Agenda ACH 16 december 2021

Graag nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de Adviescommissie Cultuurhistorie Winterswijk op 16 december 16.00 uur.

Opening en vaststelling agenda


1. Inventarisatie publiek
2. Verslag en actielijst vergadering 14 oktober 2021
3. Ingekomen/verzonden stukken en mededelingen
4. B&W-besluiten en agenda’s raadscommissies
5. Beschrijvingen aardkundig en archeologische waardevolle terreinen – Kees Meinderts.
6. Werkwijze beoordelingen/principeverzoeken ACH
7. Adviesaanvraag Meester Meinen weg 31, Teunishoes
8. Adviesaanvraag Schoppe Geldereschweg 90
9. Adviesaanvraag Kottenseweg 128-130
10. Vaststelling vergaderplanning 2022
11. Agendapunten volgende vergadering
12. Rondvraag
Sluiting vergadering.

Wanneer u deze vergadering wilt bijwonen als toehoorder verzoeken wij u om u aan te melden.
U kunt dit doen via mnavis@winterswijk.nl.