Instemmingsaanvraag kabel- en leidingwerkzaamheden

Formulier voor het verkrijgen van een instemmingsbesluit voor kabel- en leidingwerkzaamheden in de openbare ruimte.

Voortgang: 0% Voortgang: 0%

Spoedwerkzaamheden of graven kop/las/werkgat

Om uw aanvraag snel af te kunnen handelen, dient u de volgende gegevens bij de hand te hebben:

  • KVK/vestigingsnummers van de betrokken bedrijven (netwerkeigenaar, uitvoerende partij, onderaannemer).
  • Gegevens van de contactpersonen, telefoonnummers en emailadressen.

Spoedeisend werk

Reparatie of onderhoudswerk waarvan uitstel niet mogelijk is als een ernstige belemmering of storing in de dienstverlening via het betreffende net is opgetreden.

Graven van een kop/las/werkgat

Het graven van een kop/las/werkgat van ten hoogste 4 m², gemeten op maaiveldniveau en inclusief eventuele leidingsleuf in openbare grond voor het uitvoeren van alle voorkomende kabel- en leidingwerkzaamheden.

Gaat het om spoedeisend werk of het graven van een kop/las/werkgat?