Screeningsbeleid sollicitanten

Voor de gemeente is het van belang om betrouwbaar personeel te selecteren en in dienst te hebben. Screening is een hulpmiddel om de risico’s te beperken.

Screening houdt in dat een werkgever informatie opvraagt over een sollicitant om zo een inschatting te maken van zijn integriteit. De screening moet meer zekerheid bieden of de sollicitant is wie hij/zij zegt te zijn en geen verleden heeft dat goed functioneren in de weg kan staan.

De gemeente controleert de volgende zaken bij een screening:

  • identiteit;
  • opleiding;
  • werkervaring (met behulp van het cv).

Het niveau waarop de gemeente screent, hangt van de functie af.

Richtlijnen screening

De gemeente heeft de volgende richtlijnen voor de screening:

  • De gemeente informeert de sollicitant over toepassing van het screeningsbeleid.
  • De gemeente doet geen navraag naar referenties zonder uitdrukkelijke toestemming van de sollicitant.
  • De gemeente bespreekt het resultaat van de screening met de sollicitant (inclusief bronvermelding).
  • De gemeente bespreekt de geraadpleegde derden en andere bronnen waaronder websites (waaronder social media) met de sollicitant. Als de informatie die de gemeente verkregen heeft relevant is, dan deelt zij die informatie mee aan de sollicitant met vermelding van de bron. De gemeente bespreekt de verkregen informatie met de sollicitant.

Verklaring Omtrent Gedrag

Een nieuwe medewerker met een ambtelijke aanstelling moet altijd een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen. Als dat niet kan, gaat de indiensttreding niet door of wordt de aanstelling ontbonden. Voor nieuwe medewerkers die met waardedocumenten werken (paspoort, ID-bewijzen, en dergelijke) geldt dat zij pas kunnen starten met werken nadat de VOG is verstrekt.

Externe medewerkers (niet-ambtelijk personeel: uitzendkrachten, stagiaires, gedetacheerden, werkervaringsplaatsen, payrollers, ZZP-ers) moeten een VOG overleggen als zij langer dan drie maanden bij de gemeente komen werken.

Alle externen moeten een integriteits- en geheimhoudingsverklaring  ondertekenen voordat zij beginnen met de werkzaamheden.

Informatieplicht sollicitant

Tijdens de sollicitatieprocedure mag de gemeente alleen vragen stellen die relevant zijn voor de functie. De gemeente mag geen vragen stellen over privézaken of gezondheid. De sollicitant moet de gemeente zorgvuldig informeren over zaken die van belang zijn voor de te vervullen functie. De sollicitant mag geen informatie verzwijgen waarvan hij/zij weet dat deze relevant is voor de te vervullen functie. Denk aan:

  • Het ontbreken van specifieke kennis/vaardigheden, noodzakelijk voor het uitoefenen van de functie.
  • Strafbare feiten uit het verleden, relevant voor betreffende functie.
  • Medische klachten die problemen kunnen geven bij de uitoefening van het werk.

Het verzwijgen van relevantie informatie kan voldoende grond zijn voor ontslag. Een andere reden voor ontslag is als achteraf blijkt dat een medewerker tijdens het werving- en selectieproces relevante medische informatie heeft verzwegen waardoor - als deze toen bekend zou zijn geweest - de sollicitant geen aanstelling bij de gemeente zou hebben gekregen.