Regio Achterhoek

Regio Achterhoek is een samenwerkingsverband van de acht gemeenten in de Achterhoek, zoals die na de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2005 tot stand zijn gekomen.

De samenwerking richt zich op:

  • totstandkoming van regionaal beleid en lobby om daarmee de Achterhoek ‘op de kaart te zetten’;
  • ontwikkelen van regionaal beleid en projecten voor bovenlokale onderwerpen voor gemeenten en andere overheidsorganisaties;
  • afstemming lokaal beleid, overleg tussen gemeenten en gemeenschappelijke belangenbehartiging;
  • uitvoeren van gemeentelijke taken op het gebied van beheer van gesloten stortplaatsen.

Het Algemeen Bestuur bestaat uit 8 leden (één lid van het college van B&W uit elke deelnemende gemeente). Voor Winterswijk is Burgemeester Joris Bengevoord lid van het AB, en tevens van het DB.

De Regio Achterhoek heeft, samen met de maatschappelijke organisaties en de ondernemers in de Achterhoek, zomer 2015 de Uitvoeringsagenda 2.0 Achterhoek 2020 vastgesteld. De Thema's Werken, Wonen en Bereikbaarheid staan daarin centraal, met de focus op Smart Werken.

Ambtelijk contactpersoon voor de Regio Achterhoek bij de gemeente Winterswijk is mevrouw Marry Keur (Directiestaf, telefoon 0543-543543, e-mail gemeente@winterswijk.nl).

Voor meer informatie over de Regio: www.regio-achterhoek.nl

 

Uitgelicht