Raadscommissies

 • Samenstelling commissie Ruimte

  De commissie Ruimte houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van: economie (industrie), ruimtelijke ontwikkeling in de kern, verkeer en vervoer, innovatie, duurzame energie en milieu, kunst, cultuur en erfgoed, financiën & intergemeentelijke samenwerking, dienstverlening en organisatie, ruimtelijke ontwikkeling landelijk gebied, vrijetijdseconomie.

 • Samenstelling commissie Samenleving

  De commissie Samenleving houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van: bestuur & veiligheid, vergunningverlening en handhaving, arbeidsparticipatie en inkomensvoorziening, basismobiliteit, sport, maatschappelijke participatie en zorg, jeugdzorg en onderwijs, economie (centrum).

 • Spreekrecht publiek raadscommissies

  Belangstellenden kunnen in een openbare vergadering van deze commissie(s) het woord voeren over een onderwerp, dat tot het werkterrein van de commissie behoort.

 • Nevenfuncties leden commissie Ruimte

 • Nevenfuncties leden commissie Samenleving

 • Werkgroepen van de raadscommissies

  Elke raadscommissie kan één of meer werkgroepen instellen. De commissie Samenleving heeft drie werkgroepen ingesteld, namelijk de werkgroep Financiën, de werkgroep Duitsland en de werkgroep (Eu-)regiozaken.

 • Presentaties

Uitgelicht