Homepage

 • College Winterswijk wil naar maximumsnelheid van 30 km per uur op wegen binnen bebouwde kom

  27 januari 2022

  Het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk wil de maximumsnelheid op wegen binnen de bebouwde kom verlagen naar 30 kilometer per uur, tenzij er gegronde redenen zijn om voor 50 kilometer per uur te blijven kiezen. De gemeenteraad beslist binnenkort over dit voorstel.

 • Vacature: Beleidsmedewerker openbare verlichting

  27 januari 2022

  Nederland is één van de meest verlichte landen ter wereld en werd de afgelopen honderd jaar zo’n 125 keer lichter. In verduurzaming ligt dan ook de nieuwe uitdaging voor morgen. Met jouw fascinatie voor techniek bekijk je hoe het slimmer en efficiënter kan. Volg jij deze (technologische) ontwikkelingen op de voet? En ben jij bereid nieuwe wegen in te slaan? Solliciteer dan nu!

 • Aanwijzing koopzondagen 2022

  27 januari 2022

  Op grond van artikel 4 lid 1 van de Winkeltijdenverordening Winterswijk hebben burgemeester en wethouders bij besluit van 14 december 2021 voor 2022 de volgende koopzondagen aangewezen. Hieronder volgt meer informatie.

 • Gemeentenieuws 25 januari 2022

  25 januari 2022

  Met onder andere waardebon voor energiebesparende producten, project 75-jarigen wordt voortgezet, politiek forum op 3 februari, zitting van het centraal stembureau voor gemeenteraadsverkiezingen, energiebespaarmaatjes en energieconciërges

 • Winterswijk start Green Leaf-jaar met onthulling plaquette

  21 januari 2022

  Op maandag 24 januari gaat het Green Leaf-jaar in Winterswijk van start met de feestelijke onthulling van een plaquette op het raadhuis. Het evenement is tussen 12.30 en 13.15 uur live te volgen via internet.

 • Vacature: Projectmedewerker duurzaamheid

  20 januari 2022

  Winterswijk staat voor een aantal uitdagende opgaven op het gebied van duurzaamheid. Zo hebben wij de ambitie om in 2030 Energieneutraal te zijn. Help jij ons deze ambitie waar te maken en word jij enthousiast van gesprekken met inwoners rondom duurzaamheid? Dan zijn wij, winnaar van de European Green Leaf Award, op zoek naar jou. Bekijk deze vacature en reageer!

 • Winterswijk scoort rapportcijfer 9 als financieel gezonde gemeente

  19 januari 2022

  Winterswijk behoort tot de financieel meest gezonde gemeenten van alle gemeenten met 25.000 tot 50.000 inwoners in Nederland. Dit blijkt uit de BDO-benchmark Nederlandse Gemeenten 2022 van BDO Accountants & Adviseurs. Winterswijk krijgt van BDO het rapportcijfer 9.

 • Gemeentenieuws18 januari 2022

  26 september 2017

  Met onder andere komt er een eigen Achterhoek Pride in juni, invoering camera-parkeren, openbare raadsvergadering op 27 januari.

 • Aankondiging ruimen gemeentegraven

  13 januari 2022

  In mei 2022 gaat de gemeente Winterswijk op de algemene begraafplaats aan de Kerkhoflaan een aantal gemeentegraven ruimen.

 • Green Leaf-winnaar Winterswijk aanwezig bij openingsceremonie ‘Groene Hoofdstad’ in Grenoble

  16 januari 2022

  Grenoble is dit jaar de ‘Groene Hoofdstad’ van Europa. Als winnaar van de European Green Leaf Award 2022 was Winterswijk afgelopen zaterdag met een kleine delegatie aanwezig bij de start van dit bijzondere jaar in Grenoble.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  13 januari 2022

  De gemeente registreert persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en woonplaats in de Basisregistratie Personen (BRP). We gaan vertrouwelijk om met deze gegevens. Wist u, dat u ons ook kunt vragen om uw persoonsgegevens voor bepaalde instanties geheim te houden?

 • Gemeentenieuws 11 januari 2022

  11 januari 2022

  Met onder andere nieuwjaarsgroet door burgemeester Joris Bengevoord, kandidaatstelling voor gemeenteraadsverkiezing 2022, check voor loden waterleidingen, geheimhouding persoonsgegevens, viering van geboorte van Nederland.

 • Loden waterleiding? Doe de check!

  10 januari 2022

  In gebouwen die gebouwd zijn vóór 1960 kunnen loden (water)leidingen zijn aangelegd. Uit onderzoek blijkt dat lood schadelijk kan zijn voor de volksgezondheid. Met name zwangere vrouwen en kleine kinderen t/m 7 jaar lopen een gezondheidsrisico.

 • Winterswijk viert de ‘Geboorte van Nederland’

  07 januari 2022

  Het is bijna 450 jaar geleden, om precies te zijn 1 april 1572, dat er sprake was van hét keerpunt in de geschiedenis van Nederland. Het was het begin van de grote opstand tegen de Spanjaarden. Landelijk wordt er aandacht besteed aan 1572 en de daar ontstane en nog altijd actuele kernwaarden Vrijheid, Verdraagzaamheid, Verbondenheid en Verscheidenheid. Diverse gemeenten sluiten aan bij de festiviteiten met een eigen programma.

 • College wil definitief afzien van tunnel onder spoor Greversweg

  04 januari 2022

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor definitief af te zien van de aanleg van een fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor aan de Greversweg. Realisatie van de tunnel is niet mogelijk binnen de financiële kaders die de raad in december 2020 heeft vastgesteld.

 • Geen nieuwjaarsbijeenkomst in januari

  30 december 2021

  Traditiegetrouw trapt de gemeente Winterswijk het nieuwe jaar af met een nieuwjaarsbijeenkomst voor alle inwoners en relaties. Door de geldende coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk elkaar te ontmoeten. Het college heeft daarom besloten de nieuwjaarsbijeenkomst niet door te laten gaan.

 • Nieuw bermbeheerplan buitengebied zet in op vergroten biodiversiteit

  22 december 2021

  De gemeente Winterswijk heeft een nieuw beheerplan voor bermen in het buitengebied opgesteld. De gemeente gaat de bermen en bermsloten op een andere manier beheren, met meer aandacht voor biodiversiteit.

 • Succesvolle pilot praktijkondersteuner Jeugd bij huisartsen Oost-Achterhoek wordt structureel

  22 december 2021

  Sinds 2016 werken de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk samen in een pilot waarin gemeenten samenwerken met huisartsenpraktijken om problemen bij de jeugd zo vroeg mogelijk te signaleren. In deze pilot werkt een praktijkondersteuner (POH) Jeugd bij een huisarts om kinderen met psychosociale problemen te helpen. Deze pilot bleek de afgelopen jaren zo succesvol, dat dit wordt omgezet naar een structurele werkwijze.

 • Gemeente Winterswijk start pilot met kabelgoottegel

  22 december 2021

  De gemeente Winterswijk wil experimenteren met een alternatieve laadoplossing en start een pilot met kabelgoottegels om gevaarlijke situaties met laadkabels over trottoirs te voorkomen.

 • Gemeenteraad besluit tot invoer ja/ja sticker op 1 april 2022

  21 december 2021

  De gemeenteraad heeft vorige week besloten om de ja/ja sticker in te voeren op 1 april 2022. Winterswijk is de eerste gemeente in de Achterhoek die daarvoor kiest. Het is een omdraai van het huidige systeem. Nu geven inwoners met een nee/ja sticker aan dat zij geen ongeadresseerd reclamedrukwerk willen ontvangen. Per 1 april moeten inwoners aangeven dat zij wel ongeadresseerd reclamedrukwerk willen ontvangen. Daarmee komen ongeadresseerde reclamefolders alleen nog bij mensen die daar voor kiezen.

 • Enquête en online inloopavond over klimaatadaptatie

  20 december 2021

  We hebben steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden en daarmee ook met overlast en schade. De gemeente Winterswijk organiseert op dinsdag 21 december een online klimaatdialoog met inwoners om de gevolgen en mogelijke maatregelen voor het gebied binnen de bebouwde kom van de gemeente Winterswijk te bespreken. Ook worden alle Winterswijkers uitgenodigd om deel te nemen aan een online enquête over klimaat en klimaatverandering.

 • Gemeenteraadsbesluiten van 16 december 2021

  17 december 2021

  De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van donderdag 16 december de volgende besluiten genomen.

 • Corsocultuur op UNESCO-lijst Immaterieel Erfgoed

  16 december 2021

  De Nederlandse Corsocultuur is ingeschreven op de Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid. Dit maakte het Comité behorende bij het Unesco-verdrag over immaterieel erfgoed vandaag, donderdag 16 december 2021, bekend in Parijs.

 • College wil deel algemene begraafplaats overdragen aan islamitische gemeenschap

  15 december 2021

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor een gedeelte van de algemene begraafplaats over te dragen aan de islamitische gemeenschap in Winterswijk. In januari neemt de raad hierover een besluit.

 • Gemeenteraadsbesluiten van 25 november 2021

  26 november 2021

  De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van donderdag 25 november de volgende besluiten genomen.

 • College Winterswijk wil kwaliteit zandwegen verbeteren

  23 november 2021

  Het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk stelt de gemeenteraad voor het onderhoud van de karakteristieke zandwegen in het buitengebied te intensiveren.

 • Museumvisie biedt gezamenlijk perspectief voor Winterswijkse musea

  23 november 2021

  De afgelopen periode is er door musea, (culturele) partners en de gemeente Winterswijk hard gewerkt aan een museumvisie voor Winterswijk. In deze visie en het daaruit voortkomende uitvoeringsprogramma wordt omschreven wat er in Winterswijk moet gebeuren om een aansprekend, eigentijds en aantrekkelijk museaal aanbod voor zowel inwoners als bezoekers te realiseren. Het college heeft deze visie op dinsdag 16 november vastgesteld.

 • Waardebon voor energiebesparende producten voor huurders in Winterswijk

  12 november 2021

  Huurders in de gemeente Winterswijk ontvangen deze week per brief een waardebon van € 70,- voor (kleine) energiebesparende producten voor hun woning. Met deze waardebon kunnen producten zoals tochtstrips, LED-lampen, radiatorfolie en energieboxen worden aangeschaft.

 • College stelt gemeenteraad voor APV te wijzigen

  03 november 2021

  Het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk stelt de gemeenteraad voor twee wijzigingen op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV): een verruiming van de afsteektijden voor het carbidschieten op Oudejaarsdag en een messenverbod. Op 25 november neemt de raad hierover een besluit.

 • Gemeenteraadsbesluiten van 26 en 28 oktober 2021

  02 november 2021

  De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van dinsdag 26 en donderdag 28 oktober de volgende besluiten genomen.

 • Hoorzitting met Provinciale Staten over twee regionale energiestrategieën

  01 november 2021

  Op woensdag 24 november 2021 kunnen inwoners van Gelderland inspreken over twee RES’en: Achterhoek en Cleantechregio. Woensdag 1 december zullen de Statenleden gaan oordelen over deze twee RES’en, zodat Provinciale Staten er op 15 december een besluit over kunnen nemen.

 • Zonnepark Arrisveld officieel in gebruik genomen

  28 oktober 2021

  Wethouder Bert Frings heeft vanmiddag het zonnepark Arrisveld officieel in gebruik genomen.

 • Gemeente Winterswijk sluit aan bij Meld Misdaad Anoniem

  27 oktober 2021

  Vanaf 1 november ontvangt de gemeente Winterswijk relevante signalen over criminaliteit en fraude via Meld Misdaad Anoniem, kortweg M. Inwoners kunnen via M. anoniem informatie geven over (ernstige) criminaliteit via 0800-7000 of in een beveiligde omgeving op meldmisdaadanoniem.nl.

 • Vernieuwde stationsgebouw Winterswijk feestelijk geopend

  16 oktober 2021

  Het station in Winterswijk is misschien wel een van de mooiste stations van Nederland. Jarenlang stond het stationsgebouw leeg, totdat NS en ProRail het gebouw weer terugbrachten in zijn oude glorie. Winterswijkse ondernemers brengen het gebouw nu verder tot leven. Zaterdag 16 oktober werd het gebouw feestelijk geopend door wethouder Bert Frings, regiodirecteur ProRail Dorothé Wennekendonk en regiodirecteur NS Maarten Haverkamp.

 • Tijdelijke uitbreiding capaciteit Azc Winterswijk voor noodopvang

  13 oktober 2021

  De opvangcapaciteit van het Azc Winterswijk mag voor maximaal één jaar worden uitgebreid met 100 extra plaatsen voor noodopvang. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders vandaag besloten.

 • 11 t/m 17 oktober: Week tegen Ondermijning

  13 oktober 2021

  Hoe houden wij de Achterhoek samen veilig? Hoe kun je criminaliteit herkennen en wat kun jij er tegen doen? Deze week besteden gemeenten, politie en andere overheidsdiensten in de Achterhoek samen met inwoners en ondernemers aandacht aan het voorkomen en signaleren van criminaliteit.

 • Kleurrijk zebrapad voor regenbooggemeenten Oost Gelre en Winterswijk

  12 oktober 2021

  Eindelijk is het zover. Na een intensieve voorbereiding zijn de gemeenten Oost Gelre en Winterswijk nu officieel regenbooggemeente. Ter gelegenheid van deze nieuwe titel openden beide gemeentes op 11 oktober, Coming Out Day, een regenboog zebrapad.

 • Gemeenteraadsbesluiten van 23 september en 7 oktober 2021

  18 oktober 2021

  De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van 23 september en 7 oktober de volgende besluiten genomen.

 • Diverse overtredingen bij handhavingsactie en grenscontrole

  04 oktober 2021

  Op zaterdag 2 oktober hebben opsporingsambtenaren ’s middags en ’s avonds controles uitgevoerd in het buitengebied van Winterswijk. Hierbij kregen meerdere mensen een waarschuwing of bekeuring. De handhavingsactie werd afgesloten met een grenscontrole. Hierbij werden in korte tijd zo’n 70 auto’s aan de kant gezet. In totaal is er tien keer proces-verbaal opgemaakt.

 • Ineke van Empel benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau bij afscheid Theater De Storm

  30 september 2021

  Theaterdirecteur Ineke van Empel (65) is woensdagavond benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Joris Bengevoord overhandigde de onderscheiding bij haar afscheid van Theater De Storm in Winterswijk. Zij gaat per 1 oktober met pensioen.

 • Klinisch chemicus Cas Weijkamp benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

  28 september 2021

  Dr. Cas Weijkamp (67), verbonden aan het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk, is dinsdag benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij ontvangt de onderscheiding vanwege zijn bijzondere verdiensten in de klinische chemie en de wereldwijde standaardisatie van bloedonderzoek bij diabetes in het bijzonder.

 • Testen voor toegang nu ook mogelijk in Winterswijk

  28 september 2021

  Op maandag 27 september is er een extra locatie voor ‘testen voor toegang’ geopend aan de Kortestraat 38 in Winterswijk. Inwoners van de Oost-Achterhoek kunnen vanaf nu ook in Winterswijk terecht voor een coronatoegangsbewijs.

 • Coronatoegangsbewijs voor horeca, evenementen en andere activiteiten

  24 september 2021

  Vanaf 25 september 2021 heeft iedereen van 13 jaar en ouder op sommige plekken een coronatoegangsbewijs nodig. Bijvoorbeeld in de horeca, bij een evenement, sportwedstrijd of culturele voorstelling. Maar niet in winkels of tijdens het sporten.

 • Hoe kom ik aan een coronatoegangsbewijs?

  24 september 2021

  Niet voor iedereen is het regelen van een coronatoegangsbewijs vanzelfsprekend. Op deze pagina leest u hoe u aan een coronatoegangsbewijs kunt komen.

 • Kijk nu de korte film Grenszland!

  27 september 2021

  De korte film Grenszland is onderdeel van het uitgestelde programma 75 jaar vrijheid en vrede. De gemeenten in de Achterhoek, Liemers en de Duitse grensregio tekenen samen voor dit regioprogramma.

 • Nederland verder open met coronatoegangsbewijs

  23 september 2021

  Er zijn genoeg mensen gevaccineerd om de coronamaatregelen te versoepelen. 1,5 meter afstand houden is per 25 september niet meer verplicht. Bij bezoek aan plekken waar het drukker wordt, zoals de horeca, evenementen, poppodia, theaters en bioscopen, heb je een coronatoegangsbewijs nodig.

 • Centrum Duurzaam Winterswijk weer open

  09 september 2021

  Vanaf vrijdag 17 september 2021 om 13.00 uur is het Centrum Duurzaam Winterswijk weer open. Na een lange sluiting in verband met corona en de verbouwing van het raadhuis kunnen inwoners uit Winterswijk weer persoonlijk terecht voor informatie en advies over duurzaamheid.

 • Burgemeester Bengevoord “overwegend positief” over verloop Volksfeestweekend

  30 augustus 2021

  Burgemeester Joris Bengevoord is “overwegend positief” over het verloop van het Volksfeest dat afgelopen weekend plaatsvond in Winterswijk. Op één incident na is het Volksfeest in een goede sfeer verlopen.

 • College blijft bij Misterweg als voorkeurslocatie voor nieuw bedrijventerrein

  24 augustus 2021

  In januari van dit jaar wees het college van burgemeester en wethouders de Misterweg aan als voorkeurslocatie voor bedrijventerrein in Winterswijk. Ook na afweging van de ingediende zienswijzen blijft het college bij dit besluit. Zij stellen de gemeenteraad nu voor om de locatie Misterweg definitief vast te stellen en te starten met de omgevingsvisie voor het gebied.

 • Scholen en gemeente Winterswijk trekken samen op in toekomstige onderwijshuisvesting

  31 augustus 2021

  Winterswijkse scholen en de gemeente Winterswijk staan de komende jaren voor een aantal uitdagingen op het gebied van onderwijshuisvesting. Daarom slaan zij de handen ineen en pakken de kwaliteit van de huisvesting voor de lange termijn aan met een meerjarenplan: het ‘Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2021-2037’. Nadat schoolbesturen akkoord zijn gegaan met het plan, heeft nu ook het college van burgemeester en wethouders het IHP vastgesteld.

 • Vaccineren zonder afspraak

  18 augustus 2021

  Vorige week kon iedereen zonder afspraak een coronavaccinatie halen op onze vaccinatielocaties in Apeldoorn, Doetinchem, Lichtenvoorde en Zutphen. Op deze open inlopen wordt zeer positief gereageerd. Vanaf deze week is ook Harderwijk toegevoegd aan de open inloop.

 • Winterswijk en Vreden selecteren Trigonium Vastgoed B.V. als ontwikkelaar voor GaxelGrens/zWorkCenter

  15 juli 2021

  Na jaren van planvorming en voorbereiding hebben Stadt Vreden en gemeente Winterswijk nu samen Trigonium Vastgoed B.V. geselecteerd als beoogd ontwikkelaar voor het GaxelGrens/zWorkCenter. Het centrum wordt straks dé plek waar Nederlandse en Duitse grensoverschrijdende diensten elkaar treffen en versterken.

 • Wethouder Tannemaat opent exposities over 75 jaar vrijheid in Museum Fabriek

  14 juli 2021

  Wethouder Henk Jan Tannemaat heeft woensdag 14 juli twee exposities over 75 jaar vrijheid in de Museum Fabriek aan de Laan van Hilbelink in Winterswijk geopend. De exposities ‘Sporen van de Vrijheid’ en ‘Kind van de vrijheid’ zijn als onderdeel van het grensoverschrijdende regioprogramma Gelderland Herdenkt gemaakt door het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten. De exposities zijn tot eind dit jaar te zien in de Museum Fabriek.

 • RES Achterhoek: energietransitie met zonne- en windenergie

  16 augustus 2021

  De acht gemeenten die samen de RES-regio Achterhoek vormen, de provincie Gelderland en waterschap Rijn en IJssel willen in 2030 in de Achterhoek 1,35 TWh* aan duurzame energie opwekken met zon en wind. Dat staat in het ontwerp van de Regionale Energiestrategie Achterhoek (RES) 1.0 dat recent door alle dagelijks besturen van de partners is geaccordeerd. Na het zomerreces gaat de ontwerp-RES 1.0 naar de volksvertegenwoordigers ter besluitvorming. De Achterhoek is één van de 30 regio’s in Nederland die met de RES haar verantwoordelijkheid neemt om bij te dragen aan de uitvoering van het landelijk Klimaatakkoord om de uitstoot van CO2 flink te verminderen. Hiervoor moet landelijk 35 TWh worden opgewekt in 2030. Tegelijkertijd draagt de RES bij aan de eigen regionale energie-ambities.

 • Bouw zonnepark Arrisveld feestelijk gestart

  13 juli 2021

  Wethouder Henk Jan Tannemaat heeft maandag 12 juli de eerste paal geslagen voor zonnepark Arrisveld in Winterswijk. Naar verwachting zal het 7 hectare grote zonnepark in eind 2021 in productie komen en aan ruim 2.000 huishoudens duurzame elektriciteit gaan leveren.

 • TONK wordt verlengd tot 1 oktober 2021 en verruimd

  01 juli 2021

  De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is verlengd én verruimd. De tegemoetkoming is bedoeld voor inwoners van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk, die door de coronamaatregelen in 2021, aanzienlijk minder inkomen hebben gehad dan in 2020. De TONK is verlengd tot 1 oktober 2021.

 • College besluit marktgelden over heel 2021 kwijt te schelden

  01 juli 2021

  De coronamaatregelen zijn sinds 26 juni versoepeld. De weekmarkten op woensdag en zaterdag draaien weer volop, maar het bezoek is nog niet terug op het niveau van voor de coronacrisis. Bovendien blijft de regel om 1,5 meter afstand te houden ook de komende tijd gelden. Daarom wil het college ook voor het 3e en 4e kwartaal van 2021 de marktgelden kwijtschelden. In september neemt de gemeenteraad hierover een definitief besluit.

 • Gemeenteraadsbesluiten van 22 en 24 juni 2021

  25 juni 2021

  De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van dinsdag 22 en donderdag 24 juni de volgende besluiten genomen.

 • TONK: voor iedereen met minder inkomen door corona

  13 juni 2021

  De TONK staat voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten en is bedoeld voor alle inwoners (flexwerkers, zzp’ers en ondernemers), die door corona minstens 25% minder inkomsten hebben. En daardoor geen noodzakelijke kosten (zoals woonkosten) kunnen betalen. De TONK biedt een tegemoetkoming in deze kosten.

 • Wethouder steekt handen uit de mouwen in Albert Schweitzerlaan

  09 juni 2021

  Wethouder Bert Frings verrichte woensdagmiddag zijn eerste officiële handeling. In de Albert Schweitzerlaan mocht hij een betonband stellen in cementloos beton, een product dat is ontwikkeld door aannemersbedrijf Dusseldorp.

 • Gemeenteraadsbesluiten van 27 mei 2021

  28 mei 2021

  De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de digitale raadsvergadering van donderdag 27 mei de volgende besluiten genomen.

 • Kadernota 2022: Investeren in de Winterswijkse samenleving

  27 mei 2021

  Het Winterswijkse college van burgemeester en wethouders wil volgend jaar flink investeren in de economie en een sterke samenleving. Dat is de kern van de Kadernota 2022 die het college vandaag heeft aangeboden aan de gemeenteraad.

 • Winterswijk maakt financiële balans op over 2020

  21 oktober 2021

  Het Winterswijkse college van burgemeester en wethouders heeft het jaarverslag en de jaarrekening over 2020 goedgekeurd. Het is nu aan de gemeenteraad om de jaarstukken vast te stellen.

 • KIEK UUT – Online talkshow voor ondernemers

  11 oktober 2021

  Maandag 17 mei a.s. organiseren de gemeente Winterswijk en Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland voor ondernemers de online talkshow KIEK UUT. Het centrale thema is de invloed die de georganiseerde misdaad uitoefent op het bedrijfsleven. Burgemeester Joris Bengevoord gaat vanuit het gemeentehuis onder leiding van Anton Jansen (manager PVO Oost-Nederland) in gesprek met een lokale ondernemer, een expert van Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) en een vertegenwoordiger van de politie.

 • Diverse overtredingen bij handhavingsactie in buitengebied Winterswijk

  26 augustus 2021

  Op zaterdag 8 mei hebben opsporingsambtenaren te voet, per auto en fiets controles uitgevoerd in het buitengebied van Winterswijk. Hierbij kregen meerdere mensen een bekeuring of waarschuwing.

 • Hoe klimaatbestendig is de gemeente Winterswijk?

  28 april 2021

  Waar kunnen we droogte, wateroverlast, overstromingen en hittestress verwachten in 2050? Om goed voorbereid te zijn op toekomstige weersextremen hebben de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk samen met Waterschap Rijn en IJssel een klimaateffectatlas gemaakt. Deze is voor iedereen toegankelijk. Tegelijkertijd is dit de start van een Winterswijkse klimaatcampagne.

 • Burgemeester reikt zestien lintjes uit in Winterswijk

  26 april 2021

  Burgemeester Joris Bengevoord mocht maandag zestien gedecoreerden verrassen met een koninklijke onderscheiding, omdat zij zich ieder op hun eigen wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.

 • Gemeenteraadsbesluiten van 22 april 2021

  23 april 2021

  De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de digitale raadsvergadering van donderdag 22 april de volgende besluiten genomen.

 • Cultuurkwartier maakt doorstart met nieuw plan van aanpak

  20 april 2021

  Nadat de gemeenteraad in februari besloot om niet in te stemmen met het ontwikkelplan voor het Cultuurkwartier, was het tijd voor een pas op de plaats: het doel en de scope van de plannen zijn grondig tegen het licht gehouden, met als resultaat een nieuw plan van aanpak. Op dinsdag 20 april heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met dit plan als nieuw vertrekpunt voor de herontwikkeling van het Cultuurkwartier.

 • Tijdelijk nieuwe indeling voor de Markt in Winterswijk

  20 april 2021

  Langzaam maar zeker komen versoepelingen van de coronamaatregelen in zicht. Dat betekent ook dat het weer drukker wordt in het centrum van Winterswijk. Om ervoor te zorgen dat mensen de komende maanden veilig op 1,5 meter afstand van elkaar het centrum kunnen bezoeken, heeft het college van burgemeester en wethouders op dinsdag 20 april een plan vastgesteld voor de verdeling van de openbare ruimte op en rond de Markt.

 • Wethouder Tineke Zomer neemt ontslag

  19 april 2021

  Tineke Zomer heeft per direct ontslag genomen als wethouder. Dat heeft zij vanmorgen in een brief kenbaar gemaakt aan de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Joris Bengevoord.

 • Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) succesvol verlopen in Winterswijk

  19 juli 2021

  Meer dan 3.500 woningeigenaren in Winterswijk hebben meegedaan met de inkoopactie en de waardebonactie in het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Via deze acties is ruim € 335.000,- geïnvesteerd in energiebesparing, besparen woningeigenaren gemiddeld € 75,- per jaar op hun energierekening en wordt er jaarlijks meer dan 545.000 kg CO2 bespaard.

 • Gemeenteraadsbesluiten van 25 maart 2021

  26 maart 2021

  De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de digitale raadsvergadering van donderdag 25 maart de volgende besluiten genomen.

 • Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezingen

  18 maart 2021

  Voorlopige uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 17 maart 2021 in de gemeente Winterswijk.

 • 23 maart: dialoogsessie voor inwoners over duurzame energie

  18 maart 2021

  Wat vindt u als inwoner belangrijk bij het opwekken van duurzame energie in de Achterhoek? Net als in de rest van Nederland, moeten we ook in onze regio aan de slag met het opwekken van duurzame energie met zon en wind. De eerste stappen zijn gezet. Denk mee over de keuzes die de Achterhoek moet maken voor de volgende stap! Meld u aan voor de online dialoogsessies voor inwoners op dinsdag 23 maart 2021 van 19.30 tot 21.30 uur.

 • Handhaving start met proef bodycams

  17 maart 2021

  De gemeente Winterswijk gaat haar buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) uitrusten met een bodycam. Dat is een kleine draagbare camera op hun uniform. De bodycam is bedoeld om de veiligheid van de boa's tijdens hun werk te vergroten. Het gaat om een proef van twee jaar.

 • Winterswijk schiet noodlijdende ondernemers te hulp met leningen

  12 maart 2021

  De gemeenteraad van Winterswijk heeft donderdag 11 maart in een extra raadsvergadering besloten om renteloze leningen te verstrekken aan Winterswijkse ondernemers die hard zijn getroffen door de coronacrisis.

 • Kent u kandidaten voor de prijs ‘Beste Naober 2021’?

  11 maart 2021

  Dit jaar reikt burgemeester Joris Bengevoord voor de zevende keer de prijs ‘Beste Naober’ uit. Wilt u kandidaten aanmelden voor deze prijs? Dit kan tot en met 21 april 2021.

 • Herinnering: Enquête Keurmerk Veilig Buitengebied

  11 maart 2021

  Heeft u de enquête over de veiligheid en leefbaarheid in het buitengebied al ingevuld? Dit kan nog tot 4 april 2021!

 • Burgemeester roept jongeren op te gaan stemmen

  14 oktober 2021

  Burgemeester Joris Bengevoord heeft alle jongeren in Winterswijk die voor de eerste keer mogen stemmen uitgenodigd hun stem te laten gelden bij verkiezingen voor de Tweede Kamer op woensdag 17 maart.

 • Winterswijk maakt stemmen vanuit de auto mogelijk bij verkiezingen

  14 oktober 2021

  De gemeente Winterswijk biedt kiezers de mogelijkheid om tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 17 maart 2021 te stemmen vanuit de auto. Bij het milieubrengstation van de ROVA aan de Leeghwaterweg wordt daarvoor speciaal een stemstraat ingericht.

 • Winterswijk verruimt vrijstelling click & collect winkelverkoop op zondag

  02 maart 2021

  Het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk besloot onlangs om winkels vrijstelling te verlenen van de Winkeltijdenverordening voor de click & collect verkoop op zondag. Het college verruimt deze vrijstelling vanaf 3 maart voor winkelverkoop op zondag op afspraak.

 • Gemeenteraadsbesluiten van 25 februari 2021

  26 februari 2021

  De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de digitale raadsvergadering van donderdag 25 februari de volgende besluiten genomen.

 • Winterswijk breidt netwerk van laadpalen voor elektrische auto’s fors uit

  25 februari 2021

  In het centrum van Winterswijk worden de komende maanden 34 nieuwe laadplekken voor elektrische auto’s aangelegd. De gemeente Winterswijk en Kuster Energy hebben daarover vanmorgen een overeenkomst getekend.

 • Gemeente Winterswijk telt 149 nieuwe woningen

  24 februari 2021

  Om ervoor te zorgen dat Winterswijk ook voor volgende generaties een aantrekkelijke plek blijft om te wonen, zet de gemeente fors in op woningbouw. Het afgelopen jaar zijn er in totaal 149 nieuwe woningen opgeleverd. En ook voor de komende jaren staan er nog zo’n 665 woningen op de planningslijst. Deze planningslijst is dinsdag 23 februari vastgesteld door het college.

 • Gemeente Winterswijk en Stadt Vreden zoeken partijen voor realisatie dienstencentrum Gaxel

  24 februari 2021

  Twee landen, één grens en precies op die grens tussen Winterswijk en Vreden komt straks een dienstencentrum waar Duitse en Nederlandse economieën elkaar treffen en versterken. Vanaf maandag 22 februari is het voor marktpartijen als projectontwikkelaars en bouwbedrijven mogelijk om zich in te schrijven voor de ontwikkeling van dit bijzondere project.

 • Nieuwe herdenkingsfakkel voor Winterswijk

  23 februari 2021

  Vorig jaar november zocht de gemeente Winterswijk kunstenaars en smeden voor het ontwerp en de realisatie van een herdenkingsfakkel die tijdens de jaarlijkse herdenking in het Vrijheidspark kan worden aangestoken. Elf inzendingen zijn binnengekomen en het winnende ontwerp is nu door het college van burgemeester en wethouders gekozen. De nieuwe fakkel wordt een toorts in de vorm van een bloem die een vlam draagt, ontworpen door beeldend kunstenaar Mark Oonk.

 • Winterswijk in de race voor European Green Leaf Award 2022

  23 februari 2021

  Winterswijk is samen met dertien andere Europese gemeenten in de race voor de European Green Leaf Award 2022. De Europese prijs wordt jaarlijks toegekend aan kleine steden en gemeenten die zich onderscheiden op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling.

 • Gemeente Winterswijk pakt criminaliteit in buitengebied aan

  18 februari 2021

  De gemeente Winterswijk gaat samen met ondernemers, bewoners, politie, natuurorganisaties en andere partijen aan de slag om het buitengebied weerbaarder te maken tegen criminaliteit.

 • Vrijstelling click & collect winkelverkoop op zondag

  18 februari 2021

  Burgemeester en wethouders van Winterswijk hebben op grond van artikel 3, lid 3 van de Winkeltijdenverordening besloten om winkels een algemene vrijstelling van de winkeltijden te verlenen om op zondag, tussen 10.00 en 20.00 uur, via het systeem van click & collect artikelen te verkopen.

 • Digitaal koffie drinken met de burgemeester

  18 februari 2021

  In deze coronatijd missen we het contact met anderen. Dat geldt voor ons allemaal, ook voor burgemeester Joris Bengevoord. Daarom nodigt hij inwoners van de gemeente Winterswijk uit digitaal een kopje koffie te drinken.

 • Gemeente biedt steun aan Winterswijkse ondernemers

  12 februari 2021

  Ondernemers die door de coronacrisis verplicht hun deuren hebben moeten sluiten, krijgen een extra steuntje in de rug van de gemeente Winterswijk. Wie in 2020 reclamebelasting heeft betaald, krijgt een compensatie van maximaal 540 euro. Daarnaast komen ondernemers in aanmerking voor een eenmalige stimuleringsbijdrage van 750 euro. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders op dinsdag 9 februari besloten.

 • Winterswijk trekt noodverordening voor centrum in

  03 februari 2021

  Burgemeester Joris Bengevoord heeft de noodverordening van 27 januari 2021 voor het centrum van Winterswijk met onmiddellijke ingang (3 februari 2021, 16.00 uur) ingetrokken. Er is op dit moment geen sprake meer van een dreiging met betrekking tot de ernstige verstoring van de openbare orde.

 • Gemeenteraadsbesluiten van 28 januari 2021

  29 januari 2021

  De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de digitale raadsvergadering van donderdag 28 januari de volgende besluiten genomen.

 • Aanbesteding werkzaamheden “Matchmaker” Internationaal Netwerkbureau

  11 februari 2021

  Het Internationaal Netwerkbureau is een adviesdienst voor Nederlandse en Duitse ondernemers die grensoverschrijdend zaken doen in het buurland, of daarmee willen beginnen.

 • Misterweg voorkeurslocatie nieuw bedrijventerrein

  29 januari 2021

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de Misterweg als voorkeurslocatie aangewezen voor de benodigde aanleg van een nieuw bedrijventerrein in Winterswijk.

 • Winterswijk stopt samenwerking met Explorius bij ontwikkeling Cultuurkwartier

  27 januari 2021

  De gemeente Winterswijk beëindigt de samenwerking met Explorius Vastgoedontwikkeling bij de ontwikkeling van het Cultuurkwartier. De gemeente gaat het plangebied nu in eigen beheer ontwikkelen.

 • Winterswijk twee monumenten rijker

  11 februari 2021

  Het college van burgemeester en wethouders heeft twee panden toegevoegd aan de gemeentelijke monumentenlijst. Het gaat om villa ‘Parnassia’ aan de Wilhelminastraat 33 en villa ‘Hestia’ aan de Wilhelminastraat 37. Extra bijzonder is dat Villa ‘Hestia’ het eerste monument van Winterswijk is met een naoorlogse architectuur.

 • Park Achterhoek goed voor Winterswijk en regio

  21 januari 2021

  Na een periode van intensieve visie- en planvorming over Park Achterhoek, legt het college van burgemeester en wethouders het gewijzigde ontwerpbestemmingsplan ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Op donderdag 25 februari 2021 neemt de raad hierover een besluit. Dit is een belangrijke stap voor de realisatie van het gezondheidspark.

 • Met warmtefoto’s jouw warmteverlies in beeld

  11 februari 2021

  Het Agem Energieloket en de gemeente Winterswijk bieden gratis de mogelijkheid om in een Winterswijkse wijk of buurt een gezamenlijke warmtefoto actie op te zetten.

 • Resultaten enquête leefbaarheid en handhaving

  11 februari 2021

  Van 23 november tot en met 7 december 2020 hebben we een online enquête gehouden over leefbaarheid en handhaving in de gemeente Winterswijk. Op deze pagina kunt u de resultaten van deze enquête lezen.

 • Hochrath wonen & slapen krijgt predicaat Hofleverancier

  11 februari 2021

  Hochrath wonen & slapen aan het Europark in Winterswijk mag zich voortaan Hofleverancier noemen. Burgemeester Joris Bengevoord overhandigde de oorkonde maandagmiddag 11 januari aan de eigenaren Guido en Christien Hochrath.

 • Burgemeester overhandigt cheque aan Voedselbank Winterswijk

  11 februari 2021

  Burgemeester Joris Bengevoord heeft vrijdag 8 januari een cheque ter waarde van € 3.310,- overhandigd aan Will de Graaff, voorzitter van de Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk. Dit bedrag is het resultaat van een inzamelingsactie onder medewerkers en raadsleden van de gemeente Winterswijk en is bestemd voor de voedselbank in Winterswijk.

 • Winterswijkse IJs Vereniging krijgt 100% Winterswijk Trofee, Pui Promotie Prijs gaat naar pianohandel Westera

  11 februari 2021

  De Winterswijkse IJs Vereniging (WIJV) heeft dit jaar de 100% Winterswijk Trofee gekregen. De Pui Promotie Prijs ging naar pianohandel Westera.

 • Hendrik-Jan Mensink krijgt gemeentelijke erepenning voor inzet behoud SKB

  11 februari 2021

  Hendrik-Jan Mensink (45) heeft de zilveren erepenning van de gemeente Winterswijk gekregen voor zijn inzet voor het behoud van Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit is maandagavond bekendgemaakt tijdens de online nieuwjaarsuitzending van de gemeente Winterswijk.