Homepage RSS icoon

 • Waarschuwing voor Winterswijkse winkeliers, bedrijven en instellingen

  30 oktober 2020

  Er is bij ons het signaal binnengekomen dat organisaties en bedrijven in Winterswijk benaderd worden door De Gemeentegids voor het afnemen van een internetadvertentie op de website www.gemeentegids.org. Deze benadering gebeurt niet in opdracht van de gemeente Winterswijk en is ook geen officiële publicatie van de gemeente Winterswijk.

 • Gemeente Winterswijk ondersteunt initiatief De Knarrenhof

  29 oktober 2020

  Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 oktober besloten om een intentieverklaring af te geven voor De Knarrenhof. De Knarrenhof is een woonvorm voor jong en oud met de combinatie van de hofjes van vroeger met het gemak van heden. Iedereen woont zelfstandig maar helpt elkaar. Met de intentieverklaring kan De Knarrenhof gebruik maken van de landelijke stimuleringsregeling Wonen en Zorg.

 • Coronateststraat geopend in Winterswijk

  28 oktober 2020

  De GGD heeft op woensdag 28 oktober een nieuwe testlocatie geopend aan de Tinbergenstraat 34 in Winterswijk. Op de eerste dag hebben zich al zo'n 250 mensen met corona-gerelateerde klachten laten testen. Mensen met klachten kunnen er alleen op afspraak terecht.

 • Concept-programma wegverkeerslawaai

  28 oktober 2020

  Het college van B&W van de gemeente Winterswijk heeft een concept-saneringsprogramma vastgesteld voor 177 saneringswoningen.

 • Week van de Pleegzorg van 28 oktober tot en met 4 november

  27 oktober 2020

  Met deze actieweek vraagt Pleegzorg Nederland extra aandacht voor pleegzorg en het tekort aan pleegouders in Nederland. Ook Winterswijk heeft meer pleegouders nodig, om kinderen in de buurt te kunnen opvangen. Opent u uw wereld voor een kind?

 • Vacature: raadsadviseur (tevens plv. raadsgriffier)

  27 oktober 2020

  Word jij enthousiast van het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving? Ben je integer, onafhankelijk en sta je stevig in je schoenen? Dan is dit wellicht de functie voor jou! Wij zoeken een raadsadviseur.

 • Geef uw mening over nota ‘Sport beweegt Winterswijk’

  27 oktober 2020

  Van 4 november tot en met 15 december 2020 ligt de nota ‘Sport beweegt Winterswijk’ met bijbehorende uitvoeringsagenda ter inzage. In deze periode kan iedereen zijn mening over het beleid en de uitvoeringsagenda kenbaar maken. Daarna stellen wij het definitieve beleid op en wordt deze ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

 • Gemeentenieuws 27 oktober 2020

  27 oktober 2020

  Met onder andere waardebon voor energiebesparende producten, meedenken over vuurwerk in Winterswijk, nota 'Sport beweegt Winterswijk'.

 • Werkzaamheden aanleg Vrijheidspark in beeld

  26 oktober 2020

  De uitvoeringswerkzaamheden voor het nieuw aan te leggen Vrijheidspark zijn in volle gang. In juni zijn we gestart met de eerste fase: de herinrichting van de Jeugdkerkstraat en de aanleg van een nieuw parkeerterrein. Na de Jeugdkerkstraat is ook de Schoolstraat onder handen genomen. De verwachting is dat het gehele project eind 2020 is afgerond.

 • Waardebon voor energiebesparende producten voor woningeigenaren

  26 oktober 2020

  Alle woningeigenaren in de gemeente Winterswijk ontvangen deze week per brief een waardebon van € 70,- voor (kleine) energiebesparende producten voor de woning. Via de waardebon kunnen producten zoals tochtstrips, LED-lampen, radiatorfolie en isolatiematerialen worden aangeschaft.

 • Zaterdagmarkt terug naar de Markt

  24 oktober 2020

  Vanaf zaterdag 24 oktober 2020 is de wekelijkse zaterdagmarkt weer te vinden op de Markt.

 • Wilt u meedenken over vuurwerk in Winterswijk?

  23 oktober 2020

  Op maandag 2 november 2020 om 20.00 uur organiseren wij een digitale bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst kunt u ons laten weten wat u van vuurwerk vindt. Vindt u het vuurwerk gezellig of ondervindt u juist veel overlast?

 • Nacht van de nacht

  22 oktober 2020

  Tijdens de Nacht van de Nacht worden er door het hele land evenementen georganiseerd in het donker. Bedrijven en gemeenten doven lichten van gebouwen en reclameverlichting.

 • College gaat drie locaties nader onderzoeken als voorkeurslocatie nieuw bedrijventerrein

  22 oktober 2020

  Het college trekt het oorspronkelijke besluit over Tuunterveld als enige voorkeurslocatie in en laat nu drie locaties nader onderzoeken. Het gaat om de gebieden Elinksveld (aan de Kottenseweg), Misterweg en Tuunterveld (aan Rondweg West).

 • Politiek forum 29 oktober 2020

  22 oktober 2020

  Op 29 oktober is er een politiek forum van de gemeenteraad van Winterswijk, vanaf 19.30 uur. Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde.

 • Colleges stemmen in met de uitgangspunten voor nieuwe werkwijze uitvoering Participatiewet

  21 oktober 2020

  Eind vorig jaar hebben de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk besloten om inwoners nóg beter te willen begeleiden naar betaald werk of dagbesteding. Daarvoor wordt een nieuwe uitvoeringsorganisatie opgericht. Dit betekent dat de Sociale Dienst Oost Achterhoek en het sociaal werkbedrijf Werkbaan Oost samengevoegd worden. De afgelopen maanden is gewerkt aan de uitwerking van dit besluit. De colleges van B&W hebben nu ingestemd met een voorstel waarin de uitgangspunten voor deze nieuwe werkwijze is vastgelegd.

 • Oost Gelre en Winterswijk samen voor Regenbooggemeente

  21 oktober 2020

  De gemeenten Oost Gelre en Winterswijk willen beide Regenbooggemeente worden. Een gemeente waarin iedereen lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender en intersekse personen (LHBTI’ers) accepteert zoals ze zijn.

 • Doe mee met de cursus Politiek Actief!

  21 oktober 2020

  Vraagt u zich wel eens af hoe de beslissingen worden genomen in de gemeenteraad? Denkt u wel eens dat u dat beter zou kunnen? Of wilt u iets voor elkaar krijgen bij de gemeente, maar weet u niet hoe? Volg dan cursus Politiek Actief voor de gemeente en ontdek het!

 • Gooi niet wasbare mond-neuskapjes en wegwerphandschoenen bij het restafval

  21 oktober 2020

  We gebruiken mond-neuskapjes om ons extra te beschermen tegen het coronavirus. Veel mensen weten nog niet waar de beschermende middelen tegen corona kunnen worden weggegooid.

 • Gemeentenieuws 20 oktober 2020

  20 oktober 2020

  Met onder andere cursus Politiek Actief, bladkorven, politiek forum, Duurzame Foto Challenge, niet wasbare mond-neuskapjes en wegwerp handschoenen horen bij het restafval.

 • Arfgoodnota 2021-2024 gemeenten Aalten, Oost Gelre en Wenterswiek ok in ’t Achterhooks!

  15 oktober 2020

  Op dinsdag 13 oktober 2020 hebt de colleges van de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Wenterswiek beslotten um ’t arfgoodbeleid veur de periode 2021-2024 veur vaststelling veur te leggen aan de raod.

 • Duurzame Foto Challenge

  15 oktober 2020

  Help mee om tijdens de Winterswijkse klimaatweken duurzaamheid en klimaat letterlijk in beeld te brengen.

 • Ruim baan voor voetgangers in het centrum van Winterswijk

  15 oktober 2020

  Voetgangersgebieden in het centrum zo lang mogelijk vrij houden. Dat wil het college van burgemeester en wethouders. Pakketdiensten mogen daarom voortaan alleen ’s ochtends tot 12.00 uur nog door de winkelpromenades rijden om pakketten te bezorgen. Daarmee ontstaat meer rust en ruimte voor het winkelend publiek.

 • Nieuwe noodverordening VNOG per 14 oktober 2020

  15 oktober 2020

  De voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld die per 14 oktober geldt.

 • Regionale Energiemonitor: opwekking duurzame elektriciteit loopt voorspoedig

  14 oktober 2020

  Duurzaamheid is een belangrijke opgave van de gemeente Winterswijk. De gemeente wil in 2030 energieneutraal zijn voor de gebouwde omgeving. Daarom is het belangrijk om te kijken hoe ver de gemeente hiermee is. De Regionale Energiemonitor geeft hier inzicht in.

 • Enquête invoering ja/ja sticker

  27 oktober 2020

  De gemeente Winterswijk onderzoekt of het mogelijk is om op 1 september 2021 de ja/ja sticker in te voeren in Winterswijk. Dat betekent dat inwoners alleen ongeadresseerd reclamedrukwerk ontvangen als ze een ja/ja sticker op de brievenbus hebben. Als er geen sticker op uw brievenbus zit, ontvangt u nog wel de huis-aan-huis bladen en geen ongeadresseerd reclamedrukwerk. Dit is een omkering van het huidige systeem. Het college hoopt hiermee het milieu minder te belasten: besparing op papier, inkt en brandstof.

 • Gemeentenieuws 13 oktober 2020

  13 oktober 2020

  Met onder andere enquête invoering ja / ja sticker, Winterswijkse Klimaatweken, Centrumvisie, Terugblik op de raad.

 • Innovatie in de landbouw is nodig

  08 oktober 2020

  De kwaliteit van natuur en landschap in de Achterhoek en zeker in Winterswijk staan door de stikstofnorm en droogte zwaar onder druk. Tegelijkertijd zien we dat veel boeren noodgedwongen moeten stoppen. In een landschap dat voor een belangrijk deel gemaakt is en beheerd wordt door boeren, is dit zeer ongewenst. Daarom is innovatie in de landbouw hard nodig.

 • Wijziging telefonische bereikbaarheid

  08 oktober 2020

  De telefonische bereikbaarheid van de gemeente Winterswijk is gewijzigd.

 • Duurzame samenwerking tussen Asito en gemeente Winterswijk

  08 oktober 2020

  De gemeente Winterswijk heeft per 1 oktober 2020 een vijfjarig contract gesloten met schoonmaakbedrijf Asito voor het schoonmaakonderhoud en de glasbewassing van 13 gemeentelijke locaties. Een contract dat de mogelijkheid biedt tot verlenging met driemaal één optiejaar.

 • Adviescommissie Cultuurhistorie Winterswijk

  08 oktober 2020

  In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus gaat de fysieke vergadering van de Adviescommissie Cultuurhistorie Winterswijk op donderdag 15 oktober niet door.

 • Politiek forum 8 oktober 2020

  07 oktober 2020

  Op 8 oktober is er een politiek forum van de gemeenteraad van Winterswijk, vanaf 19.30 uur. Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij kan de raad worden geïnformeerd over actuele onderwerpen, of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid.

 • Begroting 2021 in beeld

  06 oktober 2020

  Vandaag vindt u direct na de gemeentepagina’s in Achterhoek Nieuws een verkorte weergave in tekst en beeld van onze begroting, te weten de ‘Begroting 2021 in beeld’. Op een eenvoudige wijze kunt u zo kennis nemen van onze plannen voor het komende jaar.

 • Gemeentenieuws 6 oktober 2020

  06 oktober 2020

  Met onder andere Begroting 2021 in beeld, kandidaten gezocht voor Duurzaamheidsprijs 2021, start laatste verkoopfase Plan Boterstraat, meepraten over wind- en zonne-energie, Coming Out Day, Sociaal Team de Post over Kom der bi-j!

 • Week van de toegankelijkheid 2020

  05 oktober 2020

  Vandaag start de Week van de Toegankelijkheid. In deze week van 5 tot en met 9 oktober organiseert het team van Winterswijk Drempelvrij een aantal activiteiten rondom het thema ‘digitale toegankelijkheid’.

 • Gemeente plaatst bladkorven

  15 oktober 2020

  Het herfstseizoen is begonnen. De bomen bieden een fraai kleurenspel aan herfsttinten en de bladeren beginnen te vallen. Deze week begint de ROVA met het plaatsen van de bladkorven.

 • Gemeenteraadsbesluiten van 24 september en 1 oktober 2020

  01 oktober 2020

  De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van 24 september en 1 oktober de volgende besluiten genomen.

 • Gezocht: kandidaten Duurzaamheidsprijs 2020

  13 oktober 2020

  De gemeente Winterswijk is op zoek naar duurzame voorlopers voor de Duurzaamheidsprijs 2020. Mensen die actief bezig zijn met bijvoorbeeld energie besparen, het opwekken van duurzame energie, het vergroenen van de omgeving. Of met innovaties op het gebied van circulariteit en andere vormen van duurzaamheid.

 • Dringend advies tot het dragen van mondkapjes

  30 september 2020

  In heel Nederland wordt iedereen dringend geadviseerd vanaf vandaag niet-medische mondkapjes te dragen in alle publieke binnenruimtes.

 • Begroting 2021: Sterker uit de crisis door investeringen

  30 september 2020

  Onverminderd inzetten op duurzaamheid, het centrum en een armoedevrije gemeente. Dat doet het college van burgemeester en wethouders in Winterswijk. Goed wonen, werken en recreëren zijn en blijven de belangrijkste uitgangspunten voor de gemeente. Tegelijkertijd treft het college maatregelen om de uitgaven van de jeugdzorg en Wmo beheersbaar te houden.
  Het college presenteerde vandaag een sluitende begroting met een goede balans tussen ambities en beschikbare middelen. De gemeenteraad bespreekt de begroting op 3 en 5 november in de raadsvergadering.

 • Nederlandse en Duitse bestuurders bezorgd over drukte in centrum Winterswijk

  29 september 2020

  Burgemeester Joris Bengevoord ziet het steeds drukker worden in het centrum van Winterswijk. Vooral op zaterdag is het vaak erg druk in de winkelstraten. Dat baart hem grote zorgen nu het aantal coronabesmettingen weer in snel tempo toeneemt. Samen met Landrat Dr. Kai Zwicker vraagt hij de Nederlandse en Duitse bezoekers om hun verstand te blijven gebruiken. Aankomende zaterdag zullen politie, BOA’s en de Koninklijke Marechaussee extra letten op de naleving van de nieuwe coronamaatregelen die het kabinet maandagavond heeft bekendgemaakt.

 • Nieuwe landelijke coronamaatregelen per 29 september 2020

  28 september 2020

  Het kabinet heeft maandagavond nieuwe landelijke maatregelen aangekondigd in de strijd tegen het coronavirus. De maatregelen gaan dinsdagavond om 18.00 uur in.

 • College wil invoering ja / ja sticker op 1 september 2021

  23 september 2020

  Het college van burgemeester en wethouders onderzoekt of het mogelijk is om op 1 september 2021 de ja/ja sticker in te voeren in Winterswijk. Dat betekent dat inwoners alleen ongeadresseerd reclamedrukwerk ontvangen als ze een ja/ja sticker op de brievenbus hebben. Dit is een omkering van het huidige systeem. Het college hoopt hiermee het milieu minder te belasten: besparing op papier, inkt en brandstof.

 • College stelt nieuwe woonvisie 2020-2025 vast

  16 september 2020

  De gemeente Winterswijk heeft een nieuwe woonvisie opgesteld voor de periode 2020-2025. De titel ‘Passend en duurzaam wonen in Winterswijk’ geeft in één zin weer waarop de visie is gericht: een passende en duurzame woning voor alle inwoners. Met een accent op starters en jonge gezinnen, want doorstroming op de woningmarkt is belangrijk. Het college van burgemeester en wethouders legt deze woonvisie nu voor aan de gemeenteraad.

 • Coronamaatregelen per 1 september

  02 september 2020

  Minister-president Mark Rutte en Minister Hugo de Jonge hebben dinsdagavond in een persconferentie de stand van zaken over het coronavirus gedeeld. Zo gaven zij aan waar we nu, ongeveer een half jaar na het begin van de uitbraak, staan. Verder stonden zij stil bij wat we doen om een tweede golf voor te blijven.

 • Gemeente wil meer aandacht voor geologische rijkdom van Winterswijk

  27 augustus 2020

  De gemeente Winterswijk heeft nieuw beleid opgesteld om de bijzondere geologische kwaliteiten van Winterswijk beter voor het voetlicht te brengen. Het college van burgemeester en wethouders legt de nieuwe beleidsnota nu voor aan de gemeenteraad.

 • Centrum Duurzaam Winterswijk weer open

  26 augustus 2020

  Op dinsdag 1 september, Duurzame Dinsdag, gaat het Centrum Duurzaam Winterswijk weer open voor publiek. Inwoners kunnen iedere werkdag tussen 10.00 en 16.00 uur binnenlopen voor informatie over duurzaamheid. Ze kunnen bij het centrum terecht met bijvoorbeeld vragen over energie besparen, het duurzaam opwekken van energie, meer comfort in huis en beschikbare subsidies en regelingen.

 • Kabinet scherpt landelijke coronamaatregelen aan

  19 augustus 2020

  Het gaat niet goed met de ontwikkelingen rond het coronavirus in ons land. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen neemt weer toe. Als we niet oppassen, zijn we binnen afzienbare tijd weer terug bij af. Daarom heeft het kabinet gisteravond enkele landelijke maatregelen aangescherpt.

 • Winterswijkers tevreden over uitvoering Wmo en jeugdhulp

  21 juli 2020

  Adviesbureau BMC heeft in opdracht van Winterswijk en vijf andere Achterhoekse gemeenten een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek vindt elk jaar plaats onder inwoners die zorg en ondersteuning ontvangen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet. Uit het onderzoek blijkt dat inwoners van Winterswijk tevreden zijn over de toegang tot de hulp, kwaliteit van de dienstverlening en de effecten van de hulp.

 • Geen evenementen tijdens volksfeestweekend in Winterswijk

  14 juli 2020

  Het Winterswijkse Volksfeest gaat dit jaar definitief niet door vanwege het coronavirus. Dat hebben de gemeente Winterswijk en de Vereeniging Volksfeest Winterswijk in goed overleg besloten. De gemeente staat in het volksfeestweekend ook geen alternatieve evenementen toe in de openbare ruimte.

 • Burgemeester op Lintjestour door Winterswijk

  03 juli 2020

  Burgemeester Joris Bengevoord ging vrijdag op Lintjestour door Winterswijk. Zestien Winterswijkers kregen hun Koninklijke onderscheiding alsnog persoonlijk thuisbezorgd.

 • Tuunterveld voorkeurslocatie nieuw bedrijventerrein

  02 juli 2020

  Het college van burgemeester en wethouders heeft het Tuunterveld als voorkeurslocatie aangewezen voor de benodigde aanleg van een nieuw bedrijventerrein in Winterswijk.

 • Gemeenteraadsbesluiten van 18 en 25 juni 2020

  28 juni 2020

  De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van donderdag 18 en 25 juni de volgende besluiten genomen.

 • Wethouder en gedeputeerde openen zonnedak op bedrijfspand

  26 juni 2020

  Wethouder Tineke Zomer en gedeputeerde Jan van der Meer van de Provincie Gelderland hebben vrijdag 26 juni het zonnedak van hoveniersbedrijf Sjoerd Frielink Multidiensten geopend.

 • Coronamaatregelen verder versoepeld vanaf 1 juli

  25 juni 2020

  Het kabinet heeft woensdagavond 24 juni bekendgemaakt dat de coronamaatregelen vanaf 1 juli verder kunnen worden versoepeld. 1,5 meter afstand blijft de norm. Door afstand te houden, geven we elkaar meer ruimte.

 • Regio Achterhoek: Samen d’ran voor duurzame energie

  17 juni 2020

  Op 16 juni 2020 is het concept van de Regionale Energiestrategie (RES) vastgesteld door de colleges van de acht regiogemeenten en het dagelijks bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel. Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland besluiten hierover op 30 juni a.s. In de concept-RES staat hoeveel duurzame energieproductie de regio in 2030 met zon en wind mogelijk wil maken. De Achterhoek streeft naar de opwek van 1,35 terawattuur (TWh). Met dit voorlopige bod geeft de regio invulling aan het landelijke Klimaatakkoord. Hierin staat dat de 30 regio’s in Nederland in 2030 samen 35 TWh per jaar aan grootschalig duurzame energie moeten produceren. De Achterhoek benut de RES voor regionale, provinciale en landelijke energie-ambities.

 • AKWA en Onderzoekcentrum B-WARE starten onderzoek kleiput

  16 juni 2020

  AKWA (Aquatisch Kenniscentrum Wageningen) en Onderzoekcentrum B-WARE hebben opdracht gekregen om de huidige status van de kleiput én de nog geplande, inrichtingsplannen te toetsen op het behalen van de natuurdoelstellingen van de plas. De aanpak bestaat uit twee fasen: fase 1 een verkenning en fase 2 een concrete uitwerking en advies. Voor fase 1 is opdracht gegeven en deze start deze maand.

 • Corona-update: Toiletten en douches op campings vanaf 15 juni weer open

  10 juni 2020

  Toiletten en douches op Nederlandse campings en vakantieparken mogen vanaf 15 juni weer open. Dat heeft het kabinet dinsdag 9 juni besloten. Oorspronkelijk stond de heropening gepland voor 1 juli.

 • Zomervakantie in coronatijd

  03 juni 2020

  De zomer van 2020 wordt vanwege het coronavirus anders dan we gewend zijn. Met vakantie gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend. Voor wie toch gaat, luidt het advies van het kabinet: bereid u goed voor en informeer uzelf.

 • Oost-Nederland roept politiek Den Haag op om ‘Nederland slim te benutten’

  02 juni 2020

  Met een unieke gezamenlijke boodschap roepen de provincies Gelderland en Overijssel en de acht regio’s in Oost-Nederland vanaf vandaag de politieke partijen in Den Haag op om Nederland slim te benutten. Commissaris van de Koning van Overijssel Andries Heidema: “Ons land staat voor belangrijke maatschappelijke opgaven. Voor de aanpak van de transities in het post-coronatijdperk zijn innovatieve oplossingen nodig. Benut daarvoor Oost-Nederland."

 • Meer ruimte voor terrassen door afsluiting Markt voor autoverkeer

  29 mei 2020

  Vanaf 1 juni sluit de gemeente Winterswijk de Markt in de weekenden af voor autoverkeer om grotere terrassen mogelijk te maken.

 • Leerlingen GKC op onderzoek in wijk De Pas

  28 mei 2020

  Het Gerrit Komrij College (GKC) wil meer projectmatig met leerlingen gaan werken. Samen met de gemeente Winterswijk is de school daarom gestart met het project ‘Leren in De Pas’. Leerlingen van het GKC gaan in dit project onderzoeken hoe ze de wijk De Pas toekomstbestendig kunnen maken op sociaal gebied, ruimtelijke inrichting en verduurzaming.

 • Verdere versoepeling coronamaatregelen per 1 juni

  20 mei 2020

  Het kabinet heeft dinsdagavond bekendgemaakt dat per 1 juni in Nederland opnieuw enkele coronamaatregelen kunnen worden versoepeld.

 • Gemeenteraadsbesluiten van 14 mei 2020

  18 mei 2020

  De gemeenteraad van Winterswijk heeft op donderdag 14 mei een extra raadsvergadering gehouden. Deze vergadering stond geheel in het teken van het ‘Taskforce Plan 100% Winterswijk (van herstel naar beter)’.

 • Zonneparken in Winterswijk

  07 mei 2020

  In deze video maakt wethouder Tineke Zomer een rondgang langs drie locaties waar in Winterswijk grootschalige zonneparken worden ontwikkeld.

 • Kabinet versoepelt maatregelen corona stap voor stap

  06 mei 2020

  Het kabinet heeft woensdagavond 6 mei een routekaart gepresenteerd om de maatregelen tegen het coronavirus stap voor stap te versoepelen.

 • Start zwemseizoen 2020 en COVID-19

  06 mei 2020

  Vrijdag 1 mei start het zwemseizoen officieel voor zwemplassen in oppervlaktewateren. Door COVID-19 maatregelen is dat allemaal anders. De overheid wil dat mensen zoveel mogelijk thuisblijven.

 • Toespraak burgemeester Joris Bengevoord op 4 mei 2020

  04 mei 2020

  De jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst bij het raadhuis kon vanavond niet doorgaan vanwege het coronavirus. De leden van het college van burgemeester en wethouders en de vicevoorzitter van de gemeenteraad hebben daarom vanmorgen kransen gelegd bij de verschillende oorlogsmonumenten. In deze video houdt burgemeester Joris Bengevoord een toespraak over het belang van onze vrijheid.

 • Burgemeesters willen snel duidelijkheid over situatie ziekenhuizen

  25 april 2020

  Burgemeester Joris Bengevoord en zijn collega Mark Boumans (Doetinchem) hebben een gezamenlijke verklaring opgesteld, waarin zij de Raad van Toezicht van Santiz oproepen om snel duidelijkheid te scheppen over de situatie rondom de ziekenhuizen in Doetinchem en Winterswijk.

 • Koninklijke onderscheiding voor zestien Winterswijkers

  26 mei 2020

  De jaarlijkse Lintjesregen heeft in Winterswijk een recordaantal Koninklijke onderscheidingen opgeleverd. Maar liefst zestien inwoners krijgen een lintje voor hun bijzondere verdiensten. Veertien personen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en twee tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Gemeenteraadsbesluiten van 23 april 2020

  12 mei 2020

  De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de raadsvergadering van donderdag 23 april de volgende besluiten genomen.

 • 75 jaar bevrijding van Winterswijk

  31 maart 2020

  Het is vandaag, dinsdag 31 maart 2020, precies 75 jaar geleden dat Winterswijk werd bevrijd. Burgemeester Joris Bengevoord staat in een video stil bij de gebeurtenissen van 75 jaar geleden.

 • Burgemeester Bengevoord: “Hang vlag uit voor bevrijding Winterswijk”

  26 maart 2020

  Burgemeester Joris Bengevoord roept alle inwoners van Winterswijk op om op dinsdag 31 maart de vlag uit hangen om de bevrijding van Winterswijk te herdenken.

 • Burgemeester Bengevoord over coronavirus

  Burgemeester Joris Bengevoord vraagt uw aandacht voor het coronavirus en doet een oproep om samen de schouders eronder te zetten om verspreiding van het virus te voorkomen.

 • Wethouder Aalderink legt functie per direct neer

  11 februari 2020

  Wethouder Wim Aalderink (61) heeft om gezondheidsredenen besloten zijn functie per direct neer te leggen.

 • Geslaagde informatieavond over grensoverschrijdend dienstencentrum Gaxel

  04 februari 2020

  De gemeenten Vreden en Winterswijk hielden donderdag 30 januari in de raadszaal van Stadt Vreden een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde ondernemers over het Gaxel Grens/zWorkCenter.