Projectsubsidie aanvragen

Wat stuurt u mee met deze aanvraag?

Zorgt u dat u de volgende stukken bij de hand hebt. U moet ze later in het formulier uploaden:

  • Activiteitenplan (een overzicht van de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt, de doelgroep, de doelstelling van de activiteiten)
  • Bgroting van het project met toelichting
  • Bewijs van eigendom of huur (als de subsidie uitsluitend wordt verstrekt aan eigenaren of huurders van onroerende zaken)

Vraagt u voor het eerst subsidie aan of zijn er gegevens gewijzigd, voegt u dan ook de volgende documenten toe:

  • Oprichtingsakte of stichtingsakte
  • Statuten en huishoudelijk reglement
  • Uittreksel Kamer van Koophandel

Let op: de totale grootte van alle bijlagen samen mag niet meer zijn dan 10 MB. Is de grootte meer dan 10MB, neemt u dan contact op met uw contactpersoon bij de gemeente.