Meerjaren Investeringsplanning Ruimtelijke Projecten

De Meerjaren Investeringsplanning Ruimtelijke Projecten (MIR) is een overzicht van de investeringsprojecten op basis van de uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie. De MIR geeft een actueel overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de structuurvisie.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘Meerjaren Investeringsplanning Ruimtelijke Projecten ’, 01 oktober 2019, pdf, 1MB