Gemeentenieuws 27 december 2017

Met onder andere: compliment van de burgemeester aan inwoners, vuurwerkvoorlichting, blijverslening, oude kern van Winterswijk beschermd dorpsgezicht.

Hieronder vindt u diverse links naar de betreffende onderdelen van het gemeentenieuws.

Groot compliment voor inwoners

naar boven

Burgemeester Bengevoord geeft alle inwoners van zijn gemeente een groot compliment

Beste Winterswijkers,

De feestdagen zijn de dagen om terug te kijken, en 2017 was een jaar dat ons allemaal veel heeft gebracht. Voor mij persoonlijk was natuurlijk een hoogtepunt mijn voordracht en uiteindelijk de installatie als burgemeester van onze mooie gemeente. Met de invulling van deze functie is voor mij een hartewens in vervulling gegaan.

Maar na 21 april heeft u mij nog veel vaker verrast, de gezelligheid tijdens de buurt- en dorpsfeesten, ringsteken op Koningsdag, de maandelijkse inburgeringsceremonies, de drone van de wildbeheereenheid. Allemaal schitterende evenementen evenals de fietsvierdaagse, de slipjacht en het foodtruckfestival, de concertreizen die muziekverenigingen maakten naar China en Malta en natuurlijk het centrum dat volledig in de ban van Mondriaan was.Het zijn allemaal aangelegenheden die een burgemeester niet alleen kan, daar heb ik hulp bij nodig en daar heeft u allen aan bijgedragen. Een groot compliment voor u allen, we hebben samen Winterswijk op de kaart gezet! In 2018 gaan we daar mee door, na maart met een nieuwe gemeenteraad en laten we nu vast afspreken dat we tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen met elkaar de hoogste opkomst ooit in Winterswijk zullen neerzetten!

Tot die tijd zitten we zeker niet stil, we werken samen met partners aan het Beatrix Gezondheidspark. Onze buurgemeente stadt Vreden werkt samen met Winterswijk aan ons grensoverschrijdend dienstencentrum bij Gaxel en we presenteren dit voorjaar een nieuw armoedebeleid. Samen met politie en andere partners zoeken we de samenwerking om Winterswijk en haar buitengebied nog veiliger te maken. Ook zullen we steeds nauwer en vaker samenwerken met partners in de Achterhoek, in Duitsland maar zeker ook in het aangrenzende Twente. Het komende jaar heeft ongetwijfeld veel voor ons in petto. Goede en minder goede zaken. Als we daar samen de schouders onder blijven zetten zal het allemaal goedkomen. De gemeenschapszin in Winterswijk is een groot goed voor ons allemaal.

Rest mij niets meer dan u allen een veilige jaarwisseling toe te wensen, alle goeds voor 2018 en ik zie er naar uit u allemaal in 2018 weer te mogen begroeten.

de Burgemeester van Winterswijk
Joris Bengevoord

naar boven

Gewijzigde openingstijden gemeentekantoor

Op maandag 1 januari 2018 (nieuwjaarsdag) is ons gemeentekantoor gesloten. Op dinsdag 2 januari 2018 kunt u vanaf 10.00 uur weer bij ons terecht. Tot 13.00 uur is er vrije inloop; vanaf 13.00 uur werken we op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken. Dit kan ook via onze website www.winterswijk.nl. Op deze website vindt u meer informatie over onze openingstijden. Wilt u meer weten of u beschikt niet over een internetaansluiting, dan kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer (0543) 543 543.

naar boven

Geen gemeentenieuws op 2 januari 2018

In verband met de feestdagen komt er geen gemeentenieuws uit op dinsdag 2 januari 2018. De eerstvolgende uitgave van gemeentenieuws verschijnt op dinsdag 9 januari 2018.

naar boven

Langer thuis in Winterswijk? Vraag de ‘Blijverslening’ aan!

Heeft u plannen om te verbouwen, zodat u nog lang en prettig in uw huis kunt blijven wonen? Of wilt u kleinere verbeteringen doorvoeren, waardoor uw huis nog veiliger en comfortabeler wordt? Vanaf 1 januari 2018 kunt u daarvoor de ‘Blijverslening’ aanvragen. Deze lening met gunstige voorwaarden is bedoeld voor de financiering van woningverbeteringen die uw huis levensloopbestendig maken.  

De ‘Blijverslening’ is er speciaal voor mensen die zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen en daar ook in willen investeren. De lening is niet aan leeftijd gebonden. Ook kunnen woningaanpassingen voor bijvoorbeeld een inwonend gezinslid ermee worden gefinancierd. U kunt bijvoorbeeld denken aan het plaatsen van een traplift, het weghalen van drempels of het creëren van de slaapkamer op de begane grond. In totaal wordt er een bedrag van € 500.000,00 beschikbaar gesteld via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Uw woning duurzamer maken?

De ‘Blijverslening’ kunt u ook aanvragen voor duurzame aanpassingen aan uw woning. Ten hoogste 20% van het te lenen bedrag kunt u aan verduurzaming van uw woning besteden.

Voorwaarden en kenmerken Blijverslening

•    Eigenaar en bewoner van een woning in de gemeente Winterswijk;
•    Uitvoering van ten minste één maatregel van de vastgestelde maatregelenlijst;
•    Leenbedrag tussen de € 2.500,00 en € 50.000,00;
•    Looptijd lening 10 en 20 jaar;
•    Toets kredietwaardigheid door Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten;
•    Huidige rente 1,6%. Rente wordt vastgesteld op datum van binnenkomst aanvraag.

Aanvraag ‘Blijverslening’ indienen

Voor het aanvragen van de ‘Blijverslening’ of voor meer informatie, kunt u contact leggen met de heer E. Rouw (Beleidsadviseur Wonen). U kunt daarvoor een e-mail sturen naar erouw@winterswijk.nl of telefonisch contact leggen via nummer (0543) 543 543. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

naar boven

Burgemeester geeft vuurwerkvoorlichting op basisschool De Korenburg

Burgemeester Joris Bengevoord heeft leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool De Korenburg donderdagmiddag voorlichting gegeven over veilig omgaan met vuurwerk. De burgemeester deed dat in samenwerking met de Stichting VuurwerkCheck, die zich inzet voor het terugdringen van letsel en overlast door vuurwerk rondom de jaarwisseling. Kijk voor meer informatie over het veilig afsteken van vuurwerk op www.veiligheid.nl/vuurwerk.

naar boven  

Gewijzigde afvalinzameling met de feestdagen

In verband met Kerst en Oud en Nieuw wijzigen de inzameldagen van afval en grondstoffen in de uw gemeente. De wijziging is reeds doorgevoerd op de afvalkalender 2017.

Onderstaand de wijzigingen op een rijtje:

•    De afvalinzameling van dinsdag 26 december vindt plaats op zaterdag 30 december.
•    De afvalinzameling van maandag 1 januari vindt plaats op zaterdag 6 januari.

Het kan voorkomen dat er op een ander tijdstip wordt ingezameld dan u gewend bent. Wij vragen u daarom uw container op de dag van inzameling vóór 07.00 uur aan de straat neer te zetten.
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het ROVA Klantcontactcentrum, via (0543) 545 454 of kijk op www.rova.nl/contact.

naar boven

Gemeente Winterswijk ruilt grond met MuseumWerkplaats Transit Oost

De gemeente Winterswijk ruilt een stuk grond met de stichting Transit Oost in de spoorzone van Winterswijk. De grondruil is noodzakelijk om het gebied opnieuw in te kunnen richten voor de ontvangst van bezoekers van de MuseumWerkplaats. De gemeente Winterswijk krijgt door deze ruil een groot deel van het terrein vóór de MuseumWerkplaats in handen, waardoor op termijn de Dingstraat doorgetrokken kan worden.

MuseumWerkplaats

De stichting Transit Oost werkt hard aan de bouw van een MuseumWerkplaats in de spoorzone van Winterswijk. In 2016 is het gebouw van Transit Oost opgeleverd. In dat jaar is de werkplaats in 2016 in gebruik genomen waar vervoerder Arriva de treinen onderhoudt. De inkomsten die hiermee worden verdiend, gebruikt Transit Oost voor de realisatie van het museumgedeelte dat begin 2018 in gebruik wordt genomen.

naar boven

Nieuwjaarsreceptie gemeente krijgt de vorm van een talkshow

De traditionele nieuwjaarsreceptie van de gemeente Winterswijk krijgt dit jaar een talkshow. Burgemeester Bengevoord ontvangt op het podium in theater De Storm een aantal gasten die in 2017 een belangrijke rol in Winterswijk hebben gespeeld of in 2018 een prominente rol gaan spelen. Wie dat zullen zijn is nog niet bekend. De traditionele speech van de burgemeester maakt daarmee plaats voor een andere vorm. Uiteraard staat er voor iedereen een feestelijk glas klaar om te proosten. Burgemeester Bengevoord zal tijdens de show kort terugblikken op zijn jaar als installatie van burgemeester. Daarnaast is er veel tijd en ruimte voor zijn visie op 2018, een jaar dat onder meer in het teken staat van de gemeenteraadsverkiezingen in maart, maar waarin ook ondermijning van de overheid een rol zal spelen. Naast een optreden van het Düsseldorfer Phylharmonische Ensemble zal ook La Rose optreden. De bijeenkomst in De Storm is op 8 januari en begint om 20.00 uur. De zaal is open om 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom.

naar boven

Sloop belastingkantoor vordert gestaag

De sloop van het voormalige belastingkantoor aan de Misterweg gaat voorspoedig. Half november is het sloopbedrijf begonnen met het strippen van de binnenkant van het pand. De komende weken worden de gebouwen zelf gesloopt. Naar verwachting zijn de sloopwerk¬zaamheden eind februari klaar. Na de sloop richt de gemeente het braakliggende grond in als groen terrein. De gemeente houdt de mogelijkheid open om het terrein op termijn in te richten voor andere functies.

naar boven

Oude kern van Winterswijk beschermd dorpsgezicht                      

Het college van burgemeester en wethouders heeft de oude kern van Winterswijk aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Hiermee wil het college de  karakteristieke identiteit van de dorpskern voor de komende generaties behouden. Met de status van gemeentelijk beschermd dorpsgezicht kunnen de cultuurhistorische waarden van de oude dorpskern en het (Mondriaan)zicht op de Scholtebrug beter worden beschermd. “Het is een kans om de bestaande kwaliteiten te versterken en plekken waar de kwaliteit in het verleden achteruit is gegaan aan te pakken. Wat mooi is blijft mooi, wat minder mooi is wordt mooier”, zegt wethouder Rik Gommers.

Verstoring

Voor de eigenaren van de woningen in het gebied geldt dat zij hun pand niet zomaar mogen wijzigen. De gemeente kijkt bij initiatieven tot wijziging van de panden mee of er geen verstoring van het totaalbeeld optreedt. Wijzigingen aan de panden blijven mogelijk, mits deze geen afbreuk doen aan het historische karakter van de dorpskern. Om eigenaren te stimuleren om de kwaliteiten van het gebied verder te vergroten, neemt de gemeente Winterswijk in de algemene subsidieverordening Winterswijk een subsidie voor het beschermd dorpsgezicht op. Wethouder Gommers is blij met het collegebesluit: “Het is dit jaar precies 100 jaar geleden dat kunstbeweging De Stijl werd opgericht. Met dit besluit wordt het gezicht vanuit de Scholtebrug dat door Mondriaan is geschilderd, definitief beschermd. Dit is een mooie afsluiting van dit jubileumjaar.”

naar boven

Reizen met ZOOV tijdens de feestdagen

Boeik uw reis op tijd

Reist u tijdens de feestdagen met ZOOV? Houdt u er dan rekening mee dat er op deze dagen minder taxi’s beschikbaar zijn dan anders. Het kan voorkomen dat de telefonist een andere vertrektijd voorstelt dan de vertrektijd die u vraagt. Wij adviseren u dan ook om zo vroeg mogelijk uw reis te boeken als u tijdens de feestdagen met de taxi ergens naartoe wilt.

Let op!

Heeft u vaste ritten ingepland voor 2017? En valt één van deze ritten op een feestdag? Dan wordt deze rit automatisch geannuleerd. Wilt u deze vaste ritten tijdens de feestdagen wel door laten gaan? Geeft u dit dan op tijd door aan ZOOV Reisplanner, telefoonnummer 0900 - 9874 (€ 0,10 per minuut).

naar boven

Op 29 december geen spreekuur VIT-hulp bij mantelzorg

Op vrijdag 29 december aanstaande vindt er geen spreekuur van VIT-hulp bij mantelzorg plaats. Op vrijdag 5 januari 2018 van 9.00 tot 10.30 uur is mantelzorgconsulent Marjan Roerdinkveldboom weer aanwezig aan de Balinkesstraat 4 in Winterswijk. U kunt hier zonder afspraak binnenlopen. Meer informatie over alle activiteiten leest u op www.vithulpbijmantelzorg.nl of bel op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur met VIT tel. (0544) 82 00 00.

naar boven

Een sprankelend 2018 begint met een schone straat!

Pak een bezem en ruim vuurwerkafval op

In samenwerking met het zwerfvuilprogramma Mooi Schoon van ROVA, wil de gemeente Winterswijk met de campagne Gelukkig Mooi Schoon jaar inwoners wijzen op het belang van het opruimen van vuurwerkafval. Vuurwerkresten die lang blijven liggen, ontsieren het straatbeeld. Vuurwerk dat niet is afgegaan vormt een risico. Laten we samen vuurwerkafval opruimen en zorgen voor een frisse en veilige buurt!

Schoon en veilig

Ruim na het afsteken van vuurwerk direct de vuurwerkresten op. Vuurwerk dat op straat blijft liggen belandt als zwerfvuil in de natuur en kan hier tijdenlang rondzwerven. Dit ontsiert het straatbeeld maar is ook schadelijk voor planten en dieren. Ook zijn er altijd kinderen die op zoek gaan naar vuurwerk dat niet is afgegaan en proberen dit opnieuw af te steken. Een risico. Door vuurwerkafval op te ruimen zorgt u voor een schone en veilige buurt.

Kom samen in actie

Begin 2018 goed. Ga samen met buren, familie en vrienden aan de slag. Samen vegen is wel zo gezellig. Pak uw bezems, stoffer en blik, vuilniszakken en handschoenen en ruim vuurwerkafval op. Maak het vuurwerkafval vochtig voor het vegen, dan kunt u het veilig opruimen.

Gratis vuurwerkafval inleveren

Volle zakken met vuurwerkafval kunt u gratis inleveren op 3 januari van 12.00 tot 16.00 uur bij het milieubrengstation van ROVA, Leeghwaterweg 10 in Winterswijk. Op www.mooi-schoon.nl/nieuwjaar vindt u meer informatie over het opruimen van vuurwerkafval. Maak het samen Mooi Schoon!

naar boven

Feestdagen van NIX          

De feestdagen zijn in aantocht. Gezelligheid, daarbij hoort vaak wijn, bier en champagne. Of toch niet? Voor jongeren is het goed om niet te drinken. Veel ouders weten dat alcohol slecht is voor de hersenontwikkeling van hun kind.

Feestdagen

Maar hoe gaat u hier als ouder mee om met de feestdagen? Ouders en volwassenen drinken zelf ook bij bijzondere gelegenheden en dan is dat glaasje voor je kind inschenken zo gebeurd. Maar een regel is voor kinderen enkel duidelijk als u consequent bent. Dus ook tijdens kerstdiner of oudjaar geen alcohol als je nog een 18 bent.

Oudjaar buitenshuis

Heeft uw kind een feest bij vrienden? Of is hij buitenhuis? Geef weer de regel mee: geen alcohol. Het helpt om contact op te nemen met andere ouders. Komt er drank in huis, zijn de ouders aanwezig en hebben zij afspraken over drankgebruik buitenshuis? Andere collega ouders hebben vaak ook vragen en voelen zich door erover te praten gesteund in hun regel: geen alcohol.

Thuis leren?

Is het beter een kind thuis te leren drinken dan wachten tot 18 jaar, een leeftijd waarop hij mogelijk buiten jouw toezicht met alcohol begint? Dat is niet zo. Onderzoek laat zien dat jongeren die thuis leren drinken na verloop van tijd (steeds) méér drinken, zowel thuis als buitenshuis. “Het is echt belangrijk om met uw kinderen in gesprek te blijven”, aldus wethouder Ilse Saris.

Het is daarom goed om duidelijk te zijn én te blijven, ook bij de feestdagen: geen alcohol tot 18 jaar. Tips om met uw kind erover te praten, staan op www.hoepakjijdataan.nl Het loont om de regel vol te houden, uw kind start gezond het nieuwe jaar.

naar boven

Werk in uitvoering

N18 bij Varsseveld

In opdracht van Rijkswaterstaat is aannemer BAM bezig met de reconstructie van de N18 tussen Varsseveld en Lichtenvoorde. Volg de aangegeven omleidingsroutes en houd rekening met langere reistijden. Kijk voor meer informatie op www.bambouwtN18.nl.

naar boven

Agenda activiteiten

datum, info, activiteit:

8 januari, Nieuwjaarsreceptie in Theater De Storm om 20.00 uur. De zaal is open om 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom;

10 januari, Openbare vergadering commissie Ruimte om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1;

11 januari, Openbare vergadering commissie Samenleving om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.

Meer informatie over de vergaderingen en evenementen kunt u vinden op www.winterswijk.nl of u kunt bellen met de receptie van het gemeentekantoor via (0543) 543 543.

naar boven

Vergaderingen

Openbare vergaderingen commissies Ruimte en Samenleving

De commissie Ruimte van Winterswijk vergadert op woensdag 10 januari 2018 vanaf 19.30 uur en de commissie Samenleving van Winterswijk vergadert op donderdag 11 januari 2018 vanaf 19.30 uur. Beide vergaderingen vinden plaats in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. De agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op onze website www.winterswijk.nl 

Meer informatie

Op onze website kunt u ook informatie over het spreekrecht tijdens commissievergaderingen  vinden. Voor meer informatie over de raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 121.

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl

naar boven

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op https://www.officielebekendmakingen.nl/.  

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op de website https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website https://zoek.overheid.nl/. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op onze website www.winterswijk.nl onder inwoners/Actueel/Bekendmakingen vindt u uitgebreide informatie over de officiële bekendmakingen en vindt u ook de links naar bovengenoemde websites.

naar boven

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu, bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

naar boven

Verleende omgevingsvergunning kappen

•    groenstrook naast Berberislaan 45
•    groenstrook fietspad Chrysantstraat
•    nabij Slingeweg 9

naar boven

Ruimtelijke ordening

•    Vastgesteld wijzigingsplan Rauwershofweg 8

naar boven

Verkeer

Intrekking gehandicaptenparkeerplaats

Ten behoeve van:
•    Nachtegaalstraat 10

naar boven

Verordeningen

De Raad heeft in de vergadering van 21 december 2017 de volgende verordeningen vastgesteld:
a.    Verordening Afvalstoffenheffing 2018
b.    Verordening Grafrechten 2018
c.    Verordening Forensenbelasting 2018
d.    Verordening Kwijtschelding 2018
e.    Legesverordening 2018
f.    Verordening Marktgelden 2018
g.    Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2018
h.    Verordening Precariobelasting 2018
i.     Verordening Reclamebelasting 2018
j.     Verordening Rioolheffing 2018
k.     Verordening Toeristenbelasting 2018
De bovenstaande verordeningen regelen de belastingheffing voor het belastingjaar 2018

naar boven

Algemene Plaatselijke Verordening

Sluitingstijden horeca tijdens Jaarwisseling

De burgemeester heeft besloten om horecabedrijven op grond van artikel 2.19 van de Algemene Plaatselijke Verordening collectief vrijstelling van de voorgeschreven sluitingstijden voor horeca-inrichtingen te verlenen in de nacht van 31 december 2017 op 1 januari 2018 tot 06.00 uur.

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

naar boven

Besluiten van het college van B en W

Op 12 december 2017 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:
1.    Aanwijzing gemeentelijk monument
2.    Subsidierelatie Dierencentrum Achterhoek
3.    Ruildeal Evangeliegemeente Spoorzicht – Gemeente Winterswijk

naar boven

Kerstreces college

In week 52 van 2017 en week 1 van 2018 (oftewel op de dinsdagen 26 december 2017 en 2 januari 2018) zijn er geen collegevergaderingen. De eerste B&W-vergadering na het kerstreces is op dinsdag 9 januari 2018. Tijdens deze periode neemt het college uitsluitend besluiten waarover niet vergaderd hoeft te worden, zogenaamde parafenbesluiten.

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar onze website https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_B_en_W/Besluitenlijsten_college