Organogram gemeente Winterswijk

De organisatie van de gemeente Winterswijk

In het organogram van de gemeente Winterswijk vindt u een schematische weergave van de indeling van de organisatie.

Gemeentesecretaris/algemeen directeur

de heer dr. G.W. (Wilfred) Goedmakers

Managementteam

Het managementteam bestaat uit de algemeen directeur en de zes managers. De nevenwerkzaamheden van de algemeen directeur en de managers zijn openbaar

Directiestaf

De directiestaf bestaat uit:

 • Bestuursadviseur, mevrouw drs. M. (Marry) Keur, de rechterhand van de algemeen directeur/gemeentesecretaris in de ondersteuning van de bestuurlijke besluitvorming in de gemeente.
 • Concerncontroller, de heer B. (Bamba) Konté, bewaakt o.a. de voortgang en de inhoudelijk-beleidsmatige kwaliteit van de gemeentelijke planning- en controlcyclus, adviseert over het financiële beleid van de gemeente en stelt de financiële stukken op.

Clusters

De organisatie bestaat uit 5 clusters, die zijn ingedeeld in teams:

 • Cluster Beleid:
  • team Mens en Omgeving
  • team ZOOV Beheer
    
 • Cluster Uitvoering:
  • team Openbare ruimte
  • team Civiel en Verkeer
  • team Handhaving
  • team Ruimtelijke Ontwikkeling
  • team Projecten
    
 • Cluster Externe dienstverlening:
  • team KlanContactCentrum
  • team Burgerzaken
  • team Antwoord
  • team Communicatie
  • team Belastingen
  • team Mediation en Bezwaar
    
 • Cluster Interne dienstverlening:
  • team Automatisering
  • team Databeheer
  • team Documentaire Informatie Voorziening
  • team HR
  • team Financieel Beheer
  • team Secretariaat
    
 • Cluster Zorg en Welzijn:
  • team Backoffice
  • Sociaal team
  • Ondersteuningsteam