Beoordelingskader wonen met zorg gemeente Winterswijk 2020 tm 2023

Het beoordelingskader wonen met zorg gemeente Winterswijk 2020 t/m 2023 heeft als doel inzicht te geven in de verhouding tussen vraag en aanbod wonen met zorg in Winterswijk. We hanteren de term wonen met zorg als er sprake is van wonen inclusief verblijf met 24-uurszorg in de nabijheid (intramuraal). Het beoordelingskader wonen met zorg is niet van toepassing als er sprake is van zelfstandig wonen waarbij de bewoner thuis zorg ontvangt. Het beoordelingskader is een instrument dat wordt toegepast voor de beoordeling van initiatieven voor wonen met zorg en is onderdeel van een bredere ruimtelijke afweging.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘Beoordelingskader wonen met zorg gemeente Winterswijk 2020 tm 2023’, 25 februari 2020, pdf, 511kB