Toegankelijkheid

De gemeente Winterswijk besteedt veel aandacht aan toegankelijkheid, gebruiksgemak en vindbaarheid van haar website. Wij proberen alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze eenvoudig kan vinden en gebruiken.

Deze verklaring geldt voor de websites:

Een overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen van websites die vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Winterswijk is te vinden op:

Nalevingsstatus

Gemeente Winterswijk verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Gemeente Winterswijk te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toegankelijkheidsverklaring wordt aangegeven hoe ver Gemeente Winterswijk is gevorderd met de toegankelijkheid en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via gemeente@winterswijk.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • U ontvangt automatisch een ontvangstbevestiging zodat u weet dat uw bericht is aangekomen.
  • U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een reactie op uw e-mail. Wij laten u dan weten welke team uw vraag in behandeling heeft en hoe lang de behandeling gaat duren. Dit is afhankelijk van uw vraag.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente.

 

Het toegankelijkheidslabel van Gemeente Winterswijk. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.