Regio Achterhoek

Regio Achterhoek is een samenwerkingsverband van de zeven gemeenten in de Achterhoek: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Ooste Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk.

De samenwerking richt zich op:

  • totstandkoming van regionaal beleid en lobby om daarmee de Achterhoek ‘op de kaart te zetten’;
  • ontwikkelen van regionaal beleid en projecten voor bovenlokale onderwerpen voor gemeenten en andere overheidsorganisaties;
  • afstemming lokaal beleid, overleg tussen gemeenten en gemeenschappelijke belangenbehartiging;
  • uitvoeren van gemeentelijke taken op het gebied van beheer van gesloten stortplaatsen.

Het Algemeen Bestuur bestaat uit 7 leden (één lid van het college van B&W uit elke deelnemende gemeente). Voor Winterswijk is Burgemeester Joris Bengevoord lid van het AB, en tevens van het DB.

De Regio Achterhoek werkt, samen met de maatschappelijke organisaties en de ondernemers in de Achterhoek, aan de realisatie van de ‘Visie Achterhoek 2030: Ruimte voor innovatie, groeien in kwaliteit’.
Deze samenwerking gebeurt in de Achterhoek Board, de Achterhoek Raad en zes Thematafels. De belangrijkste thema’s zijn: Smart Governance, Smart Economy en Smart Living.

Ambtelijk contactpersoon voor de Regio Achterhoek bij de gemeente Winterswijk is mevrouw Marry Keur (Directiestaf, telefoon 0543-543543, e-mail gemeente@winterswijk.nl).

Voor meer informatie over de Regio: www.8RHK.nl