Verhuizing naar Winterswijk doorgeven

Mee te sturen bijlagen

De volgende documenten moet u meesturen met de aanvraag. Zorgt u dat u ze bij de hand hebt:

  • Kopie huur- of koopcontract. In ieder geval het deel waarin staat wie de contractanten zijn, om welk adres het gaat en de ondertekening
  • Bij inwoning: