Privacyverklaring foto's en video-opnames

Als gemeente maken wij foto’s en video-opnames die te maken hebben met onze publiekrechtelijke taken. Wij vinden uw privacy daarbij belangrijk. Het kan namelijk zijn dat er foto’s of video-opnames gemaakt worden waar u op staat. In deze verklaring leest u meer over het gebruik van foto’s en video-opnames.

Waarom maken wij foto’s en video-opnames?

Als gemeente maken wij foto’s en video-opnames over wat er in onze gemeente speelt en wat wij als gemeente doen. Dit zijn foto’s en video-opnames van:

  • verschillende informatie-, voorlichtings-, inloop- en andere bijeenkomsten over diverse onderwerpen en projecten die wij organiseren
  • beurzen, markten, congressen, bedrijfsbezoeken, regionale bijeenkomsten en bijeenkomsten van derden waaraan wij deelnemen
  • evenementen in onze gemeente, zoals bijvoorbeeld bij het Steengroevetheater, de nieuwjaarsreceptie, het Volksfeest en het Bloemencorso
  • openbare werkzaamheden, zoals koninklijke onderscheidingen, herdenkingen, openingen en feestelijke bijeenkomsten door een lid van het college, vergaderingen van de gemeenteraad, commissieleden en B&W.

Waarvoor gebruiken we foto's en video-materiaal?

We gebruiken foto's en video's om degenen die niet fysiek aanwezig kunnen zijn op deze manier toch te laten deelnemen.

Wij gebruiken de foto’s en de video-opnames alleen voor onze eigen communicatie, zoals folders, posters, de websites, facebookpagina’s en Twitter. Wij geven deze foto’s en video-opnames niet aan andere organisaties of bedrijven. Wij gebruiken de foto’s en video-opnames voor de duur van maximaal twee jaar. Daarna worden ze vernietigd of gearchiveerd als het archiefwaarde heeft.

Wanneer vragen wij om uw toestemming?

Als u als enige of slechts met een paar andere mensen vol in video staat, vragen wij u vooraf schriftelijk of mondeling om toestemming voor het gebruik van de foto of video-opname. U kunt aangeven of wij de foto of video-opname mogen gebruiken en op welke kanalen wij dit mogen plaatsen. Voor kinderen tot 16 jaar vragen wij de ouders/wettelijk vertegenwoordigers om toestemming. U bent niet verplicht om toestemming te geven en uw toestemming kunt u op ieder moment weer intrekken. U kunt hiervoor een brief sturen of een e-mail sturen naar: privacy@winterswijk.nl.   

Wanneer vragen wij niet om uw toestemming?

In sommige gevallen kunnen wij niet van iedereen persoonlijk toestemming vragen. U staat bijvoorbeeld met heel veel mensen op een foto of een video-opname. Ook kunt u als toevallige voorbijganger op een foto of video-opname staan. Wij maken altijd van te voren duidelijk kenbaar dat er foto’s of video-opnames worden gemaakt. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van een bordje op locatie of een schriftelijke aankondiging.

Wilt u niet op de foto of op een video-opname, geeft u dit dan aan. Dan houden wij hier rekening mee. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij letten goed op bij welke onderwerpen wij dit soort foto’s en video-opnames gebruiken.

Bezwaar tegen een foto of beeldopname

Heeft u toestemming gegeven voor het gebruiken van een foto waar u op staat, maar wilt u de toestemming intrekken? Of heeft u bezwaar tegen een foto die wij van u gemaakt hebben? Wilt u dat wij een foto waar u op staat verwijderen? Neemt u dan contact met ons op. Dit kan per post, e-mail of telefonisch:

Gemeente Winterswijk
t.a.v. privacy
Postbus 101
7100 AC Winterswijk
Tel.: (0543) 543 543
privacy@winterswijk.nl