Gemeentenieuws 10 april 2018

Met onder andere: Koninklijke onderscheiding voor Remco Hijink, informatieavond over evenementen, Jaspers Jeugdsportdag, tips scheiden van PMD, gewijzigde openingstijd gemeentekantoor.

Hieronder vindt u diverse links naar de betreffende onderdelen van het gemeentenieuws.

Remco Hijink geridderd

naar boven

Remco Hijink (43) is afgelopen vrijdag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Joris Bengevoord reikte de Koninklijke onderscheiding uit tijdens de officiële opening van Museumwerkplaats Transit Oost. Remco Hijink is al sinds 1989 actief als vrijwilliger bij vereniging GOLS-station (Geldersch-Overijsselsche Lokaalspoorweg-Maatschappij). Hij is medeoprichter en sinds 2002 voorzitter van de stichting Historisch Streekvervoer Achterhoek (HSA). Deze stichting beheert een aantal antieke bussen en een trein. Vanuit een samenwerkingsverband tussen de stichting HSA en de vereniging GOLS is de stichting Transit Oost opgericht, waarvan Remco Hijink sinds 2014 voorzitter is. Hij heeft de gemeente Winterswijk en de provincie Gelderland bereid gevonden financieel bij te dragen aan de nieuwbouw van de Museumwerkplaats Transit Oost aan de Kleine Parallelweg 6 in Winterswijk. Museumwerkplaats Transit Oost kent een uniek concept. Het is niet alleen een museum, maar ook een werkplaats waar de treinen van Arriva worden onderhouden. Daardoor kan het museum zonder subsidies worden geëxploiteerd. Ook biedt de werkplaats kansen voor jongeren en nieuwkomers in de vorm van stageplaatsen. Vanwege zijn grote inzet voor het behoud van het historische streekvervoer in de Achterhoek ontving Remco Hijink vrijdag een Koninklijke onderscheiding.

Informatieavond over evenementen - Gezellig maar wel veilig !

naar boven

Op woensdag 4 april vond de 6e informatiebijeenkomst over het organiseren van evenementen plaats. Ook burgemeester Bengevoord was aanwezig en benadrukte het belang van veiligheid. ‘Veiligheid blijft een belangrijk aandachtspunt bij het organiseren van evenementen’, aldus burgemeester Bengevoord. In afwijking van voorgaande jaren waren dit keer niet alle evenementorganisaties voor deze informatieavond uitgenodigd maar alleen de organisatoren van de grotere evenementen in Winterswijk. Naar aanleiding van eerdere reacties wilde burgemeester Bengevoord graag juist met de organisatoren van deze evenementen dieper in gesprek om problemen en knelpunten met betrekking tot de gemeentelijke vergunningverlening bespreken.

Eén van de praktische problemen die aan de orde werden gesteld is het vroegtijdig aanleveren van alle informatie over het evenement zoals een draaiboek, veiligheidsplan en plattegronden. Volgens de organisatoren is dit lastig; gaandeweg de organisatie van een evenement verandert er nog wel eens een en ander en daarom drongen verschillende organisatoren aan op meer flexibiliteit bij de gemeente. Omgekeerd vroeg de gemeente organisaties toch tijdig een vergunningsaanvraag met draaiboek in te dienen omdat ook de hulpdiensten voldoende tijd nodig hebben om een aanvraag te kunnen beoordelen. Onder tijdig wordt dan bij grotere evenementen verstaan 3 tot 5 maanden van te voren, afhankelijk van de omvang van het evenement.

Vervolgens werd door de organisatoren aangedrongen op de aanstelling van een evenementencoördinator naar voorbeeld van de gemeente Oost Gelre. Deze coördinator moet dan organisaties behulpzaam zijn bij het indienen van de vergunningsaanvraag en het overleg met de gemeente. Burgemeester Bengevoord gaf aan dit te gaan onderzoeken. Ook vroegen de organisatoren om vrijstelling van de legeskosten. De burgemeester adviseerde hiervoor een verzoek aan de politiek voor te leggen.
Tenslotte gaf de brandweer een toelichting op de nieuwe brandveiligheidsregels. Vooral een filmpje over een brand in een concertzaal als gevolg van het gebruik van zogenaamde stageflames  maakte bij de aanwezigen indruk en gaf aan hoe belangrijk ook brandveiligheid bij evenementen is.  

Gewijzigde openingstijden Gemeentekantoor

naar boven

In verband met een bijeenkomst zijn we op vrijdag 20 april vanaf 15.00 uur gesloten. Telefonisch zijn we dan bereikbaar tot 17.00 uur.
Op onze website www.winterswijk.nl vindt u meer informatie over onze openingstijden.
Wilt u meer weten of beschikt u niet over een internetaansluiting, dan kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer (0543) 543 543.

Jaspers Jeugdsportdag op 1 mei 2018

naar boven

Op dinsdag 1 mei 2018 vindt op sportpark Jaspers van 13.00 tot 17.00 uur de Jaspers Jeugdsportdag plaats voor kinderen uit groepen drie tot en met acht van de basisschool. De organisatie is deze dag in handen van de verschillende sportverenigingen die hun sport beoefenen op sportpark Jaspers. Dit jaar kunnen kinderen voor het eerst kennismaken met sporten als beachhandbal en beachvolleybal op de beachvelden. De kinderen kunnen deze dag maximaal aan drie sporten deelnemen. Zij kunnen dit jaar maar liefst uit acht verschillende clinics kiezen, te weten: atletiek (BSO Kicken), beachhandbal, beachvolleybal, beeball/honkbal, korfbal, tennis, voetbal en zwemmen/waterpolo.

Aanmelden

Meedoen aan de Jaspers Jeugdsportdag is gratis, deelnemers hoeven alleen sport- of zwemkleding mee te nemen. Kinderen kunnen zich tot en met woensdag 25 april opgeven via de website www.actiefwinterswijk.nl. Op de website kunt u meer informatie vinden. Heeft u nog vragen, stuur dan gerust een e-mail naar actief@winterswijk.nl.

Organisatie

Deze dag wordt mogelijk gemaakt door: honk- en softbalvereniging Hickory, Winterswijkse Tennis Club, korfbalvereniging Wiko, FC Winterswijk, Winterswijkse Watersport Vereniging, Atletiekvereniging Archeus, BSO Kicken (SWW), Volleybalvereniging Skopein Wivoc, Handbalvereniging HCW en de (buurtsportcoach) gemeente Winterswijk.

Ontmoetingen rondom kerk en moskee

naar boven

De werkgroep nieuwkomers klankbordgroep organiseert ontmoetingen rondom kerk en moskee. Voor deze ontmoetingen zijn alle Winterswijkers uitgenodigd. Tijdens deze ontmoetingen zullen inwoners met elkaar kennis maken en kennis met elkaar delen. De klankbordgroep van het project Inburgering Nieuwkomers heet iedereen van harte welkom! Beide ontmoetingen staan in het teken van gebruiken en uitleg over rituelen in kerk en moskee.

Kerkcafé Protestantse Gemeente Winterswijk

Op vrijdag 13 april 19.30 tot 21.30 uur in het kerkcafé Protestantse Gemeente Winterswijk, Markt 46, Winterswijk. Inloop vanaf 19.15 uur. Aanvang rondleiding Jacobskerk (grote kerk op de Markt) om 19.30 uur.

Turks sociale culturele vereniging SIHHAT

Op vrijdag 20 april 19.30 tot 21.30 uur bij Turks sociale culturele vereniging SIHHAT, Tuberweg 4, Winterswijk. Inloop vanaf 19.15 uur. Aanvang Rondleiding Mescidi Aksa moskee (Beatrixpark) om 19.30 uur.

Tips voor het scheiden van uw PMD

naar boven

PMD staat voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons. Gescheiden aangeboden PMD wordt gesorteerd en dient vervolgens weer als grondstof voor nieuwe producten, dat is goed voor het milieu. Hoewel de inzameling van PMD al heel goed gaat, kan de kwaliteit van het ingezamelde PMD nog beter. U kunt helpen de kwaliteit te verbeteren door aan onderstaande tips te denken bij het scheiden van uw PMD.

Ruimtebesparing

Veel van ons huishoudelijk afval bestaat uit PMD. Om ruimte te besparen kunt u een plastic fles, flacon of het drinkpak het beste platdrukken na gebruik. Haal de dop van de verpakking en druk de lucht eruit, op deze manier bespaart u ruimte. Door vervolgens de dop weer op de verpakking te draaien voorkomt u dat de verpakking gaat lekken. Door PMD los, uit de verzamelzak, in de container te gooien wordt de ruimte in de container beter benut en kunt u meer PMD kwijt dan wanneer u de gevulde zak als geheel in de container doet.

Leeg blijft leeg

Het is niet nodig om de verpakkingen schoon te maken. Het is voldoende als de verpakking leeg is. Als de verpakking eenmaal leeg is, is het belangrijk dat de verpakking ook leeg blijft. Vullen van een lege verpakking met ander PMD-afval is niet wenselijk, dit verstoort het sorteerproces bij de verwerker.

Gevolgen van niet goed scheiden

Indien er afval in de PMD container wordt aangetroffen dat niet onder PMD afval valt, heeft dit gevolgen. Hierdoor wordt de hele vracht PMD afgekeurd. Dit betekent niet alleen dat deze vracht voor hergebruik verloren gaat maar ook dat het vervolgens als restafval met bijbehorende kosten verwerkt wordt. Deze extra kosten zorgen voor een verhoging in de berekening van de hoogte van de afvalstoffenheffing en treft de portemonnee van de inwoners van Winterswijk.

Meer informatie

Op www.doemeemetpmd.nl vindt u meer informatie over de inzameling en recycling van PMD. Daarnaast vindt u hier meer tips over het scheiden van PMD-afval. Heeft u vragen over de PMD-inzameling, neem dan contact op met het ROVA Klantcontactcentrum, (0543) 54 54 54  of via www.rova.nl/contact. Het ROVA Klantcontactcentrum is op werkdagen bereikbaar tussen 08.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.

Verloren en gevonden voorwerpen

naar boven

Heeft u iets gevonden of verloren? U kunt hiervan aangifte doen via onze website www.winterswijk.nl, persoonlijk bij de receptie van het gemeentekantoor of telefonisch via telefoonnummer (0543) 543 543. Wij publiceren gevonden voorwerpen maandelijks op onze website www.winterswijk.nl onder actualiteiten. Staat het voorwerp dat u bent verloren er niet bij, neem dan contact met ons op via eerder genoemd telefoonnummer.

VIT-hulp bij mantelzorg

naar boven

Activiteiten voor mantelzorgers in april

Het Mantelzorgcafé: tref- en informatiepunt voor mantelzorgers. Bij het Mantelzorgcafé ontmoet u andere mantelzorgers in een informele sfeer. U kunt zonder aanmelden binnenlopen. De mantelzorgconsulent ontvangt u met een kop koffie of thee op donderdag 19 april van 14.00 tot 15.30 uur bij Hertog Karel van Gelre, Markt 25 in Winterswijk.

Vragen aan de mantelzorgconsulent?

Voor informatie en hulp bij mantelzorg kunt u terecht bij de Post, Balinkesstraat 4. Iedere vrijdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur is Marjan Roerdinkveldboom aanwezig. U kunt hier zonder afspraak binnenlopen.
Meer informatie over alle activiteiten leest u op www.vithulpbijmantelzorg.nl of bel op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur met VIT-hulp bij mantelzorg, telefoon. (0544) 82 00 00.

Agenda activiteiten

naar boven

11 april, Openbare vergadering commissie Ruimte vanaf 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1;
12 april, Openbare vergadering commissie Samenleving vanaf 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1;
12 april, Eerste grensoverschrijdende landbouw bijeenkomst ‘Kiek’n b’j de Noaber’ van 13.00 tot 16.00 uur, café restaurant Spiekerman, Goorweg 5, Meddo;
12 april, Openbare Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk;
16 april, Openbare vergadering Wmo-raad;
19 april,Openbare presentatiebijeenkomst voor raads- en commissieleden om 19.30 uur in de hal van het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25.


Meer informatie over de vergaderingen en evenementen kunt u vinden op www.winterswijk.nl of u kunt bellen met de receptie van het gemeentekantoor via (0543) 543 543.

Vergaderingen

naar boven

Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet op 12 april 2018

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op donderdag 12 april 2018 voor een openbare vergadering bijeen in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (oude Stadhuis) in Groenlo. De vergadering begint om 19.30 uur. Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen: Adviesaanvraag  inzake aanpassing van de Beleidsregels bestuurlijke boete PW,IOAW en IOAZ 2018, Vaststelling jaarverslag cliëntenraad 2017, Enquête jongvolwassenen, Bespreken adviesbrief  ‘Reactie bevindingen werkgroep cliëntenraad’. De agenda en stukken voor deze vergadering kunnen worden ingezien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 in Winterswijk en op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek.
Voor de vergadering van 12 april 2018 zijn stukken aanwezig ter inzage van agendapunt 2.

Openbare vergadering Wmo-raad op 16 april 2018

De Wmo-raad vergadert op maandag 16 april aanstaande om 19.30 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25 in Winterswijk. U bent van harte welkom om bij deze vergadering aanwezig te zijn.
Op de agenda staat onder meer de agendapunten terugblik op het eerste jaar van Present Winterswijk en stand van zaken inkoop hulpmiddelen. De op de agenda betrekking hebbende stukken kunt u vinden op onze website www.winterswijk.nl onder de rubriek zorg en welzijn.

Spreekrecht publiek

Belangstellenden kunnen in een openbare vergadering van de Wmo-raad het woord voeren over een onderwerp dat tot de Wmo behoort. Na de opening van de vergadering kunnen zij gezamenlijk gedurende maximaal vijftien minuten het woord voeren over geagendeerde onderwerpen en niet-geagendeerde onderwerpen. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, dient zich uiterlijk de vrijdag voorafgaand aan de vergadering te melden. Voor het aanmelden voor het gebruik van het spreekrecht of informatie over deze vergadering, kunt u contact opnemen met mevrouw Slotboom, secretaris Wmo-raad, via e-mail wmoraad@winterswijk.nl.

Presentatiebijeenkomst op 19 april 2018

naar boven

Op donderdag 19 april aanstaande wordt voor raads- en commissieleden een presentatiebijeenkomst gehouden. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en vindt plaats in de hal van het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25. De bijeenkomst is openbaar.

Tijdens deze bijeenkomst worden twee presentaties verzorgd

Het thema van de presentatiebijeenkomst is veiligheid. Er wordt een presentatie verzorgd door de Politie Achterhoek Oost en door de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. De politie geeft inzicht in de ontwikkeling van de criminaliteitscijfers en welke consequenties dat heeft voor Winterswijk. Ook geeft de politie een doorkijkje naar welke thema’s voor de komende jaren op veiligheidsgebied van belang blijven of worden en hoe de gemeente en de politie daarbij kunnen samenwerken.

De Veiligheidsregio maakt van de gelegenheid gebruikt om zichzelf voor te stellen aan de nieuwe raads- en commissieleden en uit te leggen welke ontwikkelingen er bij de Veiligheidsregio spelen die voor Winterswijk relevant zijn. Zo is de Veiligheidsregio onlangs gestart met een analyse van brandrisico’s in Winterswijk en doet een onderzoek met welke maatregelen de brandweer in Winterswijk effectiever kan optreden.

Bij presentatiebijeenkomsten ligt het accent op de informatieoverdracht aan raads- en commissieleden. Over de verstrekte informatie wordt dus niet vergaderd. Wel kunnen raads- en commissieleden vragen stellen en is er ruimte voor discussie. Van deze bijeenkomsten worden geen verslag gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie. De griffie is bereikbaar op 0543 543543 of per e-mail griffie@winterswijk.nl.

Verkeer

naar boven

Tijdelijke afsluiting Morsestraat in verband met rommelmarkt op 14 april 2018

In verband met een rommelmarkt van Muziekvereniging De Eendracht wordt op zaterdag 14 april 2018 de Morsestraat tussen de Laan van Hilbelink en de Huininkmaatstraat tijdelijk afgesloten tussen 09.00 en 14.00 uur.

Tijdelijke afsluiting en parkeerverbod Meekertweg 14 en 15 april 2018

In verband met de jaarlijkse menmarathon is de Meekertweg op zaterdag 14 en zondag 15 april gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer. Er wordt geen omleiding aangegeven. Tevens is er een tweezijdig parkeerverbod ingesteld op de Meekertweg.

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

naar boven

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

naar boven

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu en bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verleende omgevingsvergunning kappen

  • Brinkeweg 36
  • Meester Meinenweg 39
  • Zonnebrink 15

Verleende omgevingsvergunning bouwen

  • Bataafseweg 8
  • De Tribune 2
  • Joost van den Vondelstraat 19
  • Kattenbergweg 3-07
  • Scheldestraat 24 en 26

Verleende omgevingsvergunning reclame

  • Buys Ballotstraat 14

Algemene Plaatselijke Verordening

Ontheffingsaanvraag muziek tijdens besloten feest op 21 april 2018

Ontheffingsaanvraag muziek tijdens besloten feest op 21 april 2018 Beuzenes 70 Winterswijk.

Ontheffingsaanvraag muziek tijdens besloten feest op 8 juni 2018

Ontheffingsaanvraag muziek tijdens besloten feest op 8 juni 2018 Ter Woordstraat 20 Winterswijk.

Vergunnings-/ ontheffingsaanvraag evenement/braderie Willem VanStreek op 27 april 2018

Vergunnings-/ ontheffingsaanvraag evenement/braderie Willem VanStreek op 27 april 2018 in Notaristuin Winterswijk.

Verkeer

naar boven

Tijdelijke afsluiting Morsestraat in verband met rommelmarkt op 14 april 2018

In verband met een rommelmarkt van Muziekvereniging De Eendracht wordt op zaterdag 14 april 2018 de Morsestraat tussen de Laan van Hilbelink en de Huininkmaatstraat tijdelijk afgesloten tussen 09.00 en 14.00 uur.

Tijdelijke afsluiting en parkeerverbod Meekertweg 14 en 15 april 2018

In verband met de jaarlijkse menmarathon is de Meekertweg op zaterdag 14 en zondag 15 april gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer. Er wordt geen omleiding aangegeven. Tevens is er een tweezijdig parkeerverbod ingesteld op de Meekertweg.

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W

naar boven

Op 27 maart 2018 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

1.    Pilot Sportkaart Actief Winterswijk
2.    Rapportage Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) en overdrachtsdocument regionale woonagenda

Op 3 april 2018 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

1.    Village Deal uitwerking project Winterswijk
2.    Verlengen uitlooptermijn subsidie Dierencentrum Achterhoek

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar onze website https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_B_en_W/Besluitenlijsten_college

Uitgelicht