Inschrijfformulier bouwkavels Plan Boterstraat Fase 1 kavels 1 tot en met 4

Voortgang: 0% Voortgang: 0%

Goed om te weten
 • Je kunt dit inschrijfformulier tot 30 september 2019 invullen.
 • Dit inschrijfformulier verplicht je niet tot kopen.
 • Het inschrijfformulier is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Je kunt maximaal één inschrijfformulier per persoon indienen. Wil de kavel samen met je partner kopen? Dan vullen jullie als stel één formulier in.
 • Alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren doen mee aan de loting op 2 oktober 2019.
 • Als inschrijver ga je akkoord met de specifieke voorwaarden voor Plan Boterstraat. Lees deze voorwaarden dus goed.

De voorwaarden

Voor de kavels van Plan Boterstraat gelden de volgende specifieke voorwaarden:

 • Uiterlijk twee weken nadat je bent ingeloot teken je de koopovereenkomst. Deze koopovereenkomst is onvoorwaardelijk. De financiering van je kavel en de bouw is bijvoorbeeld geen ontbindende voorwaarde.
 • Uiterlijk vier maanden nadat je de koopovereenkomst hebt ondertekend maak je een afspraak met G. Gerritsen van de commissie Ruimtelijke kwaliteit (Welstand). Je bereikt hem op telefoonnummer (0543) 543 543. Bij hem maak je een afspraak om jouw ontwerp in te dienen.
 • Uiterlijk acht maanden na ondertekening van de koopovereenkomst dien jij of dient je aannemer een volledige omgevingsvergunning Bouw in op www.omgevingsloket.nl.
 • Uiterlijk twee maanden nadat de omgevingsvergunning Bouw onherroepelijk is (na het verstrijken van de bezwaartermijn) laat je de overdrachtsakte passeren.
 • Uiterlijk twee maanden nadat de omgevingsvergunning Bouw onherroepelijk is start de bouw van je huis.
 • Uiterlijk twaalf maanden nadat de bouwactiviteiten zijn gestart is je huis klaar. Je meldt dit via het gereedmeldingsformulier. Dit formulier vind je bij de Omgevingsvergunning Bouw op www.omgevingsloket.nl.

De loting

Op 2 oktober 2019 verricht  een notaris van Hobbelink en Buitink notarissen in Winterswijk de loting.
Alle inschrijvers krijgen door deze loting een rangnummer. Je krijgt een mail waarin staat wat jouw rangnummer is.

De inschrijver met rangnummer 1 krijgt de mogelijkheid om de kavel van zijn of haar eerste keus te kopen. Daarna krijgt het volgende rangnummer een kavel aangeboden. Het kan zijn dat diens voorkeurskavel dan al verkocht is. Dan wijzen we de tweede keus toe.

Ziet iemand van de koop af? Dan bieden we de overgebleven kavel aan het volgende rangnummer aan. Hier gaan we mee door totdat alle vier de kavels verkocht zijn. Hoe lager je rangnummer is (bijvoorbeeld rangnummer 1 tot en met 4), hoe groter dus de kans is dat je een kavel kunt kopen.

Ben je ingeloot voor een kavel? Dan nodigen we je binnen twee weken uit om de koopovereenkomst te tekenen op ons gemeentekantoor.