Activiteitensubsidie aanvragen

Voortgang: 0% Voortgang: 0%

Wat stuurt u mee met deze aanvraag?

Zorg u dat u de volgende stukken bij de hand hebt. U moet ze later in het formulier uploaden:

  • Activiteitenplan (een overzicht van de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt, de doelgroep, de doelstelling van de activiteiten)
  • Begroting voor het jaar waarvoor u de subsidie aanvraagt
  • Schriftelijk bewijs van eigendom of huur (niet nodig bij muziek-, speeltuinverenigingen en jeugd-en jongerenwerk)
  • Ledenlijst (nodig bij speeltuinverenigingen en scouting)

Vraagt u voor het eerst subsidie aan of zijn er gegevens gewijzigd, voegt u dan ook de volgende documenten toe:

  • Oprichtingsakte of stichtingsakte
  • Statuten en huishoudelijk reglement
  • Overzicht financiële situatie op moment van aanvraag (jaarverslag of jaarrekening)
  • Uittreksel Kamer van Koophandel

Let op: de totale grootte van alle bijlagen samen mag niet meer zijn dan 10 MB. Is de grootte meer dan 10MB, neemt u dan contact op met uw contactpersoon bij de gemeente.