week: 27 uur, bezoldigd)
 • Zelfstandig ondernemer Roerdinkholder Consultancy (gemiddeld tijdsbeslag per week: 9 uur, bezoldigd)
 • Columnist voor website http://financieel-management.nl(gemiddeld tijdsbeslag: 1 uur per maand, onbezoldigd)

 

PvdA

Website PvdA

Mevrouw E.S.F. Schepers-Janssen

Fractievoorzitter

foto Elvira Schepers

 • Wijkverpleegkundige Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé (gemiddeld tijdsbeslag per week: 24-28 uur, bezoldigd)
 • Congresafgevaardigde PvdA afd. Winterswijk (onbezoldigd)
 • Bestuurslid FC Trias en voorzitter commissie Vrouwen- en Meidenvoetbal FC Trias (gemiddeld tijdsbeslag per week: 4 uur, onbezoldigd)


De heer G.J. Kortschot

foto de heer G.J. Kortschot

 • Personeelsfunctionaris en administratief ondersteuner XHC Exclusieve Hout en Chaletbouw Vragender (gemiddeld 20 uur per week, bezoldigd)
 • Voorzitter AMB - Algemeen Meddo's Belang (gemiddeld 5 uur per week, onbezoldigd)
 • Medewerker Humanitas FTA (gemiddeld 2 uur per week, onbezoldigd)

 

De heer U. Zuiderveld

Ubel Zuiderveld 2014

 • Foodservicewatcher. Zelfstandig publicist, journalist en lezinggever op het gebied van foodservice (gemiddeld 50 uur per week, bezoldigd)
 • Manager Research & Publishing FoodService Instituut Nederland (gemiddeld 8 uur per week, bezoldigd)
 • Secretaris PvdA Team Winterswijk (tot najaar 2014 - gemiddeld 2 uur per week, onbezoldigd)
 • Webmaster PvdA Winterswijk  (gemiddeld 2 uur per week, onbezoldigd)
 • Voorzitter Broodfonds Winterswijk (gemiddeld 10 uur per kwartaal, onbezoldigd)
 • Incidentele redactionele bijdragen aan huis-aan-huis blad Winterswijk Centraal (tijdsbeslag varieert, bezoldigd)

 

SP

Website SP

De heer J. Rensen 

Fractievoorzitter

Jeroen Rensen  

 • Docent Engels Voortgezet Onderwijs (gemiddeld tijdsbeslag per week: 40 uur, bezoldigd)
 • Afdelingssecretaris SP Winterswijk (emiddeld tijdsbeslag per week: 5 uur, onbezoldigd) 

 

Mevrouw I.E.M. Domhof

Mevr. Yvonne Domhof 2014

 • Pedagogisch medewerker gesloten jeugdzorg (gemiddeld 32 uur per week, bezoldigd)
 • SP Hulpdienst medewerker (gemiddeld 1 uur per week, onbezoldigd)

 

Mevrouw S.J.M.M. Kamminga

 Mevr. Simone Kamminga

 • Medewerker Binnendienst Verkoop bij Cleafin in Bocholt (gemiddeld tijdsbeslag per week: 40 uur, bezoldigd)
 • Omega Health Coach Praktijk BalanZ (gemiddeld tijdsbeslag per week: 1 uur, bezoldigd)
 • Penningmeester SP (gemiddeld tijdsbeslag per week: 2 uur, onbezoldigd)

 

D66

Website D66

De heer J.H. Kolkman (tijdelijk raadslid tot 20 maart 2018)

Fractievoorzitter

foto Han Kolkman

 • Fotograaf (gemiddeld per week 40 uur, bezoldigd)
 • Commissielid Vereeniging Volksfeest (gemiddeld 1 uur per week, onbezoldigd)
 • Secretaris commissie 'Immaterieel Erfgoed' van Vereeniging Volksfeest (gemiddeld 3 uur per maand, onbezoldigd)


Griffier

De heer M. Hollander

Raadsgriffier
 
de heer M. Hollander raadsgriffier
 • geen nevenfuncties