Homepage

 • Goede opkomst Europese verkiezingen in Winterswijk 24 mei 2019

  Op donderdag 23 mei 2019 waren de Europese Verkiezingen. Het opkomstpercentage van de Europese Verkiezingen in Winterswijk was dit jaar 41,6 % (in 2015 was dit 36,6 %). Winterswijk scoort hoger dan het landelijk gemiddelde dat ligt op 41,0 %. De uitslagen worden zondagavond om 23.00 uur gepubliceerd op www.winterswijk.nl.

 • Wie verdient er een lintje? 23 mei 2019

  Winterswijk kent een rijk en levendig verenigingsleven. Dit is een groot goed, dat we moeten koesteren. Verenigingen en hun vrijwilligers zorgen immers voor verbinding in onze gemeente.
  Vaak blijven de mensen, die zich met hart en ziel inzetten voor onze gemeenschap, op de achtergrond. Ze doen belangeloos wat moet gebeuren. En dat is bijzonder.

 • Regionaal Programmering Werklocaties Achterhoek 2019-2023 23 mei 2019

  Op 21 mei jongstleden hebben colleges van de 7 gemeenten van de Achterhoek (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk) het rapport Regionaal Programma Werklocaties (RPW) vastgesteld. Onderdeel van dit besluit is om het rapport aan te bieden aan de zeven gemeenteraden.

 • Plan van aanpak voor ontwikkeling van bedrijventerreinen in Winterswijk 23 mei 2019

  Het college van burgemeester en wethouders geeft opdracht voor ontwikkeling van toekomstbestendige bedrijventerreinen. Na een voorbereiding met grondig onderzoek, lokaal en regionaal overleg, gaan de gemeente over tot realisatie. Hoofddoel is het realiseren van voldoende beschikbare werklocaties met de juiste kwaliteit, passend bij onze lokale economische ontwikkeling.

 • Aanvragen burgercheque 06 mei 2019

  Twee keer per jaar kent de gemeenteraad burgercheques toe. Een burgercheque is een geldbedrag waarmee de raad van de gemeente Winterswijk zijn waardering tot uiting brengt voor een initiatief tot de verbetering van de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang in een straat, wijk of gemeenschap in de gemeente Winterswijk. Een aanvraag voor burgercheques kunt u indienen tot en met 30 juni 2019.

 • Waar kunt uw stem uitbrengen voor het Europees Parlement? 22 mei 2019

  Op donderdag 23 mei is de verkiezing voor de leden van het Europees Parlement. De verkiezing wordt eens in de vijf jaar gehouden. De verkiezingen zijn in alle lidstaten niet op dezelfde dag, maar zijn in de periode van 23 tot en met 26 mei 2019. Inwoners van alle lidstaten kiezen tijdens deze verkiezing rechtstreeks hun vertegenwoordiging in de Europese Unie.

 • Vacature: projectmedewerker duurzaamheid 21 mei 2019

  De gemeente Winterswijk heeft de komende jaren grote ambities op het gebied van duurzaamheid. In 2030 wil de gemeente energieneutraal zijn en in 2050 wil Winterswijk een volledig duurzame samenleving zijn, dus ook klimaatneutraal en circulair.

 • Gemeentenieuws 21 mei 2019 21 mei 2019

  Met onder andere aanvragen Koninklijke onderscheiding, gewijzigde openingstijden gemeentekantoor aanvragen burgercheque, vergunningsaanvraag Volksfeest, gewijzigde afvalinzameling.

 • Vergunningsaanvraag Volksfeest 2019? Dien deze vóór 1 juni 2019 in! 21 mei 2019

  Horecaondernemers en organisaties die tijdens het Volksfeest van donderdag 29 augustus tot en met zondag 1 september 2019 een buitenactiviteit op openbare grond willen organiseren, moeten daarvoor uiterlijk vrijdag 31 mei 2019 een vergunningsaanvraag bij de gemeente Winterswijk indienen.

 • Winterswijk in beeld op site Natuurlijk Achterhoek 17 mei 2019

  Natuurlijk Achterhoek is een nieuw initiatief dat in tekst en foto’s laat zien hoe mooi de Achterhoek is. De site raakt langzamerhand gevuld. Behalve een lang artikel over de streek staan er inmiddels zeven van de elf gemeenten op de site van Natuurlijk Achterhoek, waaronder Winterswijk.

 • Bekendmakingen 15 mei 2019

  Met bekendmakingen informeren wij u over onder andere verordeningen, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en evenementenvergunningen.

 • Gemeentenieuws 14 mei 2019 14 mei 2019

  Met onder andere expositie Achterhoekse Stillevens in het gemeentekantoor, overhandiging cheques aan SamenLoop voor Hoop en AV Archeus, verkiezingen voor het Europese Parlement, kennismaking met de wijkagent, rondleiding ROVA.

 • College wil meer ruimte voor koopzondagen 14 mei 2019

  Het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk stelt de gemeenteraad voor om in de maanden juli en augustus zes extra koopzondagen aan te wijzen. Het college geeft daarmee invulling aan één van de ambities uit het coalitieakkoord 2019-2022 ‘Winterswijk wint!’.

 • Heeft u een idee om samen 75 jaar vrijheid te vieren? 24 april 2019

  In 2020 vieren wij 75 jaar vrijheid en vrede. Dat doen wij als regio Achterhoek samen met zoveel mogelijk inwoners, organisaties en buren uit de Duitse grensregio. Naast het centrale programma met bijzondere projecten is er ook veel ruimte voor lokale initiatieven. Heeft u een idee voor een lokaal initiatief om samen 75 jaar vrijheid te vieren of stil te staan bij wat 75 jaar vrede betekent in uw gemeente? Laat het ons dan weten, zodat we gezamenlijk kunnen kijken of dit initiatief in aanmerking komt voor subsidie.

 • Werkgroep Sport overhandigt cheques aan SamenLoop voor Hoop en AV Archeus 11 mei 2019

  Op zaterdag 11 mei jongstleden overhandigde wethouder Elvira Schepers van de gemeente Winterswijk namens de Werkgroep Sport twee cheques; één aan SamenLoop voor Hoop en de andere aan atletiekvereniging Archeus.

 • Aanvragen (jaarlijkse) activiteitensubsidie 09 mei 2019

  De Algemene Subsidieverordening Winterswijk biedt inwoners, organisaties en verenigingen de mogelijkheid tot het (jaarlijks) aanvragen van een activiteitensubsidie.

 • Gemeentenieuws 7 mei 2019 07 mei 2019

  Met onder andere tijdelijke inrichting voormalig belastingterrein, eerste paal voor appartementen Siloterrein, bestrijding eikenprocessierups, vergunning aanvragen voor Volksfeest, scheiden van afval en grondstoffen.

 • Politiek forum 9 mei 2019 07 mei 2019

  Op 9 mei is er een politiek forum van de gemeenteraad van Winterswijk. Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij kan de raad worden geïnformeerd over actuele onderwerpen, of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid.

 • Tijdelijke inrichting voormalig belastingterrein 06 mei 2019

  Dit voorjaar wordt het voormalig belastingterrein aan de Misterweg ingericht tot een tijdelijke parkachtige omgeving waarin diverse activiteiten plaatsvinden zoals fietscrossen, het houden van bijen en wandelen.

 • Herdenkingsbijeenkomsten 2019 06 mei 2019

  Op zaterdag 4 mei vindt de jaarlijkse Dodenherdenking plaats. Vanaf 16.00 uur worden op verschillende locaties in Winterswijk kransen gelegd. In verband met de sjabbat is de herdenking op de Joodse begraafplaats op zondag 5 mei.

 • College wil bedrijvenlandgoed Slinge ontwikkelen 30 april 2019

  Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 23 april ingestemd met het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan “DAV-terrein”.

 • Gemeentenieuws 30 april 2019 30 april 2019

  Met onder andere dertien Winterswijkers krijgen Koninklijke onderscheiding, herdenkingsbijeenkomsten, politiek forum, terugblik op de raadsvergadering.

 • Dertien Winterswijkers krijgen Koninklijke onderscheiding 26 april 2019

  Burgemeester Joris Bengevoord heeft tijdens de jaarlijkse Lintjesregen een recordaantal Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Maar liefst dertien Winterswijkers kregen vrijdag in Theater De Storm een lintje opgespeld.

 • Rioolwaterzuivering Winterswijk overbelast 26 april 2019

  De rioolwaterzuivering in Winterswijk is sinds afgelopen weekend overbelast doordat een extra zware vuillast blijft binnenkomen. Dit komt mogelijk door een illegale lozing in het rioolstelstel. Feit is dat de zuivering hierdoor niet optimaal zijn werk kan doen en er na het afvalzuiveringsproces teveel stikstof achterblijft. Het gezuiverde water belandt in de Groenlose Slinge. Het waterschap plaatste daarom deze week op woensdag en donderdag preventief een aantal zuurstofpunten in deze beek.

 • Vragen en antwoorden over EucalyptaPark 23 april 2019

  Tijdens de inloopbijeenkomst over het inrichtingsplan voor het EucalyptaPark op 15 april jongstleden zijn verschillende vragen gesteld. Ook op onze facebookpagina komen vragen binnen. Wij hebben de vragen gebundeld. De antwoorden leest u hieronder. Bij nieuwe informatie actualiseren wij deze pagina.

 • Vrijstelling live muziek in horeca op Koningsdag 25 april 2019

  Burgemeester en wethouders hebben besloten om Koningsnacht (vrijdag 26 april) en Koningsdag (zaterdag 27 april) aan te wijzen als een collectieve festiviteit. Hiervoor geldt een vrijstelling van de voorgeschreven geluidsnormen in het Activiteitenbesluit. Dit op grond van artikel 4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

 • Gemeenteraadsbesluiten van 18 april 2019 23 april 2019

  De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van donderdag 18 april de volgende besluiten genomen.

 • Folder Wat mag in welke afvalcontainer - Engels 23 april 2019, pdf, 2MB

  Folder Wat mag in welke afvalcontainer - Engels

 • Folder Wat mag in welke afvalcontainer - Tigrinya 23 april 2019, pdf, 2MB

  Folder Wat mag in welke afvalcontainer - Tigrinya

 • Folder Wat mag in welke afvalcontainer - Frans 23 april 2019, pdf, 2MB

  Folder Wat mag in welke afvalcontainer - Frans

 • Folder Wat mag in welke afvalcontainer - Arabisch 23 april 2019, pdf, 1MB

  Folder Wat mag in welke afvalcontainer - Arabisch

 • Folder Wat mag in welke afvalcontainer - Nederlands 23 april 2019, pdf, 2MB

  Folder Wat mag in welke afvalcontainer - Nederlands

Uitgelicht