Gemeentenieuws 17 april 2018

Met onder andere start sloopwerkzaamheden aan de Zonnebrink, cursus jouw Nationaal Landschap, voorrangssituaties bij in- en uitritten, Koningsspelen, Woningverbeterplan.

Hieronder vindt u diverse links naar de betreffende onderdelen van het gemeentenieuws.

Sloopwerkzaamheden aan de Zonnebrink gestart

naar boven

Wethouder Rik Gommers heeft vorige week dinsdag de eerste sloophandeling verricht aan de oude gymzaal van de Driemark aan de Zonnebrink.
Achter de stuurknuppel van een bulldozer trok hij een bakstenen muurtje omver. "Al sinds 1980 wacht ik op het moment dat ik dit gebouw mag slopen", grapte de wethouder die zelf van 1976 tot 1980 leerling was op de Driemark. In maart heeft de gemeente het monumentale pand van de oude Rijks HBS verkocht. Het schoolgebouw wordt verbouwd tot een (internet)hotel met 12 kamers. In de voormalige leslokalen worden 22 zelfstandige woonstudio’s en 7 kamers gerealiseerd. De opstallen rond het gebouw worden door de gemeente gesloopt.

Cursus 'Ken jij jouw Nationaal Landschap'?

We maken u er op attent dat deze cursus reeds is volgeboekt. U kunt zich niet meer aanmelden.

naar boven

Wat is een scholtengoed? Hoe zijn de hoogteverschillen in het landschap ontstaan? Welke van de bossen moeten we beslist bezocht hebben? Waar kan ik een IJsvogel zien? Waarom zijn er zo weinig heidevelden? Waar kan ik orchideeën zien? Het zijn zomaar enkele vragen die kunnen opkomen als u wandelt of fietst door het Nationaal Landschap Winterswijk dat voor het grootste deel is gelegen in de gemeente Winterswijk. Om een goed antwoord te kunnen geven op deze vragen organiseert de gemeente Winterswijk de cursus Ken jij jouw Nationaal Landschap? De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten met als doel om je goede informatie te geven over natuur, landschap en cultuurhistorie in de gemeente Winterswijk, zodat u het prachtige gebied waarin u woont nog beter leert kennen en kunt uitdragen. U zult door de bijeenkomsten verrast worden door de bijzonderheden van uw eigen omgeving!

Data en tijden

De cursus bestaat uit drie cursusavonden en twee veldexcursies. De algemene thema’s die worden besproken zijn:

 • bodem
 • geologie
 • opbouw van het landschap cultuurhistorie
 • natuur en landschap

Data van de bijeenkomsten: woensdag 30 mei, 6 en 13 juni 2018 van 19.30 tot 22.00 uur. Data van de veldexcursie: zaterdag 1 en 23 juni 2018, tijden volgen.

Locaties

De avondcursussen op 30 mei en 6 juni worden gehouden op het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 in Winterswijk. De locatie in het buitengebied op 13 juni volgt. De twee veldexcursies worden op een nog nader te bepalen locatie georganiseerd.

Aanmelden

We maken u er op attent dat deze cursus reeds is volgeboekt. U kunt zich niet meer aanmelden.

Aanmelden  via nationaallandschap@winterswijk.nl onder vermelding van naam en telefoonnummer. Aan de cursusavonden en veldexcursies zijn geen kosten verbonden. Maximaal 25 deelnemers.

Voorrangssituatie bij in- en uitritten, hoe zit het ook alweer?

naar boven

Het komt nog weleens voor dat er onduidelijkheid heerst over de voorrangsregels op een aantal locaties in Winterswijk. Dit omdat voorrangssituaties zijn gewijzigd of omdat de voorrangsregels even moeten worden opgefrist, zoals bijvoorbeeld bij in- en uitritten. Hieronder leest u hoe het zit.

Een in- of uitrit is te herkennen aan de bestemming of de wegconstructie. Met de bestemming wordt bedoeld een woonhuis, garage of bedrijf.
Met de wegconstructie wordt de herkenbaarheid van een uitritconstructie bedoeld door middel van de vormgeving. Vaak zijn deze uitritten te herkennen aan een verhoogd, doorlopend trottoir en het gebruik van zogenaamde uitritblokken. In Winterswijk zijn de uitritconstructies wel voorzien van een doorlopend trottoir, in elk geval een doorlopende trottoirband. Maar het trottoir is vaak slechts beperkt verhoogd en zijn er geen uitritblokken toegepast. Dit heeft te maken met het rijcomfort voor fietsers, scootmobielen en automobilisten.

De regel

De voorrangsregel die altijd geldt bij in- en uitritten is dat alle verkeer dat een uitrit oprijdt of verlaat, voorrang moet geven aan alle verkeer. Dit betekent dat ook voetgangers voorrang hebben. Goed uitkijken dus als u een uitrit oprijdt of verlaat. Voorrang geven is immers uw plicht. Voorrang nemen is echter geen recht!

Koningsspelen 20 april op sportpark Jaspers

naar boven

Komt u onze oranjehelden ook aanmoedigen?

Op vrijdag 20 april is het zover! Sportpark Jaspers kleurt vanwege de Koningsspelen voor één keer oranje. De hele dag komen jong en oud in beweging. De Koningsspelen vinden door het hele land plaats en dragen bij aan een verbonden, sportieve en gezonde samenleving: ook in Winterswijk! Wij nodigen u als inwoner heel graag uit om aanstaande vrijdag als supporter aanwezig te zijn. U komt toch ook?

Programma

De opening van de Koningsspelen vindt om 9.00 uur bij zwembad Jaspers plaats. Wethouder Sport, Wim Aalderink, geeft dan het startschot voor verschillende activiteiten voor de leeftijdscategorie senioren. Van 9.30 tot 14.00 uur komen de leerlingen van groep vijf tot en met acht van de basisscholen buiten op het natuurgras en ook op de beachvelden in actie. Voor hen zijn verschillende spectaculaire activiteiten georganiseerd. Van 13.30 tot 15.00 uur is het de beurt aan de Unieke Sporters. Van 15.00 tot 17.00 uur is er op de parkeerplaats van FC Winterswijk straatvoetbal voor jongeren. In de loop van de middag worden demonstraties gegeven door Penta Winterswijk en door leden van het walking voetbal. De allerkleinsten, leerlingen uit de groepen één en twee van de basisscholen, gaan deze dag kennismaken met korfbal bij korfbalvereniging WIKO. Al met al een zeer gevarieerd programma dat met veel enthousiasme is voorbereid. De deelnemers hebben er alvast heel veel zin in en wat zou het leuk zijn dat zij door u  aangemoedigd worden tijdens deze Koningsspelen!

De volgende organisaties verlenen hun medewerking aan de Koningsspelen: Penta, FC Winterswijk, Beweeg Wijs, Skopein Wivoc, Zwembad Jaspers, Brichbouw Sportondersteuning, Wenters Sports Club, Stichting Welzijn Winterswijk, Atletiekvereniging Archeus, Stichting Paardrijden Gehandicapten Oost Achterhoek, Estinea, Zozijn en de Buurtsportcoaches van Actief Winterswijk. Wij danken hen heel hartelijk voor hun inzet bij dit sportieve evenement.

Organisatie door studenten Graafschap College

In schooljaar 2017-2018 startten Graafschap College, Sportservice Doetinchem en gemeente Winterswijk de pilot Hybride leeromgeving. Een van de resultaten van deze innovatieve vorm van onderwijs is dit grote evenement op Sportpark Jaspers. Ruim veertig tweedejaars studenten van de studierichting Sport en Bewegen organiseren samen de Koningsspelen 2018.

Nieuw vergunningstelsel voor openbare inrichtingen

naar boven

Eind januari heeft de gemeenteraad de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vastgesteld. In deze verordening is een vergunningsplicht voor zogenaamde openbare inrichtingen opgenomen. Burgemeester Bengevoord heeft besloten een aantal soorten bedrijven van deze vergunningsplicht vrij te stellen.

Openbare inrichtingen

Onder het begrip openbare inrichtingen vallen onder meer bedrijven die dranken, spijzen en/of logies verstrekken. Hierbij moet gedacht worden aan hotels, restaurants, cafés, cafetaria’s, shoarmazaken, buurt- en clubhuizen, campings en vakantieparken.

Doelstellingen vergunningsplicht

Doelstellingen van deze vergunningsplicht zijn de bescherming van het woon- en leefklimaat tegen hinder en overlast van dit soort bedrijven én de bescherming van de samenleving tegen ondermijnende criminele activiteiten, dit laatste in samenhang met toepassing van de Wet Bibob.

Vrijstelling vergunningsplicht

Bedrijven die al over een vergunning op grond van de Drank- en Horecawet beschikken zijn van deze vergunningsplicht vrijgesteld. Aanvullend hierop heeft de burgemeester besloten nog een aantal soorten bedrijven die in de regel weinig of geen overlast veroorzaken en evenmin een risico voor ondermijnende activiteiten vormen van deze vergunningsplicht vrij te stellen, namelijk:

 • bed & breakfast accommodaties;
 • boeren- en minicampings tot maximaal 25 standplaatsen;
 • vakantieboerderijen;
 • groepsaccommodaties;
 • buurt- en clubhuizen van verenigingen en stichtingen;
 • personeelskantines- en restaurants.

Andere openbare inrichtingen wél vergunningsplichtig

Alcoholvrije eetgelegenheden (zoals cafetaria’s, shoarmazaken, pizzeria’s, etc.) en campings en vakantieparken zijn op grond van deze nieuwe regelgeving wel vergunningsplichtig en moeten voor 16 mei aanstaande een exploitatievergunning bij de burgemeester aanvragen.  

Op weg naar gezondere sportkantines in Winterswijk

naar boven

De gemeente Winterswijk is op zoek naar sportverenigingen die een gezonder assortiment in de kantine aan willen bieden. Atletiekvereniging Archeus Winterswijk is samen met Team:Fit al succesvol gestart met de gezondere kantine.

Geen verbod op patat

Steeds meer sportclubs gaan voor gezondere keuzes. Team:Fit helpt sportclubs en -accommodaties bij het gezonder maken van hun kantine. Niet door de patat te verbieden, maar door daarnaast iets gezonds aan te bieden en dat goed zichtbaar te maken. Zo wordt de gezondere keuze de makkelijke keuze. Wil je meer weten over de mogelijkheden van een gezonde sportkantine in Winterswijk, neem dan contact op met coördinator gezonde jeugd Jolanda Geurkink, e-mail jgeurkink@winterswijk.nl.

Nomineer jouw vereniging

Wil je met jouw club of accommodatie ook aan de slag met gezondere voeding in de kantine? Stuur dan voor maandag 7 mei een e-mail naar josien.terbeek@achterhoekinbeweging.nl. Geef in een korte motivatie aan waarom jullie vereniging mee wil doen aan de gezonde kantine van Team-Fit! Op maandag 21 mei ontvangen alle uitgekozen Achterhoekse koplopers een bericht. Voor alle koplopers in de Achterhoek is er op maandag 18 juni een gezamenlijke kick-off.

Achterhoek in Beweging Gezonde Jeugd

De Achterhoekse gemeenten, werken samen om gezond eten en bewegen aantrekkelijk te maken voor de jeugd. De belangrijkste doelstelling is om de stijging van overgewicht bij de jeugd te stoppen.
www.achterhoekinbeweging.nl

Team:Fit: samenwerken aan gezondere sportkantines

Na een goeie training of fanatieke wedstrijd gaat er niets boven samen nagenieten in de kantine. Met lekker eten en voor ieder wat wils! Team:Fit zet zich in voor gezondere sportkantines. Ontdek hoe makkelijk en lekker het is en ga ervoor met zijn allen. www.teamfit.nl

Interactieve informatiebijeenkomsten gebiedsvisie Driemarkweg en omgeving

naar boven

De gemeente Winterswijk wil graag uw inbreng voor een gebiedsvisie voor het gebied Driemarkweg en omgeving. Hiervoor worden op twee data interactieve informatiebijeenkomsten georganiseerd op zaterdag 21 april en dinsdag 8 mei 2018.

Gebiedsvisie Driemarkweg en omgeving

Het plangebied wordt globaal begrensd door de Eekelerweg, de Vreehorstweg, de Veldhorstweg en de grote boskavels aan de oostzijde. Binnen het plangebied liggen o.a. de voormalige stortplaatsen WAL en WALD en een kleiput aan de Driemarkweg.
Stortplaats WAL (tussen Vreehorstweg en Driemarkweg)  moet worden voorzien van een geschikte afdeklaag. Sanering van de stortplaats WAL biedt mogelijkheden voor een andere inrichting of betere benutting van de stortplaats.
De gemeente Winterswijk is eigenaar van de kleiput aan de Driemarkweg. Wij zijn van plan de kleiput minder diep te maken, deels met glooiende oevers om daarmee de natuurwaarden te kunnen vergroten.

Bijeenkomst op zaterdag 21 april 2018

Deze bijeenkomst bestaat uit twee delen. Een  ochtendsessie van 10.00 tot 12.00 uur en een middagsessie van 13.00 tot 15.00 uur bij camping Vreehorst, Vreehorstweg 43 in Winterswijk.  We willen graag samen met u het gebied onder de loep nemen en een basis leggen voor een globale gebiedsschets. De charettes worden begeleid door Topia adviesbureau voor stads- en landschapsontwerp.
Het ochtenddeel is gericht op een inventarisatie van de waarden en kwaliteiten van het gebied. Per fiets of lopend gaan we het gebied in. Graag hiermee rekening houden. Rond 12.00 uur wordt er voor soep en een broodje gezorgd. Het middagdeel is gericht op het inventariseren van ideeën en mogelijkheden.

Bijeenkomst op dinsdag 8 mei 2018

Tijdens deze bijeenkomst van 19.30 tot uiterlijk 21.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 in Winterswijk willen wij het resultaat, een visiekaart met deelprojecten en uitgangspunten per project, aan u presenteren en met u bespreken. Vervolgens maken wij een definitief ontwerp.

Aanmelden

Graag vooraf aanmelden en aangeven welke bijeenkomsten u wenst bij te wonen, e-mailadres gemeente@winterswijk.nl of telefonisch via nummer (0543) 543 543.

verduurSaam met uw eigen Woningverbeterplan

naar boven

Is uw woning toe aan een update? Laat dan voor slechts € 50,- uw eigen  unieke Woningverbeterplan opstellen!

Veel woningen in de gemeente Winterswijk zijn gebouwd vóór 1976. Voor een groot deel van deze huizen geldt dat het wooncomfort verbeterd kan worden en dat de energierekening waarschijnlijk een stukje lager kan. Bijvoorbeeld door het isoleren van spouwmuren en het installeren van zonnepanelen. Uw eigen Woningverbeterplan geeft een overzicht van de maatregelen en de kosten ervan, die uw wooncomfort verhogen en energierekening verlagen. Een adviseur van Susteen komt bij u thuis en stelt dit plan in overleg met u samen. Susteen is partner van het verduurSaam energieloket en helpt bij het bepalen en uitvoeren van de maatregelen, die bij voorkeur uitgevoerd worden door een Achterhoeks bedrijf.

70 euro korting

Bent u eigenaar van een woning van vóór 1976, dan ontvangt u het Woningverbeterplan met een korting van €70,-. U betaalt dan slechts € 50,-.

Wilt u nog een stap verder gaan?

Er zijn steeds meer mogelijkheden om uw woning betaalbaar energieneutraal te maken. Susteen onderzoekt en berekent voor u kosteloos de mogelijkheden. Ook kan Susteen in veel gevallen uw beoogde energiebesparing bij uitvoering van het Woningverbeterplan zwart op wit garanderen. Vraag Susteen gerust naar de mogelijkheden!

Aanmelden Woningverbeterplan

Aanmelden voor het Woningverbeterplan doet u in twee stappen via de website www.verduursaamenergieloket.nl. Het verduurSaam energieloket is telefonisch te bereiken op (0314) 820 360.

Meer informatie

Wenst u vooraf meer informatie? Kom dan maandag 30 april om 19:30 uur naar de informatiebijeenkomst over het Woningverbeterplan in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 in Winterswijk.

Gewijzigde openingstijden gemeentekantoor

naar boven

In verband met een bijeenkomst zijn we op vrijdag 20 april vanaf 15.00 uur gesloten. Telefonisch zijn we dan bereikbaar tot 17.00 uur.

Op vrijdag 27 april (Koningsdag), is het gemeentekantoor gesloten.
Op onze website www.winterswijk.nl vindt u meer informatie over onze openingstijden.
Wilt u meer weten of beschikt u niet over een internetaansluiting, dan kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer (0543) 543 543.

Wet Basisregistratie Personen

naar boven

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) staan ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze personen uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen. Onderstaande personen dienen binnen vier weken na publicatiedatum van dit bericht contact op te nemen met het team Burgerzaken via telefoonnummer (0543) 543 543. Indien deze personen zich niet binnen deze periode melden, worden zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

Voorletters en geslachtsnaam, geboortedatum:

N. Hulshof, 15-06-1980
H.J.F. van Tuijl,19-11-1972
P. Gábor, 25-07-1995
Z. Basin, 13-09-1982
A. Shaqiri, 09-10-1980
V. Shaqiri, 21-08-1986
Sayed Hafiz Sadat, 05-05-1983

FMR Producties/LokaalTotaal werkt aan nieuwe gemeentegids

naar boven

FMR Producties/LokaalTotaal is de uitgever van de gemeentegids van Winterswijk. Momenteel zijn de acquisiteurs van FMR Producties/LokaalTotaal op pad voor de advertentiewerving voor gemeentegids 2018-2019. Deze mensen kunnen een acquisitiebrief van de gemeente Winterswijk laten zien. Daarin staat dat zij het enige bedrijf zijn die voor onze gemeente een gemeentegids vervaardigen. Bij twijfel kunt u altijd vragen of de acquisiteur van FMR Producties/LokaalTotaal deze brief wil laten zien.

Vragen?

Heeft u vragen over de nieuwe gemeentegids, de actualisering of de advertentieverkoop? Dan kunt u contact opnemen met team communicatie via telefoonnummer (0543) 543 543.

Gewijzigde afvalinzameling met Koningsdag

naar boven

Op vrijdag 27 april is het Koningsdag. Op deze dag wordt er geen huishoudelijk afval ingezameld in de gemeente Winterswijk. Op de afvalkalender en de mobiele app van ROVA zijn de afwijkende inzameldagen verwerkt. De inzameldag kan op bijzondere dagen zowel naar voren óf naar achteren verschoven zijn.

Het kan voorkomen dat er op een ander tijdstip wordt ingezameld dan u gewend bent. Wij vragen u daarom de container op de dag van inzameling vóór 7.00 uur aan de straat neer te zetten. Meer informatie over de inzameldagen vindt u op www.rova.nl/afvalkalender en de gratis ROVA-app (zoek op ROVA in de Appstore).

Met vragen kunt u contact opnemen met het ROVA Klantcontactcentrum, telefoonnummer (0543) 54 54 54 of kijk op www.rova.nl/contact.
Het ROVA Klantcontactcentrum is op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdagen van 10.00 tot 15.00 uur.

Alzheimer Café Lichtenvoorde

naar boven

Voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met dementie, organiseert de afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland elke vierde woensdag van de maand een Alzheimer Café in Lichtenvoorde. U ontmoet lotgenoten en kunt met elkaar in gesprek gaan over de dingen die u meemaakt of bezighoudt. Het Alzheimer Café wordt deze maand gehouden op woensdag 25 april 2018 van 20.00 tot 21.30 uur (zaal open vanaf 19.30 uur) in Grand Café van woonzorgcentrum Careaz Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde. Het thema is ‘Hoe regel ik zorg en wat komt er bij kijken als opname in zicht komt?’.

Marion Versteeg, zorginhoudelijk adviseur Wlz van zorgkantoor Menzis, zal aanwezigen wegwijs maken in de mogelijkheden van passende zorg. Vragen die onder andere aan bod komen zijn hoe regel ik een aanvraag voor zorg thuis of een eventuele aanvraag voor opname? Wat houdt de Wet langdurige zorg (Wlz) in? Is het nog veilig en verantwoord om thuis te wonen?

Meer informatie over het Alzheimer Café vindt u op www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland. U kunt ook bellen naar Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: 06-13514411

Onderzoek Ondernemen in het buitengebied

naar boven

De Ondernemersvereniging Buitengebied Winterswijk (OBW) start een onderzoek onder alle ondernemers in het buitengebied van Winterswijk.  Waarom is het Winterswijkse buitengebied juist hun plek geworden? Doel van het onderzoek is het in beeld brengen van het ondernemersklimaat in het buitengebied. Alle ondernemers hebben hierover een brief ontvangen. Dit onderzoek wordt door de gemeente Winterswijk en door de WCL Winterswijk ondersteund.

Informatieavond boet’n af in Wenters

naar boven

Woensdag 25 april 2018 van 20.00 tot 22.00 uur is er een informatieavond boet’n af in Wenters over wonen in het buitengebied van Winterswijk. De informatieavond is bedoeld voor jonge inwoners die de woonwens hebben om in het buitengebied te gaan wonen. De mogelijkheden van deze woonwens wordt besproken. Tevens is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Locatie

Zaal Reuselink, de Slingeweg 20, Winterswijk Brinkheurne

Meer info en aanmelden

Voor vragen, meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met  Nicole Rouwmaat, gemeente@winterswijk.nl

Samen koken & samen eten

naar boven

In een ongedwongen sfeer met elkaar een maaltijd voorbereiden, koken en er van genieten. Dit zijn de ingrediënten van Samen koken & samen eten.
Bovendien is deze activiteit een prima gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan, recepten uit te wisselen en elkaars cultuur beter te leren kennen. Samen koken & samen eten is bestemd voor iedereen. Of u nu oud, jong, een geboren en getogen Winterswijker bent of een nieuwkomer, aan de tafel van Samen koken & samen eten is plek voor een ieder.

Data en tijd

Op woensdag 25 april, 16 mei, 6 en 27 juni 2018 van 17.00 tot 19.30 uur. Maximaal 20 personen.

Locatie

Inloopcentrum Den Angang, Markt 46 in Winterswijk.

Aanmelden en info

Meer info is te verkrijgen bij Ria Bussink, coördinator vrijwilligerswerk Social Team de Post: e-mail samenkoken.winterswijk@gmail.com of 06 – 23 79 25 29. Graag vooraf aanmelden.
www.vpwinterswijk.nl of www.wijwinterswijk.nl

Kom in beweging en wandel mee

naar boven

Soms heeft u net even een duwtje nodig om weer in beweging te komen. Door omstandigheden zit u niet lekker in uw vel, maar u heeft niet de energie om dat in uw eentje te doorbreken. En u wilt wel graag andere mensen ontmoeten. Wandelen met anderen is hiervoor een prima gelegenheid.
 
Op maandag wandelt Wandelgroep Move ongeveer 1,5 uur in het buitengebied van Winterswijk. Wandelen is gezond, zorgt voor de nodige beweging en het geeft energie.
De wandelingen worden begeleid door een vrijwilliger van Sociaal Team de Post. Tijdens het wandelen is er ruimte om met medewandelaars te praten. Naast de nodige beweging in de buitenlucht ontmoet u andere wandelaars en geniet u van de natuur. Deelname aan de wandelingen is gratis.

Datum en tijd

Elke maandagmiddag van 13.30 uur tot circa 15.00 uur.

Verzamel- en vertrekpunt

Zwembad Jaspers, Jaspersweg 3 in Winterswijk. Vertrek voor de wandeling is om 13.30 uur.

Nazit

Na de wandeling is er gelegenheid voor het nuttigen van een kop koffie of thee. Hiervoor wordt een bijdrage van € 1,50 gevraagd.

Meer informatie en aanmelden

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Ria Bussink van Sociaal Team de Post, telefoon 06 23 79 25 29 of e-mail gemeente@winterswijk.nl Wanneer u voor de eerste keer wenst mee te wandelen dan graag vooraf aanmelden.

Agenda activiteiten

naar boven

19 april, Openbare presentatiebijeenkomst voor raads- en commissieleden om 19.30 uur in de hal van het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25;
20 april, Openbare vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie van 16.00 tot circa 18.00 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25;
21 april, Interactieve informatiebijeenkomst gebiedsvisie Driemarkweg en omgeving van 10.00 tot 15.00 uur, camping Vreehorst, Vreehorsterweg 43 in Winterswijk;
25 april, Alzheimer Café van 20.00 tot 21.30 uur (zaal open vanaf 19.30 uur) in Grand Café van woonzorgcentrum Careaz Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde;
25 april, Informatieavond boet’n af in Wenters van 20.00 tot 22.00 uur bij zaal Reuselink, de Slingeweg 20 in Winterswijk Brinkheurne;
25 april, Samen koken & samen eten van 17.00 tot 19.30 uur bij inloopcentrum Den Angang, Markt 46 in Winterswijk;
26 april, Openbare raadsvergadering, aanvang 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein in Winterswijk;
30 april, Informatiebijeenkomst Woningverbeterplan in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25;
8 mei, Interactieve informatiebijeenkomst gebiedsvisie Driemarkweg en omgeving van 19.30 tot uiterlijk 21.30 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25.

Meer informatie over de vergaderingen en evenementen kunt u vinden op www.winterswijk.nl of u kunt bellen met de receptie van het gemeentekantoor via (0543) 543 543.

Vergaderingen

naar boven

Openbare vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie

Op vrijdag 20 april 2018 vindt er een openbare vergadering plaats van de Adviescommissie Cultuurhistorie. De vergadering begint om 16.00 uur en duurt tot circa 18.00 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25 in Winterswijk.
De belangrijkste punten op de agenda zijn: Zonneparken in landschap, Landschapsontwikkelingsplan, archeologiebeleid, aardkundige waarden en middeleeuws Winterswijk. De volledige agenda van de Adviescommissie vindt u op onze website. Beschikt u niet over een internetaansluiting dan kunt u contact opnemen met de heer Kees Meinderts, secretaris van de Adviescommissie Cultuurhistorie via telefoonnummer (0543) 543 543.

Openbare raadsvergadering op 26 april 2018

Op donderdag 26 april 2018 vergadert de gemeenteraad van Winterswijk. De vergadering begint om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein. De raadsvergadering kunt u ook live via internet volgen door middel van een link op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt  u op ‘Uitzending bekijken’’. De agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u vanaf woensdag 18 april 2018 op de website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt u op ‘Agenda’s en stukken’.

Meer informatie

Voor meer informatie over de raadsvergadering kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 122.
De raadsvergadering is ook achteraf op video te bekijken. Op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad,klikt u hiervoor op ‘Uitzending bekijken’.

Verkeer

naar boven

Tijdelijke afsluiting Burgemeester van Nispenstraat in verband met schoolfeest Wilhelminaschool op 20 april 2018

In verband met een schoolfeest van de Wilhelminaschool wordt op vrijdag 20 april 2018 de Burgemeester van Nispenstraat, tussen de Troelstrastraat en de parkeerplaats bij de school, tijdelijk afgesloten tussen circa 16.00 en 20.00 uur. Vanaf de kant van de Ravenhorsterweg is de Troelstrastraat wel bereikbaar. Er wordt geen omleiding aangegeven.

Parkeerverbod Gosselinkweg in verband met Beurs voor iedereen op 21 april 2018

In verband met de Beurs voor iedereen in Woold geldt op zaterdag 21 april tot en met  zondag 22 april 17:00 uur een parkeerverbod op de Gosselinkweg tussen de Oude Bocholtsebaan en de Hietkampweg/Droppersweg. Bezoekers worden verzocht van het aangegeven parkeerterrein gebruik te maken.

Verkeersmaatregel Opa Klarendag

In verband met de Opa Klarendag bij de speeltuin aan de Rozenstraat op 21 april 2018 geldt er een parkeerverbod op de Venestraat van circa 14:00 tot 16:30 uur ten behoeve van de huifkartocht.

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

naar boven

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

naar boven

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu, bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verleende omgevingsvergunning kappen

 • nabij Bessinkgoorweg 7
 • Boeijinkweg 9
 • Greuneweg 4
 • bij Illebergdiek 9
 • langs de toegangsweg naar Meddoseweg 30

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 • Dwarsweg 15-04
 • Kattenbergweg 1-89
 • Tolhuis 1 en 3

Verkeer

Tijdelijke afsluiting Burgemeester van Nispenstraat in verband met schoolfeest Wilhelminaschool op 20 april 2018

In verband met een schoolfeest van de Wilhelminaschool wordt op vrijdag 20 april 2018 de Burgemeester van Nispenstraat, tussen de Troelstrastraat en de parkeerplaats bij de school, tijdelijk afgesloten tussen circa 16.00 en 20.00 uur. Vanaf de kant van de Ravenhorsterweg is de Troelstrastraat wel bereikbaar. Er wordt geen omleiding aangegeven.

Parkeerverbod Gosselinkweg in verband met Beurs voor iedereen op 21 april 2018

In verband met de Beurs voor iedereen in Woold geldt op zaterdag 21 april tot en met  zondag 22 april 17:00 uur een parkeerverbod op de Gosselinkweg tussen de Oude Bocholtsebaan en de Hietkampweg/Droppersweg. Bezoekers worden verzocht van het aangegeven parkeerterrein gebruik te maken.

Verkeersmaatregel Opa Klarendag

In verband met de Opa Klarendag bij de speeltuin aan de Rozenstraat op 21 april 2018 geldt er een parkeerverbod op de Venestraat van circa 14:00 tot 16:30 uur ten behoeve van de huifkartocht.

Algemene Plaatselijke Verordening

Vergunningsaanvraag evenement Obstakelrun op 29 mei 2018

Vergunningsaanvraag evenement Obstakelrun op 29 mei 2018, stortplaats WALD Eekelerweg.

Vergunningsaanvraag evenement Mei Markt op 27 mei 2018

Vergunningsaanvraag evenement Mei Markt op 27 mei 2018, Meddosestraat.

Ontheffingsaanvraag muziek tijdens besloten circusvoorstelling op 24 juni 2018

Ontheffingsaanvraag muziek tijdens besloten circusvoorstelling op 24 juni 2018,  terrein Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé Morgenzonweg 29.

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W

naar boven

Op 3 april 2018 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Bezwaarschrift tegen het weigeren van de omgevingsvergunning kap van een liriodendron aan de A.S. Talmastraat 14

Op 10 april 2018 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Aansluiting Winterswijk bij Informatie Knooppunt Zorgfraude en instemming overeenkomst GGD;
 2. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vitens NV d.d. 20 april 2018;
 3. Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Achterhoek d.d. 5 april 2018;
 4. Jaarrapportage 2017 Vertrouwensnetwerk in Winterswijk;
 5. Bevindingen Jeugdhulpregio Achterhoek;
 6. Vergadering Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost Gelderland d.d. 12 april 2018.

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar onze website https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_B_en_W/Besluitenlijsten_college

Uitgelicht