Beleidskader wonen met zorg Winterswijk 2017-2019

Het beleidskader heeft als doel inzicht te geven in de vraag en het aanbod van wonen met zorg in Winterswijk, het standpunt van de gemeente Winterswijk te formuleren met betrekking tot initiatieven en verschuivingen in het aanbod voor wonen met zorg. Het beleidskader geeft bovendien aan op welke wijze vervolg wordt gegeven aan wonen met zorg in Winterswijk.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Beleidskader wonen met zorg Winterswijk 2017-2019 pdf, 1MB