RIS

De gemeente Winterswijk heeft een Raadsinformatiesysteem, het zogenaamde RIS. In het RIS treft u informatie aan over vergaderingen van de gemeenteraad, de commissies Ruimte en Samenleving, werkgroepen van deze commissies, het presidium en de rekenkamercommissies. De informatie heeft vooral betrekking op: agenda’s, besluiten(lijsten) van de raad, vergaderstukken en verslagen, waaronder ook de videoverslagen van de gemeenteraadsvergaderingen.

Direct naar het RIS

Inloggen raads- en commissieleden

Uitgelicht