Gemeentenieuws 28 augustus 2018

Met onder andere bloemencorso, oudste inwoner, Prinsjesfestival 2018, Nationale burendag, Global Goals Social Impact Challenge.

Hieronder vindt u diverse links naar de betreffende onderdelen van het gemeentenieuws.

Record aantal wagens bloemencorso

naar boven

Maar liefst 56 wagens telde het bloemencorso. Rijen dik genoot het publiek van alle creativiteit uitgevoerd in bloemenpracht. De opbrengst van de dahlia’s was door de droogte 25 tot 30% minder. In het eindresultaat was dit niet te zien.

Volksfeest vier je samen

Ruim 250 gasten genoten op uitnodiging van de gemeente samen met duizenden toeschouwers van het bloemencorso. “Onder de gasten zijn vertegenwoordigers van buurgemeenten, maar we hebben ook kampioenen in ons midden. En als speciale gast de oudste inwoner van Winterswijk. Zij is op deze corsodag 102 jaar geworden. Volksfeest vier je samen en met elkaar maak je er een feest van” , vertelt burgemeester Bengevoord.

Hoofdrol voor de dahlia

Zelfs op de corsodag hebben bouwers nog tot vroeg in de morgen geplakt. Precies om 10.00 klonk het fluitsignaal. Het teken dat het bloemencorso begint. Het publiek wordt getrakteerd op een fleurige optocht. Van een tekort aan dahlia’s was niets te merken. Stro, bladgroen en boomschors werd ingezet om de wagens een prachtige uitstraling te geven. Grote wagens worden in het corso afgewisseld door kleinere wagens. De thema’s zijn zeer divers. Publiek kon onder andere genieten van boerenbont servies, flamingo’s, hardrock, een super grote mijnwerker. De corsobouwers kregen met regelmaat spontaan applaus van de toeschouwers.

Speciale verjaardag

Op een speciale plek op de voorste rij van de eretribune en naast burgemeester Bengevoord viert mevrouw Gerda Dikkers haar verjaardag. De oudste inwoner van Winterswijk is jarig op 24 augustus. De 102 jarige ontving felicitaties en een boeket bloemen van de burgemeester.

Prominente rol Winterswijk tijdens Prinsjesfestival 2018 Den Haag

naar boven

Oproep burgemeester Bengevoord: wie gaat met mij mee?

Van 10 tot en met 18 september vindt het Prinsjesfestival in Den Haag plaats. Ieder jaar biedt het festival in de week voor Prinsjesdag een programma vol feestelijke en inhoudelijke activiteiten. Centrale thema is: Democratie: Van ons!, Voor ons! Door ons?! Dit jaar geeft burgemeester Bengevoord tijdens het festival onder meer een les ‘Democratisch burgerschap’, dat vindt plaats op 15 september. Wilt u hem graag vergezellen bij het bezoek aan het Prinsjesfestival, dan is dat mogelijk!

Tijdens het nieuwe programmaonderdeel ‘PrinsjesBurger’ op zaterdag 15 september geven 12 burgemeesters uit elke provincie van Nederland een les ‘Democratisch burgerschap’. Burgemeester Bengevoord: “Ik kijk er heel erg naar uit dat ik Gelderland en ook Winterswijk mag gaan vertegenwoordigen en promoten tijdens het Prinsjesfestival! Ik ben erg trots hoe wij als inwoners, samenwerkingspartners en gemeente samenwerken en telkens de verbinding zoeken met elkaar. Daarvan kan ik prachtige voorbeelden geven. En niet te vergeten het naoberschap dat we hier hoog in het vaandel hebben staan, dat is zeker niet voor iedere gemeente in Nederland een vanzelfsprekendheid. Om direct uitvoering aan het thema burgerparticipatie te geven doe ik hierbij graag een beroep op u. Ik zou het namelijk ontzettend leuk vinden als er inwoners zijn die met mij mee willen gaan als Winterswijkse afvaardiging naar het Prinsjesfestival en ik roep u dan ook graag op om zich aan te melden”.

Aanmelden

Heeft u belangstelling om mee te gaan op 15 september, dan kunt zich aanmelden via een e-mail naar pvliet@winterswijk.nl. Wilt u in dat bericht een korte beschrijving geven van wie u bent en wat u in het dagelijkse leven doet? U ontvangt na uw aanmelding een bevestiging en meer informatie over het programma. Wij zien uw reactie met veel plezier op korte termijn tegemoet. Op de website www.prinsjesfestival.nl kunt u alvast een kijkje nemen om een indruk te krijgen van de verschillende activiteiten die er worden georganiseerd die week. Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met mevrouw Paulien van Vliet, via telefoonnummer (0543) 543 543.

Nationale burendag 2018

naar boven

Op zaterdag 22 september is het weer zover: Nationale burendag! Een goed ontbijt doet wonderen. Met uw buurt maakt u daarom kans op een volledig verzorgd ontbijt en leuke activiteiten voor jong en oud!

Hoe doet u mee? Geef vóór 10 september op waarom u vindt dat uw straat/buurt dit ontbijt verdient!

Vindt u bijvoorbeeld dat uw buurt dit wel kan gebruiken om elkaar beter te leren kennen of begrijpen?
Misschien zijn er wel nieuwe buren bijgekomen, of is uw buurt juist al zo goed bezig en verdient u dat alleen al daarom? Wint u dit ontbijt verzorgd door het sociaal team dan nemen wij contact met u op over de details. Mail uw winnende aanmelding vóór 10 september naar ebuz@winterswijk.nl.

Informatieavond voor sportstichtingen en (buiten)sportverenigingen op 3 oktober 2018

Met ingang van 1 januari 2019 verandert de regelgeving op het gebied van BTW Sport. Dit heeft gevolgen voor sportstichtingen en (buiten)sportverenigingen en ook voor de gemeente. Om deze wijzigingen met alle betrokken partijen te bespreken, nodigen we graag de sportstichtingen en (buiten)sportverenigingen uit voor een informatiebijeenkomst. Deze vindt plaats op woensdag 3 oktober 2018, in het bedrijfsrestaurant van het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25. De bijeenkomst start om 19.30 uur. Voor de inhoudelijke, fiscale ondersteuning is adviesbureau PWC ook aanwezig. We verwachten dat er rond Prinsjesdag op dinsdag 18 september aanstaande meer informatie wordt verstrekt over de wijzigingen en er meer duidelijk wordt.

Aanmelden

Wilt u deze avond bijwonen, meld u zich dan even aan bij ons. Dat kan door middel van een e-mail naar hvries@winterswijk.nl. Wilt u aangeven met hoeveel personen u aanwezig bent? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer H. de Vries via telefoonnummer (0543) 543 543.

BNG Bank en VNG dagen ondernemers uit tot verduurzaming

naar boven

BNG Bank en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) roepen ondernemers op mee te doen aan de Global Goals Social Impact Challenge. Ze vragen ondernemers om ideeën die gemeentelijk duurzaamheidsbeleid ondersteunen. Goede ideeën maken kans op financiering vanaf een bedrag van € 100.000. Inzenden kan tot en met 9 september.

De ideeën moeten bijdragen aan doel 12: ‘Verantwoorde productie en consumptie’ van de in 2015 door de VN vastgestelde Global Goals for Sustainable Development. Bijna alle landen ter wereld, inclusief Nederland, hebben zich gecommitteerd aan deze duurzaamheidsagenda voor 2030. In Nederland werken gemeenten via de Gemeenten4GlobalGoals campagne, waarbij ruim 60 gemeenten zijn aangesloten, samen aan het behalen van de Global Goals agenda.

Global Goals Social Impact Challenge

Met de Global Goals Social Impact Challenge dagen BNG Bank en de VNG ondernemers uit om creatieve en financierbare oplossingen aan te dragen die bruikbaar zijn voor de implementatie van gemeentelijk duurzaamheidsbeleid. Vanaf nu tot uiterlijk 9 september kunnen ondernemers ideeën indienen bij BNG Bank en de VNG via de website www.vng.nl/global-goals-social-impact-challenge.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

naar boven

Anemoonstraat

In verband met een kraanwerkzaamheden is tot en met 21 september 2018 de Anemoonstraat ter hoogte van huisnummer 24 afgesloten. Er wordt geen omleiding aangegeven.

Weverstraat

In verband met herinrichtingswerkzaamheden is de Weverstraat van dinsdag 28 augustus tot en met vrijdag 5 oktober gesloten verklaard voor al het verkeer.

Zwanenbroekweg

In verband met asfalt werkzaamheden is de Zwanenbroekweg van dinsdag 28 augustus tot en met 11 september gesloten voor al het verkeer.

Kloosterstraat en Beuzenes

In verband met herinrichtingswerkzaamheden zijn de Kloosterstraat en Beuzenes van maandag 20 augustus tot en met vrijdag 19 oktober gesloten verklaard voor verkeer.

Gosselinkweg Woold, Winkelstegge en Droppersweg

In verband met het School- en Volksfeest Woold zijn van donderdag 30 augustus 19.30 uur tot en met zaterdagnacht  1 september 01.00 uur de volgende wegen afgesloten voor alle verkeer:

 • Gosselinkweg tussen Oude Bocholtsebaan en Schoolweg/ Boveltweg/Meerdinkweg
 • Winkelstegge tussen Oude Bocholtsebaan en Droppersweg
 • Droppersweg tussen Winkelstegge en Gosselinkweg

Raetmansweg

In verband met het Ratumse volksfeest 2018 is de Raetmansweg tussen de Ratumseweg en de Rotweg afgesloten voor alle verkeer van vrijdag 31 augustus 08.00 uur tot en met zondag 2 september 2018 08.00 uur. Een omleiding is mogelijk via de Rotweg en Ratumseweg.

Huppelseweg

In verband met het evenement Trekkertrek  is de Huppelseweg op zondag 2 september gesloten verklaard voor bestuurders. Tevens geldt er een snelheidsbeperking op de Waliënseweg tussen de Meddosestraat en Huppelseweg.

N820

In verband met het vervangen van asfalt is de N820 op 11 en 12 september gesloten verklaard voor verkeer.

Agenda activiteiten

naar boven

Datum, activiteit

22 september, Nationale burendag.
3 oktober, Informatieavond voor sportstichtingen en (buiten)sportverenigingen om 19.30 uur in het gemeentekantoor.

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

naar boven

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu, bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verleende omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

 • Ontwikkeling voormalig terrein Autopalace
 • Kattenbergweg 1-28

Ruimtelijke ordening

 • ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Zonnebrink

Algemene Plaatselijke Verordening

 • Vergunnings-/ontheffingsaanvraag Beweeg Wijs Sport- en spelmiddagen op 19 en 26 september 2018 op de Markt in Winterswijk
 • Vergunningsaanvraag buurtfeest Prins Hendrikstraat op 23 september 2018

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W

naar boven

Op 16 augustus heeft het college een parafenbesluit genomen over het volgende onderwerp:

 1. Subsidievaststelling peuteropvang 2017

Op 21 augustus heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Overeenkomst Karakter
 2. Wijziging gemeenschappelijke regeling SDOA
 3. Programmabegroting 2019 Regio Achterhoek
 4. Financiële jaarstukken 2017 Stichting Zwembaden Winterswijk (SZW)

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_B_en_W/Besluitenlijsten_college

Uitgelicht