Instemmingsaanvraag kabel en leidingwerkzaamheden UNOG-gemeenten

Formulier voor het verkrijgen van een instemmingsbesluit voor kabel_ en leidingwerkzaamheden in de openbare ruimte.

Spoedwerkzaamheden of graven kop/las/werkgat

Spoedeisend werk

Reparatie of onderhoudswerk waarvan uitstel niet mogelijk is als een ernstige belemmering of storing in de dienstverlening via het betreffende net is opgetreden).

Graven van een kop/las/werkgat

Het graven van een kop/las/werkgat van ten hoogste 4 m², gemeten op maaiveldniveau en inclusief eventuele leidingsleuf in openbare grond voor het uitvoeren van alle voorkomende kabel- en leidingwerkzaamheden.

Gaat het om spoedeisend werk of het graven van een kop/las/werkgat?

Uitgelicht