Homepage RSS icoon

 • Oonk Speciaalzaak ontvangt predicaat Hofleverancier

  21 juli 2019

  Oonk Rijwiel- en Babyspeciaalzaak aan de Misterstraat in Winterswijk mag zich voortaan Hofleverancier noemen. Burgemeester Joris Bengevoord overhandigde de oorkonde zondag 21 juli aan de eigenaren Gé en Wilma Oonk.

 • Tijdelijk verbod onttrekken oppervlaktewater vanwege extreme droogte

  18 juli 2019

  Vanaf vandaag, donderdag 18 juli 2019 (12.00 uur), geldt er een tijdelijk verbod voor het onttrekken van water uit beken, sloten en vijvers (oppervlaktewater). Het verbod geldt voor iedereen. Sproeien met grondwater is nog wel toegestaan. Nadere informatie kunt u vinden op de website van het Waterschap Rijn en IJssel via onderstaande link.

 • Winterswijk verlengt Natuur- en MilieuEducatie

  17 juli 2019

  De gemeente Winterswijk heeft besloten het Natuur- en MilieuEducatie programma (NME) te verlengen voor de periode 2019 - 2021. Het programma is in de gemeente zeer goed bevallen bij de deelnemende basisscholen. Daarom zal een nieuwe overeenkomst worden afgesloten.

 • 100% Winterswijk voert voortaan het beheer van de infozuilen uit

  17 juli 2019

  Burgemeester en wethouders hebben besloten het beheer van de informatievoorziening op nieuwe infozuilen langs de rondwegen uit te besteden aan 100% Winterswijk.

 • Rijk en regio investeren 40 miljoen euro in Achterhoek

  16 juli 2019

  Om de Achterhoek in de toekomst aantrekkelijk te houden voor haar bewoners investeren Rijk en regio gezamenlijk 40 miljoen euro in de Regio Deal Achterhoek. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en andere betrokken bewindspersonen vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De Achterhoek kampt met een dalende (beroeps-) bevolking, terwijl het een sterke en innovatieve regio is met veel gespecialiseerde maakbedrijven. De regio werkt samen met bewoners aan het behoud van een gezonde economie, met slimme innovaties in de maakindustrie, en aan het verbeteren van de woon- en leefomgeving. Nu er overeenstemming is voor de financiering en specifieke invulling van de deal, kan de regio starten met de uitvoering.

 • Voorzitter en twee leden gezocht voor de Adviescommissie Cultuurhistorie

  16 juli 2019

  De Adviescommissie Cultuurhistorie bestaat uit een voorzitter en zes leden en wordt bijgestaan door een technisch adviserend ambtenaar en een ambtelijk secretaris. Ten minste twee leden van de commissie zijn afkomstig uit plaatselijke verenigingen actief op het gebied van cultuurhistorie en één lid is de monumentenadviseur van het Gelders Genootschap.

 • Gemeentenieuws 16 juli 2019

  16 juli 2019

  Met onder andere bezoek van commissaris van de Koning en Regionalrat aan Winterswijk, zomerprogramma voor scholieren, drie thema's voor armoedebestrijding.

 • Drie thema’s voor armoedebestrijding Winterswijk

  15 juli 2019

  Op 12 maart koos de gemeente Winterswijk met ruim 100 inwoners drie thema’s uit, die zij samen wil uitwerken om zo armoede binnen de gemeentegrenzen nog beter te bestrijden. De thema’s zijn: taboe doorbreken, systeem versimpelen, kind-, jeugd- en generatie armoede.

 • Haantje terug van weggeweest!

  12 juli 2019

  Op 12 juli 2019 nam het haantje zijn prominente positie weer in op de top van de Jacobstoren. Wethouder Wim Aalderink, gedeputeerde Peter Drenth en smid Joost Bosman plaatsten samen de haan weer boven op de Jacobstoren. Een enorme hijskraan bracht het drietal naar de top van de toren.

 • Regionalrat van Bezirksregierung Münster bezoekt Vreden en Winterswijk

  10 juli 2019

  In het kader van de grensoverschrijdende samenwerking bracht de Regionalrat van de Bezirksregierung Münster op woensdag 10 juli een werkbezoek aan zowel Stadt Vreden als Winterswijk.

 • Gemeentenieuws 9 juli 2019

  09 juli 2019

  Met onder andere terugblik op de raadsvergadering, Zomerschool Winterswijk, app SDOA werkt, NIX 18.

 • Zorg voor kwetsbare kinderen en jongeren in grensstreek moet beter

  08 juli 2019

  De gemeente Winterswijk gaat met steun van de Europese Unie onderzoeken hoe de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van de jeugdzorg in het Duits-Nederlandse grensgebied kan worden verbeterd.

 • Vondst asbestdeeltjes

  05 juli 2019

  Gisteren is er een melding gedaan van een mogelijke asbestvondst in een gemeentelijke groenstrook nabij de Kreilstraat in Winterswijk.

 • Vacatures

  04 juli 2019

  Wij zoeken voor de opgave Armoedevrij Winterswijk 2040 ondersteuning. Ook zoeken we een informatiemanager en een specialist kunst & cultuur.

 • Uitbreiding koopzondagen in juli en augustus

  02 juli 2019

  De gemeenteraad van Winterswijk heeft op 27 juni besloten het aantal koopzondagen per jaar met 6 extra zondagen in de maanden juli en augustus uit te breiden.

 • Gemeentenieuws 2 juli 2019

  02 juli 2019

  Met onder andere huisarts Joop Klein Haneveld benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, meldingen eikenprocessierups, proef met dynamische straatverlichting, Achterhoeks Beweeg en Sportakkoord, barometer hernieuwbare opwek.

 • Joop Klein Haneveld geridderd bij 40-jarig jubileum als huisarts

  29 juni 2019

  De Winterswijkse huisarts Joop Klein Haneveld (70) is zaterdag 29 juni door locoburgemeester Elvira Schepers benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de eervolle onderscheiding bij de viering van zijn 40-jarig jubileum in Theater De Storm.

 • Gemeenteraadsbesluiten van 25 en 27 juni 2019

  28 juni 2019

  De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van dinsdag 25 en donderdag 27 juni de volgende besluiten genomen.

 • Wijziging locatie raadsvergaderingen 25 en 27 juni

  24 juni 2019

  De vergaderlocatie op 25 en 27 juni is de kleine zaal van Theater De Storm. De raadsvergaderingen van dinsdag 25 juni om 19.30 uur en donderdag 27 juni om 17.00 uur zijn verplaatst naar de kleine zaal van Theater De Storm, Haitsma Mulierweg 11 in Winterswijk. Deze zaal is namelijk koeler bij deze zomerse temperaturen.

 • Hitte in Nederland

  24 juni 2019

  De komende dagen is het tropisch warm in Nederland. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is sinds 23 juni actief. Dit betekent dat het nodig is om maatregelen te nemen om gezondheidsproblemen bij kwetsbare groepen te beperken. Het hitteplan geldt voor de provincies Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Flevoland, Noord-Brabant en Limburg. Het hitteplan is in feite een waarschuwing voor hitte en de risico’s die dit met zich mee kan brengen en een oproep om extra op elkaar te letten.

 • Onverwachte financiële opsteker voor Winterswijk

  20 juni 2019

  De gemeente Winterswijk krijgt in 2020 en latere jaren extra geld van het Rijk. Dat is een meevaller, die nog niet verwerkt is in de Kadernota die volgende week in de gemeenteraad wordt besproken. Het college komt bij de begroting in november van dit jaar met voorstellen voor de besteding van het extra geld.

 • Verontreiniging in deel Osink-Bemersbeek

  19 juni 2019

  Maandagmiddag 17 juni is er via een hemelwaterafvoer van het rioleringsstelsel chloorhoudend water in de Osink-Bemersbeek terecht gekomen ter hoogte van de Meester Meinenweg in Kotten (Winterswijk).

 • Heeft u een idee om samen 75 jaar vrijheid te vieren?

  11 juni 2019

  In 2020 vieren wij 75 jaar vrijheid en vrede. Dat doen wij als regio Achterhoek samen met zoveel mogelijk inwoners, organisaties en buren uit de Duitse grensregio. Naast het centrale programma met bijzondere projecten is er ook veel ruimte voor lokale initiatieven. Heeft u een idee voor een lokaal initiatief om samen 75 jaar vrijheid te vieren of stil te staan bij wat 75 jaar vrede betekent in uw gemeente? Laat het ons dan weten, zodat we gezamenlijk kunnen kijken of dit initiatief in aanmerking komt voor subsidie.

 • Gemeenteraadsbesluiten van 29 mei 2019

  03 juni 2019

  De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van woensdag 29 mei de volgende besluiten genomen.

 • Kadernota 2019 - Gemeente koerst op armoedevrij en duurzaam Winterswijk

  29 mei 2019

  Het college van burgemeester en wethouders wil met volle kracht vooruit richting een armoedevrij en duurzaam Winterswijk. Dat staat in de Kadernota 2019 die het college vandaag heeft aangeboden aan de gemeenteraad.

 • College vraagt gemeenteraad krediet voor vervanging dak theater De Storm

  29 mei 2019

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor € 175.000 subsidie te verlenen aan theater De Storm voor het vervangen van de dakbedekking.

 • College wil meer ruimte voor koopzondagen

  14 mei 2019

  Het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk stelt de gemeenteraad voor om in de maanden juli en augustus zes extra koopzondagen aan te wijzen. Het college geeft daarmee invulling aan één van de ambities uit het coalitieakkoord 2019-2022 ‘Winterswijk wint!’.

 • College wil bedrijvenlandgoed Slinge ontwikkelen

  30 april 2019

  Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 23 april ingestemd met het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan “DAV-terrein”.

 • Dertien Winterswijkers krijgen Koninklijke onderscheiding

  26 april 2019

  Burgemeester Joris Bengevoord heeft tijdens de jaarlijkse Lintjesregen een recordaantal Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Maar liefst dertien Winterswijkers kregen vrijdag in Theater De Storm een lintje opgespeld.

 • Gemeente start met ondieper maken kleiput

  07 juni 2019

  De gemeenteraad van Winterswijk heeft op 25 oktober de gebiedsvisie voor de Driemarkweg en omgeving vastgesteld. Op dinsdag 6 november is de gemeente begonnen met het ondieper maken van de kleiput om de natuur de kans te geven zich daar verder te ontwikkelen.

 • Groen licht voor natuurontwikkeling in voormalige kleiput

  23 juli 2018

  Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de gebiedsvisie voor de Driemarkweg en omgeving. Ook wil het college starten met de herinrichting van de voormalige kleiput om de natuur in het gebied te versterken.

 • Proef met dynamische straatverlichting

  27 juni 2019

  Langs het fietspad van de P.J. Oudlaan/Rijnstraat in Winterswijk wordt dynamische straatverlichting geplaatst. Deze verlichting brandt buiten ingestelde spitstijden voor woon/werkverkeer en alleen als een fietser of voetganger nadert. Met deze proef onderzoekt gemeente Winterswijk wat de beleving is onder gebruikers en hoeveel elektriciteit bespaard kan worden, terwijl de verkeersveiligheid gegarandeerd blijft.

Uitgelicht