Homepage RSS icoon

 • Nieuwe noodverordening VNOG per 10 augustus

  10 augustus 2020

  Vanwege de toename van het aantal besmettingen in Nederland gelden vanaf maandag 10 augustus in Noord- en Oost-Gelderland aanvullende maatregelen om grip te blijven houden op de verspreiding van het coronavirus. De voorzitter van de VNOG (Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland) heeft daartoe een nieuwe noodverordening vastgesteld.

 • Tijdelijk asfalt in Jeugdkerkstraat

  10 augustus 2020

  De uitvoeringswerkzaamheden voor het nieuw aan te leggen Vrijheidspark zijn in volle gang. In juni is gestart met de eerste fase: de herinrichting van de Jeugdkerkstraat en de aanleg van een nieuw parkeerterrein. Inmiddels is de aannemer gestart met het opbreken van de bestaande verharding in de Jeugdkerkstraat. Omdat de nieuw aan te leggen stenen helaas nog niet zijn geleverd, wordt de straat tijdelijk van asfalt voorzien. Hierdoor blijft de straat bereikbaar en wordt het opstuiven van zand voorkomen.

 • Aanvullende ondersteuning Gelderse Culturele Toeristische en Recreatieve sector

  06 augustus 2020

  Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme zijn van grote toegevoegde waarde voor de gasten en inwoners van Winterswijk. Door Covid-19 staan deze sectoren zwaar onder druk. Provincie Gelderland wil, aanvullend op de maatregelen van het Rijk en de gemeenten, deze sectoren steunen met provinciale, Covid-19 overbruggingsmaatregelen. Een deel van deze maatregelen is nog in ontwikkeling en wordt in de zomerperiode of daarna opgesteld. Wethouder klein Gunnewiek is blij met de aanvullende ondersteuning vanuit de Provincie: ‘Ik hoop dat ondernemers hier gebruik van maken om hun bedrijf verder klaar te maken voor de toekomst. Zo zorgen we dat Winterswijk toeristisch gezien interessant blijft voor bezoekers, ook in tijden zoals die van Corona.’

 • Aanpak Japanse duizendknoop

  30 juli 2020

  De Japanse duizendknoop (Fallopia Japonica) komt verspreid in de gemeente Winterswijk voor. De duizendknoop is een snel groeiende plant die van oorsprong niet in Nederland voorkomt, een exoot. Deze plant heeft een zeer krachtige wortelgroei en kan schade aanrichten aan bestrating, kabels en leidingen in de ondergrond en funderingen.

 • Gemeentenieuws 4 augustus 2020

  04 augustus 2020

  Met onder andere Vrijheidspark, info over aanvragen vergunning evenementen, aanpak Japanse duizendknoop.

 • Evenementen en corona

  De coronamaatregelen zijn versoepeld en onder voorwaarden mogen weer evenementen georganiseerd worden. Vraag een evenementenvergunning tijdig aan en voeg een coronaplan toe.

 • Inschrijving geopend voor Masterclass Vermarkten Achterhoek Food

  27 juli 2020

  Voor Achterhoekse boeren, slagers, bakkers, chef-koks of andere food-ondernemers start in oktober 2020 de Masterclass-serie ‘Vermarkten van Achterhoek food’.

 • Mantelzorgers kunnen weer terecht op het spreekuur

  23 juli 2020

  Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld, is het voor VIT-hulp bij mantelzorg ook weer mogelijk om het wekelijkse spreekuur voor mantelzorgers op te starten.

 • Inwoner centraal in één verordening Sociaal Domein

  23 juli 2020

  Binnen het Sociaal Domein wil de gemeente Winterswijk dát doen wat de inwoner echt nodig heeft en verder helpt. Om dat te bereiken, is gewerkt aan één verordening voor het hele Sociaal Domein. Zo wordt ondersteuning beter afgestemd en zet dit college een stap richting één gezin, één plan. Als de gemeenteraad instemt, treedt deze verordening 1 januari 2021 in werking.

 • Terinzagetermijn voorkeurslocatie nieuw bedrijventerrein opgeschort

  31 juli 2020

  Het college van burgemeester en wethouders heeft maandag 29 juni besloten om het Tuunterveld voor te dragen als voorkeurslocatie voor een nieuw bedrijventerrein in Winterswijk. Inmiddels is gebleken dat er bij de technische verwerking van de gegevens een aantal zaken niet goed is gegaan.

 • Samen beter uit de crisis

  21 juli 2020

  Met een animatie trapt de gemeente Winterswijk een campagne af om ideeën uit de samenleving op te halen hoe we samen beter uit de coronacrisis komen. In mei heeft de gemeenteraad het crisis- en herstelplan ‘Van Herstel naar Beter’ vastgesteld.

 • Winterswijkers tevreden over uitvoering Wmo en jeugdhulp

  21 juli 2020

  Adviesbureau BMC heeft in opdracht van Winterswijk en vijf andere Achterhoekse gemeenten een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek vindt elk jaar plaats onder inwoners die zorg en ondersteuning ontvangen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet. Uit het onderzoek blijkt dat inwoners van Winterswijk tevreden zijn over de toegang tot de hulp, kwaliteit van de dienstverlening en de effecten van de hulp.

 • Gemeentenieuws 21 juli 2020

  21 juli 2020

  Met onder andere herinrichting Bataafseweg, BeestenBende, verkiezing ruwe diamant, mondkapjes en handschoenen horen bij restafval, webshop voor gezinnen met kinderen en een minimum inkomen, terugblik en een vooruitblik naar de toekomst voor een drempelvrij Winterswijk.

 • Gemeente Winterswijk werkt samen met Waterschap Rijn en IJssel met ‘Weet van Water’

  20 juli 2020

  Extreem weer. Daar hebben we steeds vaker mee te maken. Ook deze zomer. Het ene moment is het extreem droog en warm en vallen de mussen van het dak. Het andere moment komt de regen met bakken uit de lucht en varen kinderen in een roeibootje op straat. Hoe goed bent u voorbereid op extreem weer? En hoe geniet u optimaal van deze zomer? En weet u wat u zelf kunt doen? Als iedereen een steentje bijdraagt, maken we het met elkaar een stuk aangenamer.

 • Bekendmakingen

  20 juli 2020

  Met bekendmakingen informeren wij u over onder andere verordeningen, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en evenementenvergunningen.

 • Meer lokale ondernemers bij inkoopactie duurzaamheid

  17 juli 2020

  Duurzaamheid is een belangrijke opgave van de gemeente Winterswijk. Met het project ‘Winst uit je woning’ halen eigenaren meer uit hun woning door energiebesparing. Ruim 300 huishoudens deden een aanvraag.

 • Spanning op de Achterhoekse woningmarkt

  27 juli 2020

  Verkooprijzen stijgen, het aanbod van nieuwe woningen is laag en de wachttijd voor een sociale huurwoning neemt toe. De spanning op de Achterhoekse woningmarkt is hoog.

 • Vrijetijdsagenda Achterhoek 2020-2030

  17 juli 2020

  Het regionale portefeuillehoudersoverleg vrijetijdseconomie heeft in 2019 opdracht gegeven om een nieuwe Vrijetijdsagenda te ontwikkelen.

 • Herinrichting Bataafseweg – weg weer gedeeltelijk open

  16 juli 2020

  De werkzaamheden voor de herinrichting van de Bataafseweg zijn in volle gang. Donderdag 16 juli zijn de werkzaamheden aan de Bataafseweg, tussen rotonde Kloetenseweg en de Vredenseweg, afgerond en is dit gedeelte van de weg en het fietspad weer opengesteld voor het verkeer.

 • Wethouder Tannemaat overhandigt eerste Beeldende Box

  14 juli 2020

  Op vrijdag 10 juni kwam wethouder Henk Jan Tannemaat naar verpleeghuis Pronsweide van Marga Klompé om een Beeldende Box uit te reiken namens Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek.

 • Geen evenementen tijdens volksfeestweekend in Winterswijk

  14 juli 2020

  Het Winterswijkse Volksfeest gaat dit jaar definitief niet door vanwege het coronavirus. Dat hebben de gemeente Winterswijk en de Vereeniging Volksfeest Winterswijk in goed overleg besloten. De gemeente staat in het volksfeestweekend ook geen alternatieve evenementen toe in de openbare ruimte.

 • Burgemeester op Lintjestour door Winterswijk

  03 juli 2020

  Burgemeester Joris Bengevoord ging vrijdag op Lintjestour door Winterswijk. Zestien Winterswijkers kregen hun Koninklijke onderscheiding alsnog persoonlijk thuisbezorgd.

 • Tuunterveld voorkeurslocatie nieuw bedrijventerrein

  02 juli 2020

  Het college van burgemeester en wethouders heeft het Tuunterveld als voorkeurslocatie aangewezen voor de benodigde aanleg van een nieuw bedrijventerrein in Winterswijk.

 • Gemeenteraadsbesluiten van 18 en 25 juni 2020

  28 juni 2020

  De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van donderdag 18 en 25 juni de volgende besluiten genomen.

 • Wethouder en gedeputeerde openen zonnedak op bedrijfspand

  26 juni 2020

  Wethouder Tineke Zomer en gedeputeerde Jan van der Meer van de Provincie Gelderland hebben vrijdag 26 juni het zonnedak van hoveniersbedrijf Sjoerd Frielink Multidiensten geopend.

 • Coronamaatregelen verder versoepeld vanaf 1 juli

  25 juni 2020

  Het kabinet heeft woensdagavond 24 juni bekendgemaakt dat de coronamaatregelen vanaf 1 juli verder kunnen worden versoepeld. 1,5 meter afstand blijft de norm. Door afstand te houden, geven we elkaar meer ruimte.

 • Regio Achterhoek: Samen d’ran voor duurzame energie

  17 juni 2020

  Op 16 juni 2020 is het concept van de Regionale Energiestrategie (RES) vastgesteld door de colleges van de acht regiogemeenten en het dagelijks bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel. Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland besluiten hierover op 30 juni a.s. In de concept-RES staat hoeveel duurzame energieproductie de regio in 2030 met zon en wind mogelijk wil maken. De Achterhoek streeft naar de opwek van 1,35 terawattuur (TWh). Met dit voorlopige bod geeft de regio invulling aan het landelijke Klimaatakkoord. Hierin staat dat de 30 regio’s in Nederland in 2030 samen 35 TWh per jaar aan grootschalig duurzame energie moeten produceren. De Achterhoek benut de RES voor regionale, provinciale en landelijke energie-ambities.

 • AKWA en Onderzoekcentrum B-WARE starten onderzoek kleiput

  16 juni 2020

  AKWA (Aquatisch Kenniscentrum Wageningen) en Onderzoekcentrum B-WARE hebben opdracht gekregen om de huidige status van de kleiput én de nog geplande, inrichtingsplannen te toetsen op het behalen van de natuurdoelstellingen van de plas. De aanpak bestaat uit twee fasen: fase 1 een verkenning en fase 2 een concrete uitwerking en advies. Voor fase 1 is opdracht gegeven en deze start deze maand.

 • Corona-update: Toiletten en douches op campings vanaf 15 juni weer open

  10 juni 2020

  Toiletten en douches op Nederlandse campings en vakantieparken mogen vanaf 15 juni weer open. Dat heeft het kabinet dinsdag 9 juni besloten. Oorspronkelijk stond de heropening gepland voor 1 juli.

 • Zomervakantie in coronatijd

  03 juni 2020

  De zomer van 2020 wordt vanwege het coronavirus anders dan we gewend zijn. Met vakantie gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend. Voor wie toch gaat, luidt het advies van het kabinet: bereid u goed voor en informeer uzelf.

 • Oost-Nederland roept politiek Den Haag op om ‘Nederland slim te benutten’

  02 juni 2020

  Met een unieke gezamenlijke boodschap roepen de provincies Gelderland en Overijssel en de acht regio’s in Oost-Nederland vanaf vandaag de politieke partijen in Den Haag op om Nederland slim te benutten. Commissaris van de Koning van Overijssel Andries Heidema: “Ons land staat voor belangrijke maatschappelijke opgaven. Voor de aanpak van de transities in het post-coronatijdperk zijn innovatieve oplossingen nodig. Benut daarvoor Oost-Nederland."

 • Meer ruimte voor terrassen door afsluiting Markt voor autoverkeer

  29 mei 2020

  Vanaf 1 juni sluit de gemeente Winterswijk de Markt in de weekenden af voor autoverkeer om grotere terrassen mogelijk te maken.

 • Leerlingen GKC op onderzoek in wijk De Pas

  28 mei 2020

  Het Gerrit Komrij College (GKC) wil meer projectmatig met leerlingen gaan werken. Samen met de gemeente Winterswijk is de school daarom gestart met het project ‘Leren in De Pas’. Leerlingen van het GKC gaan in dit project onderzoeken hoe ze de wijk De Pas toekomstbestendig kunnen maken op sociaal gebied, ruimtelijke inrichting en verduurzaming.

 • Verdere versoepeling coronamaatregelen per 1 juni

  20 mei 2020

  Het kabinet heeft dinsdagavond bekendgemaakt dat per 1 juni in Nederland opnieuw enkele coronamaatregelen kunnen worden versoepeld.

 • Gemeenteraadsbesluiten van 14 mei 2020

  18 mei 2020

  De gemeenteraad van Winterswijk heeft op donderdag 14 mei een extra raadsvergadering gehouden. Deze vergadering stond geheel in het teken van het ‘Taskforce Plan 100% Winterswijk (van herstel naar beter)’.

 • Zonneparken in Winterswijk

  07 mei 2020

  In deze video maakt wethouder Tineke Zomer een rondgang langs drie locaties waar in Winterswijk grootschalige zonneparken worden ontwikkeld.

 • Kabinet versoepelt maatregelen corona stap voor stap

  06 mei 2020

  Het kabinet heeft woensdagavond 6 mei een routekaart gepresenteerd om de maatregelen tegen het coronavirus stap voor stap te versoepelen.

 • Start zwemseizoen 2020 en COVID-19

  06 mei 2020

  Vrijdag 1 mei start het zwemseizoen officieel voor zwemplassen in oppervlaktewateren. Door COVID-19 maatregelen is dat allemaal anders. De overheid wil dat mensen zoveel mogelijk thuisblijven.

 • Toespraak burgemeester Joris Bengevoord op 4 mei 2020

  04 mei 2020

  De jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst bij het raadhuis kon vanavond niet doorgaan vanwege het coronavirus. De leden van het college van burgemeester en wethouders en de vicevoorzitter van de gemeenteraad hebben daarom vanmorgen kransen gelegd bij de verschillende oorlogsmonumenten. In deze video houdt burgemeester Joris Bengevoord een toespraak over het belang van onze vrijheid.

 • Burgemeesters willen snel duidelijkheid over situatie ziekenhuizen

  25 april 2020

  Burgemeester Joris Bengevoord en zijn collega Mark Boumans (Doetinchem) hebben een gezamenlijke verklaring opgesteld, waarin zij de Raad van Toezicht van Santiz oproepen om snel duidelijkheid te scheppen over de situatie rondom de ziekenhuizen in Doetinchem en Winterswijk.

 • Koninklijke onderscheiding voor zestien Winterswijkers

  26 mei 2020

  De jaarlijkse Lintjesregen heeft in Winterswijk een recordaantal Koninklijke onderscheidingen opgeleverd. Maar liefst zestien inwoners krijgen een lintje voor hun bijzondere verdiensten. Veertien personen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en twee tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Gemeenteraadsbesluiten van 23 april 2020

  12 mei 2020

  De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de raadsvergadering van donderdag 23 april de volgende besluiten genomen.

 • 75 jaar bevrijding van Winterswijk

  31 maart 2020

  Het is vandaag, dinsdag 31 maart 2020, precies 75 jaar geleden dat Winterswijk werd bevrijd. Burgemeester Joris Bengevoord staat in een video stil bij de gebeurtenissen van 75 jaar geleden.

 • Burgemeester Bengevoord: “Hang vlag uit voor bevrijding Winterswijk”

  26 maart 2020

  Burgemeester Joris Bengevoord roept alle inwoners van Winterswijk op om op dinsdag 31 maart de vlag uit hangen om de bevrijding van Winterswijk te herdenken.

 • Burgemeester Bengevoord over coronavirus

  13 maart 2020

  Burgemeester Joris Bengevoord vraagt uw aandacht voor het coronavirus en doet een oproep om samen de schouders eronder te zetten om verspreiding van het virus te voorkomen.

 • Wethouder Aalderink legt functie per direct neer

  11 februari 2020

  Wethouder Wim Aalderink (61) heeft om gezondheidsredenen besloten zijn functie per direct neer te leggen.

 • Geslaagde informatieavond over grensoverschrijdend dienstencentrum Gaxel

  04 februari 2020

  De gemeenten Vreden en Winterswijk hielden donderdag 30 januari in de raadszaal van Stadt Vreden een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde ondernemers over het Gaxel Grens/zWorkCenter.