Organogram gemeente Winterswijk

De organisatie van de gemeente Winterswijk

In het organogram van de gemeente Winterswijk vindt u een schematische weergave van de indeling van de organisatie.

Gemeentesecretaris/algemeen directeur

Gemeentesecretaris/algemeen directeur is de heer dr. G.W. (Wilfred) Goedmakers.

Managementteam

Het managementteam bestaat uit de algemeen directeur, de manager Organisatie en de manager Bedrijfsvoering. De nevenwerkzaamheden van de algemeen directeur en de managers zijn openbaar.

Directiestaf

De directiestaf bestaat uit:

 • Bestuursadviseurs, mevrouw drs. M. (Marry) Keur en de heer R. (Robert) Jansen, de rechterhanden van de algemeen directeur/gemeentesecretaris in de ondersteuning van de bestuurlijke besluitvorming in de gemeente.
 • Concerncontroller: bewaakt o.a. de voortgang en de inhoudelijk-beleidsmatige kwaliteit van de gemeentelijke planning- en controlcyclus, adviseert over het financiële beleid van de gemeente en stelt de financiële stukken op.

Teams

De organisatie bestaat uit de volgende teams:

 • Mens en Maatschappij
 • ZOOV Beheer
 • Sociaal team
 • Backoffice Zorg
 • Ondersteuningsteam
 • Omgeving
 • Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Vergunningverlening
 • Handhaving
 • Projecten
 • Civiel & Verkeer
 • Openbare Ruimte
 • KCC
 • Burgerzaken
 • Antwoord
 • HR
 • Control & Financieel Beleid
 • Juridisch Control & Advies
 • Mediation & Bezwaar
 • Inkoopcoördinatie
 • Informatiemanagement
 • Automatisering
 • Databeheer
 • Documentaire Informatie Voorziening (DIV)
 • Financieel Beheer
 • Belastingen
 • Communicatie
 • Facilitaire Zaken
 • Kabinetszaken & Evenementen
 • Secretariaten