Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)

De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) is een samenwerkingsverband van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen en de provincie Gelderland, opgericht ten behoeve van de gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers ter zake van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van het omgevingsrecht. Deze taken bestaan uit het basistakenpakket (versie 2.3) en alle overige inrichting gebonden milieutaken (milieubreed) en enkele Wabo-brede specialismen (zoals geluid, bodem / bouwstoffen, asbest, luchtkwaliteit (geur), externe veiligheid en juridische zaken).

De gemeente Winterswijk is in het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek vertegenwoordigd door burgemeester Bengevoord, plaatsvervangend lid in het algemeen bestuur is wethouder Gommers.

Ambtelijk contactpersoon bij de gemeente is de heer R. Jansen, telefoon 0543-543 543, e-mail: gemeente@winterswijk.nl

Voor meer informatie over Omgevingsdienst Achterhoek: www.odachterhoek.nl