Gemeentenieuws 28 november 2017

Met onder andere nieuw cultuurbeleid, nominatie fietsstad 2018, zorgverzekering, controlebericht NL-alert,

Hieronder vindt u diverse links naar de betreffende onderdelen van het gemeentenieuws.

Praat mee over nieuw Cultuurbeleid

naar boven
Winterswijk is trots op het cultuuraanbod. Van mooie musea, een prachtig theater tot een divers muziekaanbod en veel verenigingen. Maar in de afgelopen jaren is er op zowel cultureel gebied als in de samenleving heel wat veranderd. Daarom werkt de gemeente Winterswijk aan een nieuw Cultuurbeleid. De gemeente hoort ook graag uw ideeën.

Laat uw idee horen!

Heeft u ideeën over hoe de gemeente het huidige cultuuraanbod aantrekkelijker kan maken voor meer inwoners en bezoekers? De gemeente hoort het graag van u. U kunt uw ideeën laten weten via het e-mailadres cultuur@winterswijk.nl. Spreekt u liever de beleidsadviseur van de gemeente? Dan kunt u een afspraak maken via ditzelfde mailadres. Daarnaast kunt u van 23 november tot en met 4 december 2017 een enquêtekaart invullen. Deze kaart vindt u bij alle culturele instellingen en bij grote recreatiebedrijven en verblijfsaccommodaties in Winterswijk.

Vier speerpunten

In de komende jaren heeft de gemeente Winterswijk vier speerpunten op het gebied van Cultuur: in stand houden van het huidige cultuuraanbod, inzetten op cultuureducatie en participatie, cultuur breder bereikbaar maken en samenwerking met Duitsland. Alle ideeën die de gemeente komende periode verzamelt, gebruikt de gemeente bij de verdere uitwerking van deze speerpunten. Ook bijeenkomsten moeten ideeën opleveren. Naar verwachting is het (ver)nieuw(d)e Cultuurbeleid van Winterswijk in het voorjaar van 2018 gereed.

Meer informatie vindt u op de webpagina op www.winterswijk.nl. Klik op de homepage op de afbeelding met de titel: ‘Nieuw Cultuurbeleid’. Heeft u vragen, stelt u deze gerust via cultuur@winterswijk.nl.

naar boven

Winterswijk trots op nominatie titel Fietsstad 2018

Onze gemeente vormt samen met Etten-Leur, Houten, Veenendaal en Zoetermeer de kopgroep in de verkiezing van Fietsstad 2018 door de Fietsersbond.

De kandidaat-steden worden nu beoordeeld door een deskundige jury, bestaande uit  Jos van Kleef, directeur van Goudappel Coffeng, Mark Wagenbuur, bekend fietsblogger (BicycleDutch) en Martijn J. te Lintelo, fietsambtenaar in de gemeente Arnhem en tot voor kort in Nijmegen, Fietsstad 2016.De genomineerde gemeenten voeren de top 5 aan van een lijst met vrijwel alle gemeenten in Nederland, samengesteld naar aanleiding van een publieksenquête die ruim 45.000 keer is ingevuld. Nog nooit eerder is er op deze schaal onderzoek gedaan naar de stem van de fietser. Deze enquête is aangevuld met objectieve data over de infrastructuur en stedelijke dichtheid. Omdat de verschillen in de top 5 klein zijn, heeft de jury nu het laatste woord. Op 16 januari maakt de jury de winnaar bekend tijdens de bijeenkomst 'Toekomst van de Fiets' in Utrecht.

Gevarieerde groep genomineerden

Fietsersbond-directeur Saskia Kluit is tevreden over de samenstelling van de top 5. “Het is een heel gevarieerde groep, met zowel steden in als buiten de Randstad. Houten en Veenendaal staan al jaren bekend als echte fietssteden, en ook Zoetermeer doet veel, maar Etten-Leur en Winterswijk worden door hun bewoners hoog gewaardeerd”.

naar boven

Informatieavond onbewaakte spoorwegovergangen druk bezocht

Ruim veertig omwonenden en belanghebbenden kwamen vorige week maandag naar de informatieavond over de plannen van de gemeente en spoorwegbeheerder ProRail met de vijf onbewaakte spoorwegovergangen in Winterswijk.

De informatieavond vond plaats in het gemeentekantoor. Daar lieten de omwonenden en andere belanghebbenden zich door medewerkers van de gemeente en ProRail informeren over het plan om twee overwegen te beveiligen en drie overwegen op te heffen. Het plan is om de overwegen aan de Greversweg en de Vreehorstweg op te heffen en de overweg aan de Huttenweg te beveiligen met automatische halve overwegbomen (AHOB). Op basis van de reacties die de bezoekers maandagavond hebben ingediend moet voor de overgangen aan de Klandermansweg en de Veldhorstweg nog worden bepaald welke wordt beveiligd of opgeheven. Ook voor de af te sluiten overwegen moet nog een definitief besluit genomen worden. Volgend voorjaar wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad. De uitvoering start op zijn vroegst in 2019.

naar boven

Zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen

De gemeente Winterswijk vindt dat iedereen een goede zorgverzekering verdient. Ook als u een laag inkomen heeft. Samen met Menzis bieden wij daarom de zorgverzekering GarantVerzorgd aan. Een complete zorgverzekering waar de gemeente aan meebetaalt. Wilt u weten of u ook gebruik kunt maken van deze verzekering? Leest u dan verder waar u aan moet voldoen en wanneer u zich kunt aanmelden voor Menzis GarantVerzorgd.

Is de zorgverzekering GarantVerzorgd er ook voor u?

Het maakt niet uit of u ziek of gezond bent, bij de zorgverzekering GarantVerzorgd is iedereen uit de gemeente Winterswijk met een laag inkomen van harte welkom. Menzis accepteert iedereen, zonder medische keuring. Of u in aanmerking komt voor de zorgverzekering GarantVerzorgd is afhankelijk van uw situatie en de samenstelling van uw huishouden. Is uw gezamenlijke netto maandinkomen lager dan 130 % van het bijstandsniveau? Dan komt u in aanmerking. Is dit hoger, dan komt u helaas niet in aanmerking. Deze normen en uitgebreide informatie vindt u op onze website.

Wanneer kunt u overstappen?

U kunt overstappen tot en met 31 december 2017. Dat kan via de website www.GezondVerzekerd.nl/menzis of via de OverstapCoach van Menzis.
Let op: u mag alleen overstappen naar Menzis, als u geen betalingsachterstand bij uw huidige zorgverzekeraar heeft.

Vragen?

Vragen over deze verzekering kunt u online stellen op menzis.nl/contact of via de Klantenservice van Menzis via telefoonnummer 088 222 40 80.  

Inloopspreekuur

Op woensdag 29 november 2017 en op woensdag 20 december 2017 is er van 13.30 tot 16.30 uur een inloopspreekuur in De Post, Balinkesstraat 4, 7101 DL Winterswijk. Hier kunt u met uw vragen en voor hulp bij het aanmelden. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen

De gemeente vindt dat iedereen zich goed moet kunnen verzekeren. Samen met zorgverzekeraar Menzis biedt de gemeente Winterswijk een zorgverzekering aan die speciaal bedoeld is voor mensen met een laag inkomen. De gemeente Winterswijk betaalt mee aan deze verzekering.

Kom ik in aanmerking?

U komt voor de collectieve zorgverzekering in aanmerking als u een inkomen heeft tot 130% van het bijstandsniveau. In de tabel hieronder kunt u lezen wanneer u voor deze verzekering in aanmerking komt. Het netto gezamenlijk inkomen van u en uw eventuele partner moet lager zijn dan de bedragen die in de tabel staan.

Maximum netto maandinkomen (exclusief vakantiegeld per 1 juli 2017)      

Alleenstaand: € 1.218,35 (Jonger dan de AOW-leeftijd)
Alleenstaand:  € 1.368,97 (Ouder dan de AOW-leeftijd)                                                                                                                                                                                             )
Echtpaar/samenwonend: € 1.740,49 (Jonger dan de AOW-leeftijd)
Echtpaar/samenwonend: € 1.870,70 (Ouder dan de AOW-leeftijd)

Daarnaast mag uw eigen vermogen niet te hoog zijn. Voor een alleenstaande geldt dat het vermogen niet meer mag zijn dan € 5.940 en voor echtparen/samenwonenden en alleenstaande ouders niet meer dan € 11.880 (Participatiewet artikel 34, derde lid).

De voordelen van de collectieve zorgverzekering

Deze collectieve verzekering bestaat uit een basisverzekering met een aanvullende verzekering. U kunt kiezen uit verschillende verzekeringspakketten: GarantVerzorgd 1, 2 of 3. Deze collectieve zorgverzekering biedt meer zorg voor een gunstigere premie. Zo vergoeden bijvoorbeeld alle verzekeringen de eigen bijdrage Wmo tot maximaal
€ 300,00.

Wat is voor mij het juiste pakket?

Als u lage zorgkosten heeft, is GarantVerzorgd 1 of 2 een goede keuze. Maakt u vaak gebruik van uw zorgverzekering en heeft u hoge zorgkosten? Dan is GarantVerzorgd 3 een goede keuze. Deze verzekering biedt de hoogste vergoedingen voor brillen en lenzen, fysiotherapie, ziekenvervoer en heel veel meer.

Tandartsverzekeringen

Naast de GarantVerzorgd verzekering kunt moet u een tandartsverzekering afsluiten. Dat geldt niet als u een volledige boven- en onder gebitsprothese heeft. Dan kunt u uw GarantVerzorgd verzekering aanvullen met TandVerzorgd 1P, maar dat hoeft niet.

Premies op een rij

Hieronder ziet u wat u per aanvullende verzekering per maand aan Menzis betaalt. Hierin is de korting van de gemeente al verwerkt.

Netto maandpremie Basisverzekering

De netto premie voor de Basisverzekering (inclusief collectiviteitskorting) bedraagt in 2018 € 111,86 per maand.

GarantVerzorgd 1: € 6,32   

GarantVerzorgd 2: € 18,15

GarantVerzorgd 3: € 28,17

 

GarantTandVerzorgd 250 € 10,46

GarantTandVerzorgd 500 € 16,33

GarantTandVerzorgd 750 € 29,07

TandVerzorgd 1P               €  6,32

 

Verplicht eigen risico
Gespreid betalen verplicht eigen risico

Voor de meeste zorgkosten uit de Basisverzekering geldt dat u de eerste € 385 zelf moet betalen (verplicht eigen risico in 2018).
Verwacht u in 2018 uw verplicht eigen risico (voor een groot deel) te gebruiken en wilt u voorkomen dat u dit bedrag in één keer moet betalen? Bij Menzis kunt u het verplicht eigen risico gespreid betalen in 10 maandelijkse termijnen. Zo komt u niet voor financiële verrassingen te staan. Deze service kunt u telefonisch via de Klantenservice van Menzis aanvragen, via het contactformulier op de website of via menzis.nl/mijnmenzis. Aanmelden kan uiterlijk tot 1 februari 2018.

Hoe kan ik mij aanmelden?

U kunt zich tot en met 31 december 2017 aanmelden. Menzis zegt uw oude verzekering dan voor u op. U kunt zich op deze manier aanmelden:
•    ga naar www.gezondverzekerd.nl/menzis en selecteer gemeente Winterswijk;
•    vul uw gegevens in;
•    kies de verzekering die het beste bij u past.

Vragen en advies

U kunt uw vragen over de verzekering online stellen op menzis.nl. Voor advies kunt u ook contact opnemen met de OverstapCoach van Menzis. De OverstapCoach geeft persoonlijk advies en is telefonisch bereikbaar via 088 222 40 80 (maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 19.00 uur, lokaal tarief).

Inloopspreekuur

Op woensdag 29 november 2017 en op woensdag 20 december 2017 is er van 13.30 tot 16.30 uur een inloopspreekuur in De Post, Balinkesstraat 4, 7101 DL Winterswijk. Het adres voor vragen en voor hulp bij het aanmelden. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

naar boven

Mag ik voorstellen: het Sociaal Team

In de vorige column is heel kort verteld dat het Sociaal Team een onderverdeling kent.

We hebben team Individueel; de collega’s die het inloopspreekuur bemensen, individuele gesprekken voeren, zorgmijders opzoeken en trainingen geven zoals ‘Blik op poen’ en ‘Ken je kracht’. Dan is er nog team Projecten; de collega’s die zich meer richten op bepaalde groepen en/of thema’s zoals jongeren, ouderen, nieuwe Nederlanders, vrijwilligers, (buurt-)initiatieven ondersteunen en activiteiten en evenementen organiseren. Verder beheren wij de website-beheerder van Wij Winterswijk; weliswaar niet zo zichtbaar, maar niet minder belangrijk.

Heeft u vragen of goede ideeën over bijvoorbeeld wonen, welzijn, financiën of zorg? Dan bent u iedere ochtend tussen 09.00 – 12.00 uur welkom zonder afspraak bij de Post, Balinkesstraat 4 in Winterswijk. Wij zijn ook bereikbaar via mail depost@winterswijk.nl en telefoon (0543) 543 960.

naar boven

Landelijk controlebericht NL-Alert op 4 december

Maandag 4 december zendt de overheid om 12.00 uur een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Aan de hand van het controlebericht kunnen mensen nagaan of hun telefoon juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen.

NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid. Het wordt ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand, een terroristische aanslag, of noodweer. In het bericht staat wat er aan de hand is en wat u op dat moment het beste kunt doen. Als u het controlebericht op 4 december ontvangt, weet u zeker dat uw mobiel juist is ingesteld. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat. Veel telefoons die in Nederland worden verkocht, zijn al ingesteld voor NL-Alert. Op sommige toestellen moet u dit zelf doen. De overheid beschikt niet over jouw telefoonnummer. NL-Alert is anoniem. De werking van NL-Alert is vergelijkbaar met een radiosignaal. Je naam en telefoonnummer zijn hiervoor niet nodig en blijven dus onbekend. Kijk voor meer informatie op www.crisis.nl om uw telefoon in te stellen voor NL-Alert. En help ook anderen met het instellen voor het ontvangen berichten in noodsituaties zodat zij ook weten wat ze moeten doen.

naar boven

Werk in uitvoering

Morsestraat

In verband met een aanpassing aan de weg is de Morsestraat tussen de Huininkmaatstraat en de Laan van Hilbelink sinds 30 oktober afgesloten voor doorgaand verkeer. De werkzaamheden duren naar verwachting vijf weken.

N18 bij Varsseveld

In opdracht van Rijkswaterstaat is aannemer BAM bezig met de reconstructie van de N18 tussen Varsseveld en Lichtenvoorde. Volg de aangegeven omleidingsroutes en houd rekening met langere reistijden. Kijk voor meer informatie op www.bambouwtN18.nl.

Kijk voor meer informatie  en andere actuele wegwerkzaamheden op http://v1.wegwerkmeldingen.nl/

naar boven

Agenda activiteiten

datum, info activiteit

28 november, Informatie- en inschrijfbijeenkomst  Prediabetesproject om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25;
30 november, Presentatiebijeenkomst advies energietafel om 19.30 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25;
6 december, Openbare vergaderingen commissies Ruimte vanaf 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws;
7 december, Openbare vergaderingen commissies Samenleving vanaf 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.

Meer informatie over de vergaderingen en evenementen kunt u vinden op www.winterswijk.nl of u kunt bellen met de receptie van het gemeentekantoor via (0543) 543 543.

naar boven

Vergaderingen

Openbare vergaderingen commissies Ruimte en Samenleving
De commissie Ruimte van Winterswijk vergadert op woensdag 6 december 2017 vanaf 19.30 uur en de commissie Samenleving van Winterswijk vergadert op donderdag 7 december 2017 vanaf 19.30 uur. Beide vergaderingen vinden plaats in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. De agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op onze website www.winterswijk.nl onder het tabblad ‘Bestuur’, vervolgens klikt u op het blauwe vakje ‘Raadscommissies’, daarna op het icoon ’vergaderingen Ruimte’ of ‘vergaderingen Samenleving’. Voor vragen over de vergaderstukken kunt u contact opnemen met de griffie, tel. (0543) 543 120 (commissie Ruimte) of 543 121 (commissie Samenleving), of via e-mail: griffie@winterswijk.nl   

Meer informatie

Op onze website kunt u ook informatie over het spreekrecht tijdens commissievergaderingen  vinden. Voor meer informatie over de raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 121.

naar boven

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

naar boven

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

naar boven

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu, bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verleende omgevingsvergunning aanleg

•    Burloseweg 5
•    nabij Morskers Driehuisweg perceel S 781

Verleende omgevingsvergunning kappen

•    Kobstederstraat 41
•    Pronsweg 5

Verleende omgevingsvergunning bouwen

•    Grevinkweg 15

Verleende omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

•    Wilhelminastraat 35

naar boven

Wet Milieubeheer activiteitenbesluit

Bekendmaking ingekomen melding als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer Grevinkweg 12 – zaaknr. 144093

Het college van burgemeester en wethouders heeft een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd voor de locatie Grevinkweg 12 te Winterswijk voor het veranderen van een bedrijf. De melding en de bijbehorende bijlagen ligt vanaf 29 november 2017 gedurende twee weken op verzoek ter inzage bij de receptie, Stationsstraat 25. Deze bekendmaking is uitsluitend informatief. Het is niet mogelijk bezwaren tegen deze melding in te dienen.

naar boven

Winkeltijdenverordening

Aanwijzing extra koopzondag voor centrumgebied

Op verzoek van de winkeliersvereniging ABH City vereniging hebben burgemeester en wethouders op grond van artikel 4, lid 1 van de Winkeltijdenverordening besloten om - in aanvulling op de eerder voor 2017 aangewezen koopzondagen - ook zondag 17 december aanstaande als koopzondag voor het gebiedsdeel “centrum” aan te wijzen. Al eerder zijn voor het centrum en overig deel van de bebouwde kom de zondagen 24 en 31 december aanstaande als koopzondag aangewezen. Dit besluit treedt met ingang van heden in werking.

Verkeer

naar boven

Toewijzing gehandicaptenparkeerplaats

Ten behoeve van bewoner:
•    Hortensialaan 10-1

Aanvraag gehandicaptenparkeerplaats

Ten behoeve van bewoner:
•    Forsythialaan 54

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

naar boven

Besluiten van het college van B en W

Op 21 november 2017 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:
1.    Uitvoeringsagenda Woonvisie 2015 – 2020 Winterswijk Vitaal;
2.    Vergaderstukken Algemeen Bestuur Hameland d.d. 24 november 2017;
3.    Aanwijzing extra koopzondag 2017 en wijziging Winkeltijdenverordening 2014;
4.    Rapportage stand van zaken en voortgang project Bedrijvenlandgoed Slinge;
5.    Benoeming tot ambtenaar van de burgerlijke stand;
6.    Benoeming tot ambtenaar van de burgerlijke stand;
7.    Straatnaamgeving woonplan achter de maalderij in Winterswijk- Brinkheurne;
8.    Subsidievaststelling SWW Welzijn BV 2016;
9.    Haalbaarheidsonderzoek Stadstuinbouw;
10.    Beheerplan Laanbomen;
11.    Managementletter 2017;
12.    Derde financiële prognose 2017;
13.    Controleprotocol Winterswijk 2017.


Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar onze website.