Nevenfuncties leden commissie Samenleving

De heer E.J.W. te Selle (WB)

Voorzitter

foto Erwin te Selle  

 • Ontwerper/constructeur Philips Lighting BV Winterswijk (gemiddeld 40 uur per week, bezoldigd)
 • Penningmeester en trainer bij Winterswijkse Watersport Vereniging (gemiddeld 5 uur per week, onbezoldigd)
 • Penningmeester Stichting Behoud Strandbad (gemiddeld 0,5 uur per week, onbezoldigd)

 

Mevrouw E.S.F. Schepers-Janssen (PvdA)

Plaatsvervangend voorzitter

foto Elvira Schepers  

 • Wijkverpleegkundige Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé, locatie Aalten (gemiddeld 24-28 uur per week, bezoldigd)
 • Congresafgevaardigde PvdA afd. Winterswijk (onbezoldigd)
 • Bestuurslid FC Trias en voorzitter commissie Vrouwen- en Meidenvoetbal FC Trias (gemiddeld 4 uur per week, onbezoldigd)

 

Mevrouw I. Mes

foto Ingrid Mes  

 • Consulent wonen bij De Woonplaats (gemiddeld 24 uur per week, bezoldigd)
 • Secretaris Vereniging Wenters Goud (gemiddeld 2 uur per week, onbezoldigd)

 

Mevrouw R. van der Meulen (WB)

foto Ruth van der Meulen  

 • Commercieel medewerker Arco Meubelfabriek (gemiddeld 40 uur per week, bezoldigd)
 • Lid algemeen bestuur van Gaited Baroque Horse Registry - internationaal paardenstamboek- ( gemiddeld tijdsbeslag: 3 uur per maand, onbezoldigd)
 • Voorzitter Vereniging Wenters Goud, (gemiddeld tijdsbeslag 2 uur per week, onbezoldigd)
 • Interim bestuursvoorzitter Winterswijks Belang (gemiddeld tijdsbeslag 6 uur per maand, onbezoldigd)

 

De heer T.H. de Graaff (CDA)

foto Tom de Graaff 

 • Beleidsadviseur Control Waterschap Rijn en IJssel (gemiddeld tijdsbeslag 36 uur per week, bezoldigd)
 • Lid Hoofdstembureau Waterschap Rijn en IJssel - m.i.v. 1 oktober 2014 en gedurende vier kalenderjaren - (tijdsbeslag: periodiek tijdens verkiezingen, onbezoldigd)

 

Mevrouw C. te Voortwis-Stroes (CDA)

foto Carla te Voortwis 

 • Werknemer Sensire Thuiszorg (gemiddeld 24 uur per week, bezoldigd)
 • Voorzitter Albanië-project van PKN Winterswijk (gemiddeld 4 uur per week, onbezoldigd)

 

De heer I.O. Johannis (CDA)

foto Ismael Johannis

 • Outreached hulpverlener verslavingszorg (Iriszorg Verslavingszorg en Maatschappelijke Opvang( gemiddeld 36 uur per week, bezoldigd)

 

Mevrouw I.T.F. klein Gunnewiek (VVD)

foto Inge klein Gunnewiek

 • Ordning Fiscaal en Administratie: zelfstandig ondernemer, belastingconsulent (gemiddeld 32 uur per week, bezoldigd)
 • Penningmeester FC Trias (gemiddeld tijdsbeslag 3 uur per week, onbezoldigd)

 

De heer F. Roerdinkholder (VVD)

foto Frank Roerdinkholder

 • Concerncontroller woningcorporatie Domijn (gemiddeld tijdsbeslag per week: 27 uur, bezoldigd)
 • Zelfstandig ondernemer Roerdinkholder Consultancy (gemiddeld 9 uur per week, bezoldigd)
 • Columnist voor website http://financieel-management.nl (gemiddeld 1 uur per maand, onbezoldigd)

 

Mevrouw J. Poels-Boland (VVD)

Janet Poels
Projectmanager Raad van Bestuur Mediant GGz  (gemiddeld 32 uur per week, bezoldigd)

 • Organisatie-adviseur gezondheidszorg / eigenaar bij Poels Boland consulting (gemiddeld 4-8 uur per week, bezoldigd)
 • Gastvrouw bij FC Trias (gemiddeld 1 uur per week, onbezoldigd)

 

Mevrouw G.W. de Koning (PvdA)
commissielid G.W. de Koning

 • Thuishulp Zorgkompas (gemiddeld 5 uur per week, bezoldigd)
 • Vrijwilliger Vredense Hof (gemiddeld 2 uur per week, onbezoldigd)
 • Bestuurslid PvdA Winterswijk (gemiddeld 1 uur per week, onbezoldigd)

 

De heer M. ten Pas (PvdA)

Mark ten Pas

 • Student Rechtsgeleerdheid/Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen ( gemiddeld 20-40 uur per week, onbezoldigd)
 • Portier en horecamedewerker Theater De Storm Winterswijk (gemiddeld 2-16 uur per week gedurende theaterseizoen, bezoldigd)
 • Juridisch begeleider bij VluchtelingenWerk Oost Nederland, locatie Winterswijk (gemiddeld 1 dagdeel per week, bezoldiging: vrijwilligersvergoeding)
 • Bestuurslid en voorzitter Jeugdcommissie Badmintonclub 't Pluumke '67 (gemiddeld 4 uur per week, onbezoldigd)

 

Mevrouw I.E.M. Domhof (SP)

foto Yvonne Domhof  

 • Pedagogisch medewerker gesloten jeugdzorg (gemiddeld 32 uur per week, bezoldigd)
 • SP Hulpdienst medewerker (gemiddeld 1 uur per week, onbezoldigd)

 

De heer R.J. van de Wardt (SP)

de heer R.J. van de Wardt

 • Inval medewerker transport SKB (gemiddeld 5 uur per week, bezoldigd)
 • Adviseur communicatiebureau (gemiddeld 1 uur per week, onbezoldigd)
 • Secretaris postzegelvereniging (gemiddeld 1 uur per week, onbezoldigd)

 

De heer A.M. Buist (D66)

foto Bert Buist

 • Voorzitter Vereniging Landschapspark Nieuw Beusink (gemiddeld 2 uur per week, onbezoldigd)

 

Mevrouw L. ten Dolle (D66)

foto commissielid Loes ten Dolle

 • Medewerker Action Winterswijk (vulploegleider) - (gemiddeld 16 uur per week, bezoldigd)
 • Lid Ondernemingsraad Action Nederland BV - (gemiddeld 4 uur per week, bezoldigd)
 • Ambassadeur Dominus cursus Nijmegen (gemiddeld 2 uur per week, bezoldigd)
 • Student Rechtsgeleerdheid Radboud Universiteit Nijmegen (gemiddeld 40 uur per week, onbezoldigd)
 • Verdere nevenfuncties op aanvraag bij de griffie

 

De heer J.H. Kolkman (D66)

foto Han Kolkman 

 • Fotograaf (gemiddeld per week 40 uur, bezoldigd)
 • Commissielid Vereeniging Volksfeest (gemiddeld 1 uur per week, onbezoldigd)
 • Secretaris commissie 'Immaterieel Erfgoed' van Vereeniging Volksfeest (gemiddeld 3 uur per maand, onbezoldigd)

 

De heer H.J.G. de Roos (WB)

(plaatsvervangend commissielid)

De heer de Roos 

 • DGA PCR Software Solutions BV Winterswijk (werkmij) (gemiddeld 40 uur per week, bezoldigd)
 • Afgevaardigde KNVB Zeist (gemiddeld 3 uur per week, onbezoldigd)
 • DGA Red Roses Holding BV Winterswijk (gemiddeld 1 uur per week, onbezoldigd)
 • Voorzitter Winterswijkse Voetbal Federatie (gemiddeld 1 uur per week, onbezoldigd)

 

De heer D. Scholts (VVD)

(plaatsvervangend commissielid)

Geen foto beschikbaar

 • Eigenaar klusbedrijf Dick Scholts Reparatie/Renovatie (gemiddeld 45 uur per week, bezoldigd)
 • Eigenaar De Landschappelijke (gemiddeld 10 uur per week, bezoldigd)
 • Lid Netwerkgroep De Compagnie (gemiddeld 0.5 uur per week, onbezoldigd)
   


De heer R. van der Laan (SP)

(Plaatsvervangend commissielid)

foto Raymond van der Laan 

 • Magazijnmedewerker, afdeling expeditie, Kaemingk Aalten (gemiddeld 40 uur per week, bezoldigd)
 • Vrijwilliger Humanitas (gemiddeld 2 uur per week, onbezoldigd)
 • Vrijwilliger Strandbad Winterswijk (uren seizoensafhankelijk, onbezoldigd)
 • Vrijwilliger Protestantse Gemeente Winterswijk (gemiddeld 1 uur per week, onbezoldigd)
 • Voorzitter speeltuinvereniging Hakkelerkamp (onbezoldigd)

 

Mevrouw F.M. Jansen

Commissiegriffier
foto Commissiegriffier Floor Jansen