Gemeentenieuws 6 februari 2018

Met onder andere leerlingen Gerrit Komrij College maken kennis met lokale politiek, aanvragen lintje, ouderbijeenkomsten 'Omgaan met pubers", terugblik op de raadsvergadering.

Hieronder vindt u diverse links naar de betreffende onderdelen van het gemeentenieuws.

Leerlingen Gerrit Komrij College maken kennis met lokale politiek

naar boven

Op uitnodiging van de gemeenteraad brachten zo’n 150 vierdeklassers (havo/vwo) van het Gerrit Komrij College op 29 en 30 januari en 5 februari een bezoek aan het raadhuis. In de raadzaal maakten zij kennis met de lokale politiek en het werk van de gemeenteraad. De bijeenkomst werd verzorgd door ProDemos, het ‘Huis voor Democratie en Rechtsstaat’. De leerlingen kregen eerst uitleg over het politieke proces en de machtsverhoudingen in de gemeente. Daarna speelden de leerlingen een raadsvergadering na en gingen zij met elkaar in debat over de organisatie van een festival. Na afloop van de discussie konden de leerlingen vragen stellen aan enkele Winterswijkse gemeenteraadsleden.

naar boven

Kent u iemand die een lintje verdient?

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning, reikt de burgemeester Koninklijke onderscheidingen uit in de Orde van Oranje-Nassau. Kent u iemand die tenminste 15 jaar, minimaal zes uur per week vrijwilligerswerk heeft gedaan en ook nu nog actief is als vrijwilliger? Wij nodigen u graag uit om deze persoon voor te dragen voor een lintje, zodat diegene op een mooie manier kan worden bedankt voor zijn of haar verdiensten voor de samenleving. Voor de uitreiking tijdens de lintjesregen in 2019 ontvangen wij graag uw aanvraag voor 1 juni 2018.

Meer informatie

Meer informatie over het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding kunt u vinden op www.winterswijk.nl of op www.lintjes.nl. Op de laatstgenoemde website kunt u onder andere de aanvraagformulieren downloaden. U kunt ook bellen met Paulien van Vliet van het bestuurssecretariaat van de gemeente Winterswijk, telefoon (0543) 543 543 voor het maken van een oriënterend gesprek. Uw ingevulde aanvraagformulier kunt u sturen naar: Gemeente Winterswijk, t.a.v. P. van Vliet, Postbus 101, 7100 AC Winterswijk of per e-mail pvliet@winterswijk.nl.

naar boven

Burgemeester Bengevoord bezoekt Kreis Borken

Burgemeester Bengevoord van Winterswijk heeft een bezoek gebracht aan dr. Kai Zwicker van Landrat Kreis Borken. Het bezoek kende een uitermate gezellig karakter en verliep in een goede sfeer. Zo is er gesproken over grensoverschrijdende samenwerking. Ook was de Nederlands/Duitse ontmoeting van burgemeesters in mei van dit jaar in Den Haag onderwerp van gesprek. “Deze ontmoeting kan leiden tot een versterkte gezamenlijke lobby in Den Haag en Brussel. Samen sta je sterker”, weet burgemeester Bengevoord. “Overigens heb ik ook gezegd dat de grens wellicht ons geografisch scheidt, maar dat het verder geen belemmering mag zijn. Waar dat kan om gezamenlijk plannen te ontwikkelen en samen te werken. Ik ben daar erg optimistisch over’’, aldus Bengevoord.

naar boven

Werk in uitvoering

Afsluiting Kuipersweg te Winterswijk

Van 5 tot en met 9 februari staat de vervanging van een duiker in de Kuipersweg gepland. Hiervoor moet de weg afgesloten worden voor het verkeer. Er wordt een omleiding aangegeven. Bij onwerkbaar weer worden de werkzaamheden uitgesteld. Deze werkzaamheden worden gelijktijdig uitgevoerd met het aanpassen van de waterleiding door Vitens.

Reconstructie Dingstraat

Vooruitlopend op de reconstructie van de Dingstraat worden de linksaf rijstroken naar de Weverstraat en de Roelvinkstraat vanaf 8 februari afgesloten voor het verkeer.

Afsluiting parkeerterrein Sellekamp

Op maandag 12 februari worden de parkeersensoren in de parkeervakken van parkeerterrein Sellekamp geactiveerd. Vanaf 8.00 uur start een aannemer in opdracht van de gemeente met de werkzaamheden. Om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren, moeten de parkeervakken leeg zijn. Wij verzoeken dan ook op maandag 12 februari vanaf 8.00 uur géén gebruik te maken van het parkeerterrein. Alvast bedankt voor uw medewerking en excuses voor de tijdelijke overlast.

N18 bij Varsseveld

In opdracht van Rijkswaterstaat is aannemer BAM bezig met de reconstructie van de N18 tussen Varsseveld en Lichtenvoorde. Volg de aangegeven omleidingsroutes en houd rekening met langere reistijden. Kijk voor meer informatie op www.bambouwtN18.nl.

Kijk voor meer informatie  en andere actuele wegwerkzaamheden op http://v1.wegwerkmeldingen.nl/

Helikopter oefeningen luchtmacht

Van 5 tot en met 23 februari trainen de helikopters van de Koninklijke Luchtmacht op weekdagen samen met militairen van de Koninklijke Landmacht tijdens de oefening HWIC/TAC NL in het oosten van Nederland. Tijdens deze oefening vliegen de helikopters vanaf vliegbasis Deelen en trainen de helikopterbemanningen onder andere het vliegen onder verhoogde dreiging en worden vliegers en loadmasters opgeleid tot wapeninstructeurs.

Opmerkingen

Militaire oefeningen worden zorgvuldig voorbereid. Dit is van essentieel belang voor de oefenende eenheden, maar ook voor de omgeving van de oefenlocaties. Het kan zijn dat omwonenden toch overlast ondervinden, bijvoorbeeld van de vliegbewegingen. Eventuele klachten kunnen worden ingediend via www.luchtmacht.nl/geluidshinder. Voor vragen en eventuele geluidhinderklachten is ook het gratis telefoonnummer 0800 - 0226033 bereikbaar.

naar boven

Ouderbijeenkomsten ‘Omgaan met pubers’ van start

Het Preventie Platform Jeugd organiseert voor ouders van pubers vijf ouderbijeenkomsten over ‘Omgaan met pubers’. De eerste bijeenkomst is op donderdag 8 maart van 19.30 tot 21.30 uur, Schaersvoorde Stationsplein, Landbouwstraat 1 in Aalten.

De bijeenkomsten zijn voor ouders van pubers (10 – 16 jaar) en hebben als thema’s:

 • Puberbrein;
 • In gesprek met je puber;
 • Alcohol en drugs;
 • Sociale media;
 • Seksualiteit.

Meedoen?

Deelname is gratis. U kunt zich aanmelden via info@preventieplatform.nl. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Sarah Pelgrim, via 06 – 12 64 16 98.

naar boven

Over het Preventie Platform Jeugd

Het Preventie Platform Jeugd  zet zich in voor het gezond, stabiel en veilig opgroeien van kinderen en jongeren tot en met 23 jaar in de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. Dit doet zij door de krachten van de verschillende organisaties te bundelen en samen een preventief aanbod rondom verschillende thema’s en signalen te ontwikkelen.

naar boven

Fietsgroep Trap ‘m rond’ en de ‘met Naald en Draad-groep’ van start

WUh start met activiteiten ‘Van de bank’

Het Vrijwilligerspunt en de Winterswijkse Uitdaging zijn gevestigd in het oude SNS-gebouw. Hiervoor kunnen burgers initiatieven aandragen. Na een eerst oproep om de interesse te peilen voor activiteiten bleek dat burgers wel degelijk initiatieven willen ontplooien.

Het plan is om een doe-centrum op te zetten waar bezoekers aan activiteiten deel kunnen nemen op allerlei gebied zoals een kaartje leggen, bloemschikken, wandelen of een andere gemeenschappelijke hobby beoefenen. Er is ook geen lidmaatschap. U kunt komen als u zin heeft en hoeft zich niet aan of af te melden. De bijdrage voor alle activiteiten in of vanuit WUh is altijd € 2,00 per deelnemer, inclusief koffie of thee voor, tijdens of na de activiteit.

Fietsgroep en Naald en Draad-groep

Donderdag 25 januari is begonnen met een fietsgroep ‘Trap ‘m rond’. Er was meteen al veel animo met een groep van ongeveer 12 fietsers. De fietsgroep start elke donderdag om 13.30 uur. Er wordt binnen bij de WUh verzameld er wordt ongeveer 15 km gefietst. Contactpersoon is Lucie van der Kolk-Schurink.
Ook is de ‘Met Naald en Draad-groep’ gestart. Dat is breder dan alleen haken en breien. Dat kan ook borduren, knopen, sieraden maken en leerbewerking zijn. Iedereen brengt zelf iets mee om te doen. De groep komt elke donderdag vanaf 14.00 uur bij elkaar. Meer informatie: Marion van Noord, e-mail marionvannoord@kpnmail.nl of telefoonnummer 06 – 24 19 90 04.

Meedenken of meedoen?

Wilt u ook meedenken, of meedoen? Aanmelden is niet nodig. Iedereen is welkom bij het Vrijwilligerspunt. Meer informatie: e-mail info@vpwinterswijk.nl of telefoonnummer (0543) 200 026. Ook heeft het vrijwilligerspunt van maandag tot en met donderdag een inloopspreekuur van 9.00 tot 12.00 uur. Wilt u ook iets gaan organiseren? Woensdag 7 februari om 14.00 uur is er bij  WUh, Torenstraat 9, weer een ‘Kom van de Bank’- meedenkbijeenkomst.

naar boven

EUREGIO-spreekuur in Oeding

EUREGIO houdt op dinsdag 13 februari 2018 van 18.00 – 19.00 uur een spreekuur voor burgers in het Rathaus van Oeding, Winterswykerstraße 1. U hoeft zich niet aan te melden voor dit spreekuur. Burgers kunnen hier terecht met vragen rond werken en studeren in het buurland, sociale verzekeringen (zoals AOW, zorgverzekering, pensioen, werkloosheid). Ook op algemene vragen over verhuizen naar het buurland kan informatie worden verkregen. Voor het beantwoorden van vragen over belastingen is een vertegenwoordiger van het Duitse Finanzamt aanwezig.

naar boven

Gemeente wijst op regels voor verstandig stoken

Het stookseizoen is  volop bezig. Dat betekent gezelligheid voor de open haard, rond de houtkachel of bij een vuurtje in de tuin. Er is ook een keerzijde; velen weten niet dat het stoken van hout voor omwonenden tot overlast kan leiden en effecten heeft op gezondheid en milieu. In houtrook zitten fijne roetdeeltjes, schadelijke stoffen en gassen zoals stikstofoxiden en koolmonoxide. De manier van stoken heeft invloed op de hoeveelheid schadelijke stoffen die vrijkomen. "We zijn niet tegen het stoken van een vuurtje”, zegt burgemeester Bengevoord. ”Integendeel. Dat kan heel gezellig zijn. Maar we moeten ons wel aan regels houden om alles in goede banen te leiden, om de overlast zo beperkt mogelijk te houden. En die regels zijn wat de gemeente betreft niet onredelijk. Zo houden we het voor iedereen plezierig”.
Verantwoord stoken leidt tot minder kans op het optreden van stankoverlast, schaadt het milieu niet en spaart de gezondheid van de gebruiker en omwonenden. Zie de volgende link: https://www.rivm.nl/Onderwerpen/T/Toolkits_voor_publiekscommunicatie/Onderwerpen/Houtrook_en_gezondheid

naar boven

Buurt redelijk tevreden over aanwezigheid van AZC

Raads- en commissieleden van de gemeente Winterswijk hebben vorige week een bezoek gebracht aan buurtbewoners van het plaatselijke AZC, het Asielzoekerscentrum. Op deze manier probeert men eerder problemen van buurtbewoners van het AZC te inventariseren zodat gezamenlijk naar een oplossing gezocht kan worden.
Er waren acht buurtbewoners aanwezig. Ze waren over het algemeen erg positief over de aanwezigheid van het AZC. Er wordt weinig overlast ervaren. Dat heeft deels met de omvang en de samenstelling van het aantal vluchtelingen te maken. In de beginperiode werden 500, vooral mannelijk, vluchtelingen opgevangen, waar dat nu ruim 300 mensen zijn. Het gaat nu vooral om gezinnen met jonge kinderen.
Toch waren er ook wat zorgpunten. Zo werd geklaagd over het fietsgedrag van vluchtelingen en wil de buurt graag meer openbaar groen om de AZC-gebouwen. Daarnaast is er behoefte aan vrijwilligers voor de opvang van jonge vluchtelingen kinderen in de leeftijd van 6 tot 14 jaar. Tenslotte zou het deel van de Jachthuisweg, dat nu onverlicht is verlicht moeten worden. Op die manier kan het onveilige gevoel bij enkele buurtbewoners worden weggenomen.

naar boven

Verloren en gevonden voorwerpen

Heeft u iets gevonden of verloren? U kunt hiervan aangifte doen via onze website, persoonlijk bij de receptie van het gemeentekantoor of telefonisch via telefoonnummer (0543) 543 543. Wij publiceren gevonden voorwerpen maandelijks op onze website www.winterswijk.nl. Staat het voorwerp dat u bent verloren er niet bij, neem dan contact met ons op via bovenstaand telefoonnummer.

naar boven

Agenda activiteiten

datum, info, activiteit


7 februari, Openbare vergadering commissie Ruimte vanaf 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1;
7 februari, Meedenkbijeenkomst ‘Kom van de Bank’, WUh, Torenstraat 9. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws;
8 februari, Openbare vergadering commissie Samenleving vanaf 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1;
8 februari, Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet om19.30 uur in het oude Stadhuis, Kevelderstraat 1 in Groenlo;
8 februari, Inloopbijeenkomst over het ontwerp-inpassingsplan Willinks Weust van 18.00 tot 20.00 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25;
13 februari, EUREGIO-spreekuur van 18.00 tot 19.00 uur in het Rathaus van Oeding, Winterswykerstraße 1;
8 maart; Ouderbijeenkomst ‘Omgaan met pubers”, van 19.30 tot 21.30 uur, Schaersvoorde Stationsplein, Landbouwstraat 1 in Aalten.
Meer informatie over de vergaderingen en evenementen kunt u vinden op www.winterswijk.nl of u kunt bellen met de receptie van het gemeentekantoor via (0543) 543 543.

naar boven

TEKST ARTIKELEN TOT OFFICIELE BEKENDMAKINGEN.

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

naar boven

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

naar boven

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu en bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning bouwen

 • Sieverdinkweg 5

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning kappen

 • Bonninkweg

Verleende omgevingsvergunning kappen

 • Albert Schweitzerlaan 24
 • Badweg 7
 • Bessinkgoorweg
 • Beuzenes 22
 • Fukkinkweg 3
 • nabij spoor en fietspad tussen Kleine Parallelweg en Wooldseweg

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 • Amerstraat 56>
 • Leliestraat 30
 • Stevinstraat 2
 • Wooldstraat 14

Verleende omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

 • Harkelsweg 2

Verleende omgevingsvergunning bouwen/ handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

 • Wooldseweg 71

Wet Milieubeheer activiteitenbesluit

naar boven

Het college van burgemeester en wethouders heeft een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd voor de locatie B. Ballotstraat 7d te Winterswijk voor het starten van een bedrijf.

De melding en de bijbehorende bijlagen ligt vanaf 7 februari 2018 gedurende twee weken op verzoek ter inzage bij de receptie, Stationsstraat 25. Bij binnenkomst graag even melden bij de receptie. Hier zullen zij u verder informeren. Deze bekendmaking is uitsluitend informatief. Het is niet mogelijk bezwaren tegen deze melding in te dienen.

Ruimtelijke ordening

 • Vastgesteld wijzigingsplan Hijinkhoekweg 5-7

Verkeer

Aanvraag toewijzing gehandicaptenparkeerplaats

Ten behoeve van bewoner:

 • Bilderdijkstraat 30 

Opheffing gehandicaptenparkeerplaats

 • Gasthuisstraat 26

Algemene Plaatselijke Verordening

naar boven

Gemeenteraad heeft nieuwe Algemene Plaatselijk Verordening 2018 vastgesteld

Bij besluit van 25 januari 2018, nr. I-3 heeft de gemeenteraad een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vastgesteld. Gelijktijdig is de oude APV ingetrokken. 

De Algemene Plaatselijke Verordening is de basisverordening van de gemeentelijke regelgeving. Het gaat daarbij om een breed scala aan regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid, woon- en leefklimaat, het voorkomen van overlast, verkeersveiligheid, volksgezondheid en milieu. Het besluit tot vaststelling van deze nieuwe APV betreft in feite een herziening van de oude APV die in 2012 voor het laatst is gewijzigd

De belangrijkste wijzigingen zijn:

de opname van een uitjouwverbod,

de invoering van de exploitatievergunning voor openbare inrichtingen,

de bevoegdheid voor de burgemeester om ter bescherming van de openbare orde en veiligheid én ter bescherming van de leefbaarheid in een bepaalde omgeving een exploitatievergunning voor bepaalde bedrijfsmatige activiteiten en gebouwen in te voeren,

de toevoeging van enkele speciale bevoegdheden voor de burgemeester op het gebied van de openbare orde en veiligheid (gebiedsontzegging, cameratoezicht en aanpak woonoverlast),

de verplichting voor handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen om een opkopersregister bij te houden,

de opname van een nieuw hoofdstuk Regulering prostitutie,

verruiming van de eindtijd voor zg. collectieve festiviteiten in de horeca (tot 01.00 uur).

Naast bovenstaande wijzigingen zijn nog enkele artikelen redactioneel aangepast zonder dat dit inhoudelijk gevolgen heeft. Het raadsbesluit tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening ligt vanaf heden voor een ieder ter inzage bij de receptie van het gemeentekantoor (Stationsstraat 25) en kan ook worden ingezien via de gemeentelijke website winterswijk.nl.

Het besluit treedt op 14 februari 2018 in werking. Vergunningen en ontheffingen die op grond van de oude APV zijn verleend blijven ongewijzigd van kracht tenzij de bepaling waarop de vergunning of ontheffing is gebaseerd is vervallen. Hetzelfde geldt voor hieraan verbonden voorschriften. 

Uitjouwverbod

In artikel 2.1 van de APV was al een verbod opgenomen om deel te nemen aan een samenscholing of door uitdagend gedrag aanleiding tot ongeregeldheden te geven. Aan dit verbod is nu toegevoegd dat het ook verboden is om iemand uit te jouwen of met aanstootgevende taal of op andere wijze lastig te vallen.

een aanvulling op het Wetboek van Strafrecht waarin belediging strafbaar wordt gesteld maar niet het uitjouwen, uitschelden of op andere wijze lastig vallen van personen. Om de politie toch een wettelijke basis te geven om tegen deze vormen van onbehoorlijk gedrag op te kunnen optreden is ook het uitjouwen van personen strafbaar gesteld. 

Exploitatievergunning voor openbare inrichtingen

In de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening 2018 is onder artikel 2.17 ook een nieuw vergunningstelsel voor openbare inrichtingen opgenomen. 

Onder “openbare inrichtingen” worden verstaan hotels, restaurants, pensions, café’s, cafetaria’s, snackbars, discotheken, buurthuizen, B&B’s, campings en vakantieparken. 

Doel van dit vergunningstelsel is het beschermen van het woon- en leefklimaat in de omgeving van deze inrichtingen, handhaving van de openbare orde en veiligheid en bescherming van de samenleving tegen ondermijnende criminele activiteiten.

Niet alle genoemde categorieën inrichtingen vallen onder deze vergunningsplicht. Ten eerste geldt een uitzondering voor horecabedrijven die op grond van de Drank- en Horecawet al vergunningsplichtig zijn. Ook geldt de vergunningsplicht niet voor horeca-activiteiten als nevenactiviteit in een winkel, zorginstelling of museum. Voorts kan de burgemeester voor nog andere categorieën van inrichtingen vrijstelling van de vergunningsplicht verlenen. Hierbij valt te denken aan bed- en breakfastvoorzieningen, vakantieboerderijen en kleine campingbedrijven. Hierover zal de burgemeester binnenkort een besluit nemen.

Bedrijven die op grond van dit nieuwe artikel vergunningsplichtig zijn moeten binnen 12 weken na inwerkingtreding van de nieuwe APV een vergunningsaanvraag bij de burgemeester indienen. Concreet betekent dit voor 9 mei a.s. een vergunningsaanvraag moet worden ingediend.

Aanvraagformulieren voor de “exploitatievergunning openbare inrichting” zijn te vinden op de gemeentelijke website. Hier vindt u ook nadere informatie over deze vergunningsplicht.

Toezicht op bedrijfsmatige activiteiten en gebouwen

Naast de exploitatievergunning voor openbare inrichtingen kan de burgemeester op grond van het nieuwe artikel 2.53 van de Algemene Plaatselijke Verordening ook voor bepaalde gebouwen of bedrijfsmatige activiteiten een exploitatievergunning verplicht te stellen. De burgemeester kan van deze bevoegdheid gebruik maken indien de leefbaarheid of de openbare orde en veiligheid in of rondom een gebouw onder druk staat. Hetzelfde geldt voor de effecten van het uitoefenen van een bepaalde bedrijfsmatige activiteit. Bij gebouwen gaat het dan meestal om een aantal gebouwen in een bepaald gebied waar de openbare orde en leefbaarheid zwaar onder druk staan en bij bedrijfsmatige activiteiten gaat het vooral om bepaalde bedrijfstakken c.q. branches met een criminogeen karakter en/of malafide bedrijven.

Als uit onderzoek blijkt dat sprake is van ernstige overlast of het plegen van strafbare feiten of de exploitant /beheerder van slecht levensgedrag is, kan de burgemeester de vergunning weigeren of intrekken. Ook kan in relatie tot de vergunningsaanvraag een zgn. BIBOB-onderzoek worden uitgevoerd.

Gebiedsontzegging, cameratoezicht op openbare plaatsen, en aanpak woonoverlast

In afdeling 12 van de APV zijn enkele bepalingen opgenomen die de burgemeester meer bevoegdheden geven om ter handhaving van de openbare orde en veiligheid effectief op te kunnen treden. Het gaat daarbij om:

het opleggen van een gebiedsontzegging,

het instellen van cameratoezicht op openbare plaatsen en

de aanpak van woonoverlast.

Registratieverplichting opkopersregister (DOR)

Ter bestrijding van heling is in de nieuwe APV opgenomen dat handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen (als bedoeld in artikel 1 van de AMVB ex artikel 437, lid 1 Wetboek van Strafrecht)  verplicht zijn om een zgn. Digitaal Opkopersregister (DOR) bij te houden om alle verkochte goederen te registreren.

Deze handelaren zijn op grond van artikel 437 WvStr. al verplicht een registratie bij te houden van alle door hen verworven en in bezit zijnde gebruikte en ongeregelde goederen. Op grond van deze nieuwe APV-bepaling moeten deze handelaren nu ook registreren aan wie zij deze goederen verkopen of overdragen.

Het gaat hier om handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen, platina, goud, zilver, edelstenen, uurwerken, kunstvoorwerpen, auto's, motorfietsen, bromfietsen, fietsen, foto-, film-, radio-, audio- en videoapparatuur en apparatuur voor automatische registratie. Ook handelaren in antiek en curiosa vallen onder deze regelgeving.

Nieuwe regelgeving voor prostitutiebedrijven

Vooruitlopend op de komst van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche heeft de raad op advies van de VNG de regelgeving voor de exploitatie van seksbedrijven aangepast. Inhoudelijk zijn er ten opzichte van de oude regels geen ingrijpende veranderingen. Het vergunningstelsel voor seksbedrijven is nauwelijks gewijzigd en dat geldt ook voor de bevoegdheid van de burgemeester om een maximum aantal seksinrichtingen vast te stellen. Het verschil met de oude regelgeving is dat de exploitant van een seksbedrijf voortaan bij de vergunningsaanvraag een bedrijfsplan moet indienen om aan te tonen dat kader moet aantonen dat aan een aantal voorschriften voldaan kan en zal worden.

Vergunning eindtijd collectieve festiviteiten

Op grond van artikel 4.2 van de APV kunnen burgemeester en wethouders de horeca jaarlijks enkele keren vrijstelling van de voorgeschreven geluidsnormen verlenen voor zgn. collectieve festiviteiten. Het gaat daarbij om festiviteiten die breed gevierd worden zoals Koningsdag en het Volksfeest. De vrijstelling is bedoeld voor muziekactiviteiten in horeca-inrichtingen.

Op grond van de oude regelgeving was een vrijstelling mogelijk tot 24.00 uur; deze eindtijd is nu gewijzigd in 01.00 uur. 

Voor nadere vragen of informatie over de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening kunt u contact opnemen met de heer J.G. Krosenbrink, telefoon (0543) 543 543 of per mail gemeente@winterswijk.nl.  

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W

naar boven

Op 23 januari 2018 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

1.    Experiment Stedelijke Herverkaveling: op naar de uitvoering!
2.    Realisatie onderwijsvisie Winterswijk
3.    Jaarplan Sociaal Domein 2018 regio Achterhoek

Op 30 januari 2018 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

1.    Gegevens Wmo- en jeugdhulp ten behoeve van de monitor Initi8
2.    Ondertekenen RetailDeal
3.    Pilot Praktijkondersteuner huisartsen voor jeugd
4.    Uitgangspuntennota begroting 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland
5.    Diverse verkeersbesluiten
6.    Algemeen Bestuur Regio Achterhoek d.d. 31 januari 2018
7.    Herziening Landschapsontwikkelingsplan (concept)
Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_B_en_W/Besluitenlijsten_college

Terugblik op de raadsvergadering

naar boven

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van donderdag 25 januari de volgende besluiten genomen.

Raad stelt krediet beschikbaar voor plan ‘Duurzame Icoon Zonnebrink’

Het plan voorziet in de verbouwing van de voormalige Rijks Hoogere Burgerschool aan de Zonnebrink tot internethotel en wooneenheden voor jongeren. Voordat het gebouw aan de nieuwe eigenaren kan worden overgedragen, moeten de bijgebouwen door de gemeente worden gesloopt. De raad heeft hiervoor een krediet van 225.000 euro beschikbaar gesteld.

Raad stelt besteding ISV programmabudget vast

De raad heeft vastgesteld dat het door de provincie Gelderland beschikbaar gestelde Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV3) voor de periode 2010-2014 volledig is besteed aan projecten die hiervoor in aanmerking kwamen.

Raad stelt herziene Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vast

De raad heeft de Algemene Plaatselijke Verordening 2018 vastgesteld en de oude verordening ingetrokken. De herziene APV biedt de burgemeester onder andere ruimere bevoegdheden om de openbare orde te handhaven en de georganiseerde criminaliteit (ondermijning) aan te pakken.

Raad neemt regionaal jaarverslag ‘Leren Werkt, leer- en kwalificatieplicht en RMC 2016-2017’ voor kennisgeving aan

Op grond van artikel 25 van de Leerplichtwet brengt het college van burgemeester en wethouders jaarlijks verslag uit aan de raad over de resultaten van de handhaving van de leer- en kwalificatieplicht van het afgelopen schooljaar.

Raad stelt ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning Winterswijk 2018’ en de ‘Verordening jeugdhulp Winterswijk 2018’ vast

Op 26 januari 2017 heeft de raad de ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning Winterswijk 2017’ en de ‘Verordening jeugdhulp Winterswijk 2017’ vastgesteld. Deze verordeningen zijn geactualiseerd.

Raad stemt unaniem in met voorstel om raadhuis in eigendom te houden

In opdracht van de raad heeft het college van burgemeester en wethouders de afgelopen jaren gezocht naar kopers of huurders voor het raadhuis aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein om de exploitatielasten van het pand te drukken. Er zijn met verschillende partijen gesprekken gevoerd, maar dat heeft tot nu toe niet tot kansrijke plannen geleid. De raad heeft ingestemd met het voorstel om het pand in gemeentelijk bezit te houden en samen met de raad op zoek te gaan naar alternatieve exploitatiemogelijkheden. De financiële consequenties van dit besluit worden verwerkt in de Programmabegroting 2019-2022.

Raad stelt werkgeverscommissie in en benoemt drie raadsleden tot lid van de commissie

De raad is werkgever van de griffier en de ambtenaren die op de griffie werkzaam zijn. Op advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de raad een werkgeverscommissie ingesteld en hiervoor de ‘Verordening werkgeverscommissie’ vastgesteld. De raadsleden Wim Elferdink, Inge klein Gunnewiek en Elvira Schepers zijn door de raad benoemd tot lid van de werkgeverscommissie voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

Raad stemt in met wijzigingen deelname CDA-fractie aan de commissies Ruimte en Samenleving

Op verzoek van de CDA-fractie is het plaatsvervangend lidmaatschap van Enneke Tiggeloven van de commissie Samenleving en het plaatsvervangend lidmaatschap van Ismael Johannis van de commissie Ruimte beëindigd. Jacqueline van der Vinne-Groot is benoemd tot plaatsvervangend lid van de commissie Samenleving en Wim Wassink is benoemd tot plaatsvervangend lid van de commissie Ruimte.

Meer informatie?

Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op http://winterswijk.raadsinformatie.nl. De besluitenlijst kunt u vinden op www.winterswijk.nl/bis/Raad/Vergaderingen_gemeenteraad.

Fracties blikken terug op de raadsvergadering

naar boven

Iedere maand vergadert de gemeenteraad over uiteenlopende onderwerpen die spelen binnen onze gemeente. Hieronder blikken de fracties terug op de raadsvergadering van donderdag 25 januari.

Henk Jan Tannemaat, fractievoorzitter Winterswijks Belang

Tijdens de laatste raadsvergadering heeft WB en ook de PvdA overigens, een vraag gesteld en duidelijk gemaakt dat iedereen het democratische recht heeft stemadviezen uit te brengen, maar dat indien je in een adviesorgaan van de gemeente zit, geheten de Energietafel, je het onderwerp energie en alles wat daar mee samenhangt dus niet kunt misbruiken voor politieke uitingen, waarbij WB heeft aangegeven de energietafel alleen nog serieus te nemen als de Energietafel hiervan wordt gevrijwaard.
Voor meer informatie zie ook www.winterswijksbelang.nl.

Wim Elferdink, fractievoorzitter CDA

Als CDA-fractie hebben wij de afgelopen raadsvergadering aandacht gevraagd voor de verlenging van de pleegzorg. In de afgelopen weken kwamen er ook verhalen in de krant over de beëindiging van pleegzorg op het moment dat jongeren 18 worden. Als een jongere 18 wordt is hij of zij meerderjarig. We weten allemaal dat meerderjarig iets anders is dan volwassen. Bij de 18-jarige jongere in de pleegzorg verandert er heel veel. Van de ene op de andere dag stopt de pleegzorg abrupt en wordt hij of zij geacht zelfstandig te zijn. Zelfs voor de jongeren die zichzelf wel kunnen redden zal het rauw op hun dak vallen dat je op je 18e geacht wordt om op jezelf te gaan wonen, ook al ben je daar eigenlijk nog niet aan toe.  Voor de jongeren die het niet alleen redden is er wel hulp en zorg beschikbaar. Het is echter wel allemaal hulp en zorg van allerlei instanties en niet van je pleegouders. Pleegzorg is landelijke regelgeving. Het is echter wel mogelijk om als gemeente ‘verlengde pleegzorg’ te bieden. Het CDA heeft de afgelopen raadsvergadering aandacht gevraagd voor deze kwetsbare jongeren. Wij zouden het liefst zien dat het mogelijk wordt gemaakt dat jongeren tot hun 21e bij de pleegouders kunnen blijven wonen om daarna steviger op eigen benen te kunnen staan. Het CDA wil die investering in jongeren graag doen!
Voor meer informatie zie ook: www.cdawinterswijk.nl

Inge klein Gunnewiek, raadslid VVD

Tijdens het vragenhalfuur spraken WB en PvdA hun afschuw uit over het stemadvies dat een lid van de Energietafel, tevens de voorzitter van een Winterswijkse belangenorganisatie, in een ingezonden brief had gegeven. WB raadslid Tannemaat ging zelf zo ver dat hij aangaf dat zijn partij afstand neemt van de Energietafel als deze persoon lid blijft. De VVD heeft de wethouder hierover bevraagd, want ons lijkt het logisch dat vertegenwoordigers van belangenverenigingen een mening hebben en die ook uiten. We moeten vooral luisteren naar onze inwoners en hen zeker niet monddood maken.
Nu het raadhuis eigendom blijft van de gemeente, wil de VVD graag dat het raadhuis ‘het huis voor de Winterswijker’ wordt. Verenigingen en (buurt)initiatieven zouden gratis gebruik moeten kunnen maken van het raadhuis om te vergaderen. Ook moeten de jaarlijkse kosten omlaag worden gebracht. Dat kan door huurders te zoeken. De VVD heeft het idee geopperd een bewaakte fietsenstalling te maken bij het oude raadhuis: goed voor onze toeristen en fietsende inwoners: veilige parkeerplek, oplaadplek, kleine reparaties uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De toiletten in het raadhuis kunnen we openbaar maken. Zo draagt het raadhuis bij aan ons mooie centrum.
Voor meer informatie zie ook: www.vvdwinterswijk.nl

Elvira Schepers, fractievoorzitter PvdA

Tijdens het vragenhalfuur vroeg de PvdA-fractie aandacht voor de politieke neutraliteit van deelnemers aan de Energietafel. Het was goed te horen dat binnen de Energietafel reeds was afgesproken dat er geen ruimte is voor politiek of voor persoonlijke belangen. Helaas constateerde mijn fractie dat deze afspraak niet door alle leden van de Energietafel wordt nageleefd, reden om extra aandacht te vragen voor deze afspraken. Dit omdat deze Energietafel niet alleen de wethouder en het college, maar ook de raadsleden van informatie gaat voorzien zodat deze in staat worden gesteld om goede afwegingen te maken uiteindelijk leidend tot een besluit over de wijze waarop Winterswijk vorm geeft aan de energietransitie.
Ook de expertise van de deelnemers aan de energietafel vindt de PvdA-fractie van groot belang. Bewezen expertise, kennis en vaardigheden maken dat de adviezen die de Energietafel afgeeft zwaarder wegen. Enkel interesse in het onderwerp energietransitie is, wat mijn fractie betreft, niet voldoende.
Tenslotte verwelkomt de PvdA-fractie de twee nieuwe (plaatsvervangende) commissieleden die voor het CDA de politieke arena komen versterken. Het is altijd goed om te zien dat er telkens nieuwe mensen opstaan die zich willen inzetten voor Winterswijk. Een warm welkom is daarom op zijn plaats.
Voor meer informatie zie ook: www.pvdawinterswijk.nl.

Jeroen Rensen, fractievoorzitter SP

Deze raadsvergadering was niet de meest ingewikkelde van de afgelopen tijd. Er waren niet veel agendapunten. De meeste agendapunten waren in de commissies al uitgebreid besproken en stonden als akkoordstuk op de agenda. Dit nodigt uit tot het stellen van vragen door ons als raadsleden. Veel fracties maakten hier ook deze keer weer gebruik van.
De SP had een aantal vragen: over vuurwerkbeleid en het onvoldoende actie ondernemen door de gemeente bij een melding van racistische bekladding van het fietspad van de Morgenzonweg richting Rommelgebergte. Hier is na onze vragen wel direct actie op ondernomen, er is contact opgenomen met de melder en het college gaat hier verbeteringen in aanbrengen.
De toekomst van ons eigen raadhuis was wel een bespreekpunt voor de raad en als raad zijn we van oordeel dat het raadhuis, zoals het college ook voorstelde, beter in eigen handen kan blijven van de gemeente om naar de toekomst toe een overwogen besluit te kunnen nemen over dit karakteristieke gebouw. De SP-fractie is hier erg blij mee. Voor de laatste maanden van deze raadsperiode werd er door de CDA-fractie een aantal commissieleden gewisseld. De SP-fractie wenst mevrouw Van der Vinne en de heer Wassink veel plezier de komende maanden.
Voor meer informatie zie ook: www.winterswijk.sp.nl 

Han Kolkman, tijdelijk fractievoorzitter D66

Voor de fractie van D66 was het een rustige raadsvergadering. Er werd na de opening door burgemeester Bengevoord, raadsbreed druk gebruik gemaakt van het vragenhalfuurtje. Na het vaststellen van de akkoordstukken stond als enige bespreekstuk de toekomst van ons oude raadhuis op de agenda. Namens onze fractie heb ik ons standpunt naar voren mogen brengen. Het raadhuis is en blijft voor de Winterswijkers. We hopen dat er tijdens werksessies ideeën op tafel komen hoe we de jaarlijkse kosten van het in eigendom houden van dit markante gebouw, kunnen terugverdienen. Alle fracties in de raad spraken zich ongeveer in dezelfde argumenten uit om dit prachtige gebouw te behouden. Aan het eind van de raadsvergadering werden twee nieuwe plaatsvervangende leden van het CDA voor de commissie Ruimte en Samenleving benoemd. Wij wensen hun veel succes met dit mooie werk.
Voor meer informatie zie ook: www.D66winterswijk.nl

 

 

Uitgelicht