Regelgeving, beleid, WGR

 • Regelgeving

  Zoek regelingen van de gemeente Winterswijk op de website overheid.nl.

 • Beleidsinformatie

 • Wet openbaarheid bestuur

  Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) hebben burgers toegang tot informatie over bestuurlijke aangelegenheden van de gemeente Winterswijk. Het uitgangspunt van de wet is dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te worden gemaakt. Op die manier kunnen burgers meer inzicht krijgen in het gemeentelijke handelen.

 • Gemeenschappelijke regelingen

  30 mei 2018

  De gemeente Winterswijk werkt samen met verschillende andere gemeenten in het kader van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.