Gemeentenieuws

Gemeentenieuws zoals dat ook te lezen is in het Achterhoek Nieuws

 • Gemeentenieuws 18 december 2018 18 december 2018

  Met onder andere Winterswijkse veteranen bijeen in raadhuis, klankbordgroep Mantelzorgers, vrijwilligers vertellen, nieuwe vergaderstructuur gemeenteraad, uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst.

 • Gemeentenieuws 11 december 2018 11 december 2018

  Met onder andere samen de armoede in Winterswijk aanpakken, college van B en W bezoekt Kingspan Insulation, aanvragen burgercheque, inzet vrijwilligers onmisbaar, inzamelkalender 2019 beschikbaar.

 • Gemeentenieuws 4 december 2018 04 december 2018

  Met onder andere groene schoolpleinen, voorlichting over veiligheid voor senioren, presentatiebijeenkomst over duurzaam Winterswijk.

 • Gemeentenieuws 27 november 2018 27 november 2018

  Met onder andere wethouders ontvangen eerste tas van hergebruikt materiaal, gemeentegids Winterswijk 2019 is gereed, succesvolle startbijeenkomst Winterswijk onderneemt Duurzaam, zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen.

Uitgelicht