Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

De Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) is een samenwerkingsverband van 22 gemeenten. Het doel van de veiligheidsregio is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de gemeenten op het terrein van de openbare veiligheid en hulpverlening: rampenbestrijding, specifieke brandweertaken en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Dit wordt op gemeenschappelijk en op regionaal niveau bereikt door middel van een multidisciplinair veiligheidsbeleid, zowel preventief als repressief.

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland bestaat uit alle burgemeesters van de 22 gemeenten in onze regio. Burgemeester Bengevoord vertegenwoordigt de gemeente Winterswijk binnen deze gemeenschappelijke regeling.

Contactgegevens ambtelijk contactpersoon VNOG voor de gemeente Winterswijk

Meer informatie

Voor meer informatie en contact met de VNOG: http://www.vnog.nl/