Preventie en handhaving Alcoholwet

Het Preventie- en Handhavingsplan vloeit voort uit de nieuwe Alcoholwet waarin gemeenten wordt opgedragen meer aandacht te besteden aan preventie van alcoholgebruik door jongeren en handhaving van de horecawetgeving. Sinds de wijziging van de Drank- en Horecawet in 2013 zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van deze wetgeving.

Aansluitend op de Alcoholwet (voorheen Drank- en Horecawet) wordt in het plan onderscheid gemaakt tussen jongeren onder de 18 jaar en jongeren in de leeftijdsgroep van 18 tot 24 jaar. Bij jongeren boven de 18 jaar gaat het vooral om gematigd alcoholgebruik. Andere doelstellingen van het plan zijn het voorkomen van overlast, agressief gedrag en vandalisme ten gevolge van alcoholgebruik.

Naast preventieve activiteiten in de vorm van voorlichting op scholen en bij sportverenigingen wordt ook strenger gecontroleerd op de naleving van de horecawetgeving, met name op naleving van de leeftijdsgrenzen voor de verstrekking van alcohol. Niet alleen horecagelegenheden maar ook supermarkten en evenementen waar veel jongeren komen, worden gecontroleerd.

Het thans door de raad vastgestelde Preventie- en Handhavingsplan geldt tot 1 januari 2017. Daarna zal het plan elke vier jaar gelijktijdig (en in samenhang) met de vaststelling van het lokale gezondheidsbeleid (als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Wet Publieke Gezondheid) worden vastgesteld.