Mediation

Bemiddeling bij conflicten, bezwaar en beroep

Wanneer u overweegt een bezwaar in te dienen bij de gemeente of er is sprake van een (dreigend) conflict tussen u en de gemeente, dan kan mediation uitkomst bieden. Onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, wordt dan geprobeerd tot een oplossing te komen.

Conflicten kunnen bijvoorbeeld ontstaan door: overlast die u ervaart in de buurt, een bestemmingsplan- of vergunningsprocedure, schade die is ontstaan of slechte communicatie.

De Achterhoekse gemeenten, Zutphen en Hof van Twente werken samen op het gebied van mediation. Elke deelnemende gemeente heeft één of meer mediators in dienst. Deze werken samen in een pool: de Mediation Groep Achterhoek + (MGA+). De mediators werken volgens de regels van de Mediators federatie Nederland (MfN). Ze zijn onafhankelijk, onpartijdig en geregistreerd.

Hoe werkt mediation?

Mediation begint met het maken van een aantal concrete afspraken,. Die afspraken gaan vooral over de manier waarop partijen met elkaar omgaan tijdens de mediation.En ook  onder andere over vertrouwelijkheid en geheimhouding. Daarna gaan partijen met elkaar in gesprek. Hierna volgen een aantal gesprekken. In deze gesprekken onderzoekt u met de andere partij(en) de verschillende standpunten en belangen. Dit doet u onder leiding van de mediator. De gezamenlijk gevonden oplossingen worden getoetst op haalbaarheid en schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst. Aan het eind maakt u afspraken over het oplossen van het conflict. Deze afspraken worden vastgelegd. Elke partij verplicht zich ertoe om zich aan deze afspraken te houden.

Neutraal

De MGA+ mediators doen geen mediations in de gemeente waar zij werken. Zo bewaren ze hun neutraliteit. Ze komen meestal met zijn tweeën. Zo zorgen ze er voor dat iedereen zijn verhaal goed kan vertellen, ook in grote groepen.

Geen kosten verbonden aan inzet MGA+ mediators

Aan mediation door MGA+ mediators zijn geen kosten verbonden en u verliest er geen rechten mee. Het is een extra mogelijkheid naast de formele bezwaarprocedures. Wilt u liever een mediator die niet vanuit de MGA+ komt? Dan moet u met de gemeente afspraken maken over de kosten.

Gebruik maken van mediation of meer informatie?

U kunt bellen met de gemeente, telefoonnummer (0543) 543543 en vragen naar de mediator.

Op de website www.mediationnederland.nl kunt u meer lezen over mediation.

Informatie over de kwaliteitseisen waar de MGA+ mediators aan moeten voldoen, vindt u op www.mfnregister.nl.

Voordelen van mediation

  • Zaken die via mediation worden opgelost leiden vaak tot grotere tevredenheid van de betrokkenen en schelen veel tijd en geld.
  • een snelle oplossing.
  • Minder juridische procedures.
  • Een betere verstandhouding.